24 juni 2021 13:42

Inzicht in de rol van de Fed

Wat is het Federal Reserve System (FRS)?

Het Federal Reserve System (FRS), vaak gewoon ‘de Fed’ genoemd, is de centrale bank van de Verenigde Staten en misschien wel de machtigste financiële instelling ter wereld. Het werd opgericht om het land een veilig, flexibel en stabiel monetair en financieel systeem te bieden. De Fed is samengesteld uit 12 regionale Federal Reserve-banken die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek geografisch gebied van de VS.

Belangrijkste leerpunten

  • Het Federal Reserve System is de centrale bank van de Verenigde Staten.
  • De FRS biedt het land een veilig, flexibel en stabiel monetair en financieel systeem.
  • Het staat eenvoudigweg bekend als de Fed en bestaat uit 12 regionale Federal Reserve-banken die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek geografisch gebied van de VS.
  • De belangrijkste taken van de Fed zijn onder meer het voeren van nationaal monetair beleid, toezicht houden op en reguleren van banken, het handhaven van financiële stabiliteit en het verlenen van bankdiensten.

Inzicht in het Federal Reserve System

De Federal Reserve werd in 1913 opgericht door het Amerikaanse Congres. De oprichting ervan werd versneld door herhaalde financiële paniek die de Amerikaanse economie de afgelopen eeuw teisterde, wat leidde tot ernstige economische verstoringen als gevolg van bankfaillissementen en zakelijke faillissementen. Een crisis in 1907 leidde tot de roep om een ​​instelling die paniek en verstoringen zou voorkomen.

Eenvoudigweg aangeduid als de Fed, heeft het een brede macht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er financiële stabiliteit in het systeem is. Het is ook de belangrijkste regulator van de financiële instellingen van het land. Banken wenden zich vaak tot de Fed als laatste redmiddel, waar ze geld kunnen lenen als ze nergens anders heen kunnen.

Zoals hierboven vermeld, bestaat het systeem uit 12 regionale federale banken. Deze zijn gevestigd in Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas en San Francisco.De Fed wordt als onafhankelijk beschouwd omdat haar besluiten niet geratificeerd hoeven te worden.

De Fed wordt als onafhankelijk beschouwd omdat zijn besluiten niet door de president of een andere regeringsfunctionaris hoeven te worden bekrachtigd. Het staat echter nog steeds onder toezicht van het Congres en moet werken binnen het kader van de economische en fiscale beleidsdoelstellingen van de regering. Zijn taken kunnen worden onderverdeeld in vier algemene gebieden:

  • Het voeren van nationaal monetair beleid door het beïnvloeden van de monetaire en kredietvoorwaarden in de Amerikaanse economie om maximale werkgelegenheid, stabiele prijzen en gematigde rentetarieven op lange termijn te verzekeren.
  • Toezicht houden op en reguleren van bankinstellingen om de veiligheid van het Amerikaanse bank- en financiële systeem te waarborgen en om de kredietrechten van consumenten te beschermen.
  • Het handhaven van de stabiliteit van het financiële systeem en het beperken van systeemrisico’s.
  • Verlenen van financiële diensten, waaronder een cruciale rol bij het beheer van het nationale betalingssysteem, aan depositohouders, de Amerikaanse overheid en buitenlandse officiële instellingen.

Speciale overwegingen

De belangrijkste inkomstenbron van de Fed is rente op een reeks Amerikaanse staatsobligaties die het via haar activiteiten heeft verworven. Andere inkomstenbronnen zijn onder meer rente op beleggingen in vreemde valuta, rente op leningen aan bewaarinstellingen en vergoedingen voor diensten, zoals het vereffenen van cheques en overboekingen van fondsen, die aan deze instellingen worden verstrekt. Na het betalen van onkosten, maakt de Fed de rest van zijn inkomsten over aan de Amerikaanse schatkist.

Federal Reserve versus Federal Open Market Committee (FOMC)

De Raad van Bestuur van de Federal Reserve is verantwoordelijk voor het stellen van reserveverplichtingen. Dit is de hoeveelheid geld die banken moeten aanhouden om ervoor te zorgen dat ze genoeg hebben om plotselinge opnames op te vangen. Het bepaalt ook de disconteringsvoet, de rentevoet die de Fed in rekening brengt op leningen aan financiële instellingen en andere commerciële banken.

Het Federal Open Market Committee (FOMC) is daarentegen het belangrijkste monetaire beleidsorgaan van de Federal Reserve. Het is verantwoordelijk voor open-markttransacties, waaronder het kopen en verkopen van overheidseffecten. De FOMC omvat de Raad van Gouverneurs – bekend als de Federal Reserve Board (FRB) – de president van de Federal Reserve Bank of New York, en de presidenten van vier andere regionale Federal Reserve Banks die bij toerbeurt werkzaam zijn.

De commissie is verantwoordelijk voor monetairbeleidsbeslissingen, die zijn onderverdeeld in drie gebieden: het maximaliseren van de werkgelegenheid, het stabiliseren van prijzen en het matigen van de langetermijnrente. De eerste twee staan ​​bekend als het dubbele mandaat van de Fed.