24 juni 2021 12:04

Kiezen en glimlachen

Wat is bellen en glimlachen?

Bellen en glimlachen is een telemarketingtechniek waarbij ongevraagd naar potentiële klanten wordt gebeld voor een product of dienst. Het is een jargonterm voor koud bellen. Met beide namen heeft de praktijk een negatieve connotatie gekregen.

In de investeringssector worden bel- en glimlachtactieken over het algemeen geassocieerd met verkoopcampagnes onder hoge druk door gewetenloze voorraadpromotoren in ketelruimteactiviteiten. Deze verkopers gebruiken een vrolijke en positieve toon om zeer risicovolle of zelfs onechte investeringen te verkopen aan nietsvermoedende investeerders.

Bellen en glimlachen wordt ook wel bellen voor dollars genoemd.

Belangrijkste leerpunten

  • Bellen en glimlachen is jargon voor cold calling.
  • In de investeringssector wordt deze verkooptactiek gereguleerd door de Securities and Exchange Commission.
  • Consumenten kunnen kiezen en glimlachen omzeilen door zich aan te melden bij het Do Not Call-register.

Inzicht in bellen en glimlachen

Bij bellen en glimlachen gaat het meestal om het bellen van potentiële klanten, niet om bestaande klanten. Een voorraad brokerage zou kunnen gebruiken leads gegenereerd uit een database van leads  in een poging om nieuwe klanten te winnen.

Bellen en glimlachen is afhankelijk van leads, bij voorkeur degenen die zijn gescreend op nettowaarde, inkomen, beroep, postcode of een andere aanwijzing voor het vermogen van een doelwit om te kopen wat er wordt gepitcht. Dergelijke lijsten kunnen worden gekocht of samengesteld op basis van de behoeften van de gebruiker. Sommige belerende en glimlachende beoefenaars gebruiken gepubliceerde bedrijfsgidsen of bellen na kantooruren de hoofdtelefoonlijn van een bedrijf om namen en titels in hun elektronische telefoonlijst te zoeken.

Kiezen en glimlachen tegengaan

De Securities and Exchange Commission ( SEC ) heeft regels opgesteld die cold calling door effectenfirma’s beperken.  Deze regels beperken bijvoorbeeld de uren waarin dergelijke oproepen kunnen worden gedaan en verbieden bellers om valse verklaringen af ​​te leggen. Ze dringen er ook bij consumenten op aan om overtredingen te melden aan de Financial Industry Regulatory Authority ( FINRA ).

Sommige rechtsgebieden hebben voorschriften om de overlast van cold calling-praktijken te beperken. 

Kiezen en glimlachen en het register voor bel-niet-bellen

Telemarketingoproepen naar mobiele telefoons zijn gemeengoed geworden, maar ze zijn in feite een overtreding van deregelsvan de Federal Communications Commission ( FCC ) die automatische oproepen naar mobiele telefoons verbieden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.  Telemarketeers gebruiken over het algemeen geautomatiseerde oproepen en schakelen alleen over naar een live-beller wanneer de oproep wordt beantwoord.

Door de introductie van het Do Not Call (DNC) -register, waarin mensen worden opgesomd die geen ongevraagde telefoontjes van telemarketeers willen ontvangen, is het aantal dergelijke telefoontjes afgenomen. Hoewel de hoge boetes die worden opgelegd voor overtreding van de DNC-regels een afschrikmiddel zijn voor legitieme bedrijven, zijn ze dat in mindere mate voor exploitanten van ketelruimen, die om te beginnen betrokken zijn bij onwettige of illegale activiteiten.Telemarketingoproepen naar een mobiele telefoon zijn in strijd met de FCC-regels.

U kunt uw nummer invoeren in de Do Not Call-lijst op de website van de Federal Trade Commission. Het zou moeten werken voor zowel vaste nummers als mobiele nummers.

Kiezen en glimlachen

Hoewel dergelijke regels een huiveringwekkend effect hebben gehad op de meest controversiële methoden voor koud bellen, kunnen de best practices voor bellen en glimlachen worden toegepast op vele soorten verkoop en prospecting van klanten. Bijvoorbeeld:

  • Wees niet bang voor het woord “nee”. De meeste bellen en lachende bellers worden vele keren per dag geweigerd. Ze leren snel dat de enige mislukking is om niet de volgende oproep te doen.
  • Wees voorbereid. Een beller moet de potentiële klanten, wensen en behoeften van de potentiële klant begrijpen en weten hoe hij die moet aanpakken. Staanplaatsen moeten worden geoefend. Stuur indien mogelijk een inleidende e-mail voordat u belt.
  • Houd jezelf in bedwang. Breek bellijsten in beheersbare stukken, maar houd het momentum vast. Bellen is gemakkelijker als u goed bezig bent.