24 juni 2021 14:25

Drijvende Productie Opslag en Offloading (FPSO)

Wat is drijvende productie, opslag en offloading (FPSO)?

Floating Production Storage and Offloading (FPSO) verwijst naar een drijvend schip dat zich in de buurt van een offshore olieveld bevindt, waar olie wordt verwerkt en opgeslagen totdat het kan worden overgebracht naar een tanker voor transport en aanvullende raffinage. FPSO’s kunnen qua structuur variëren van een omgebouwde voormalige supertanker tot een nieuw speciaal gebouwd schip. Zo’n vat dat voor aardgas wordt gebruikt, staat bekend als een FLNG, een afkorting van drijvend vloeibaar aardgas.

Belangrijkste leerpunten

  • Floating Production Storage and Offloading (FPSO) is een term die verwijst naar een drijvend schip in de buurt van een offshore olieveld waar olie wordt verwerkt en opgeslagen totdat het kan worden overgebracht naar een tanker.
  • Het equivalent van aardgas staat bekend als drijvend vloeibaar aardgas (FLNG).
  • De vraag naar FPSO’s is in de loop van de tijd toegenomen als gevolg van het afnemende tempo van nieuwe olievondsten op het vasteland en verbeterde technologie die een gemakkelijkere toegang tot diepwateroliereserves mogelijk maakt.
  • FPSO’s hebben veel voordelen in vergelijking met traditionele offshore-olieplatforms, zoals lagere kosten en betere leasevoorwaarden die voor meer flexibiliteit zorgen.
  • In gebieden waar geen pijpleidinginfrastructuur is of waar pijpleidingen onbetaalbaar zijn, is er vooral vraag naar FPSO’s.

Inzicht in Floating Production Storage and Offloading (FPSO)

De vraag naar nieuw gebouwde en omgebouwde FPSO-schepen is gestegen door het afnemende tempo van nieuwe onshoreolie- ontdekkingen tot historisch lage niveaus en ook door technologie die efficiënte diepwaterolie-exploratie in ongekende oceaandiepten mogelijk maakt.1

FPSO’s zijn vooral nuttig in nieuw opgerichte offshore olieregio’s waar geen pijpleidinginfrastructuur aanwezig is, of op afgelegen locaties waar het aanleggen van een pijpleiding te duur is. Het gebruik van FPSO’s betekent dat een tanker niet stil hoeft te staan ​​terwijl een productiefaciliteit genoeg olie produceert om hem te vullen. Het voordeel van FPSO’s ten opzichte van pijpleidingen is ook dat zodra een olieveld is uitgeput, het schip naar een andere locatie kan worden verplaatst. Tegenwoordig zijn er wereldwijd ongeveer 225 van dergelijke schepen in bedrijf.

Voordelen van Floating Production Storage and Offloading (FPSO)

FPSO’s zijn ook populairder geworden in de olie-industrie vanwege hun lagere kosten in vergelijking met traditionele offshore-olieplatforms. De kapitaaluitgaven voor een speciaal gebouwde FPSO met hoge productie voor een groot veld voor de kust van Afrika bedragen ongeveer $ 700 tot $ 800 miljoen.

Ter vergelijking: de gemiddelde prijs voor een traditioneel offshore olieboorplatform alleen al is ongeveer $ 650 miljoen. Dit bedrag omvat niet de kosten voor de afronding van de put, de kosten voor doorlopend onderhoud van de faciliteit en de buitenbedrijfstelling van het platform (de kosten voor het verwijderen van het platform aan het einde van zijn levensduur).5

Oliemaatschappijen voelen zich aangetrokken tot FPSO’s vanwege de gebruiksvoorwaarden. Vaak worden FPSO’s geleasd door olieproducenten. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste hebben oliemaatschappijen meer flexibiliteit om vaste productieactiva te beheren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Indien nodig kunnen bedrijven FPSO’s aan- of uitzetten om aan veranderende productiebehoeften te voldoen. Dit is moeilijker met vaste activa die tijd kosten om te bouwen en te financieren.

Ten tweede kunnen oliemaatschappijen hun balans beter beheren met leasing. Leasing stelt bedrijven in staat infrastructuur te gebruiken zonder hun schulden of schulden te vergroten. Als een bedrijf daarentegen een FPSO zelf zou moeten financieren in plaats van deze te leasen, zou dit worden gedaan door de schuld op de balans te verhogen, wat een negatief effect kan hebben op de financiële maatstaven en ratio ’s van een bedrijf.

Ten slotte zijn FPSO’s geschikt voor een breed scala aan waterdieptes en omgevingscondities, en kunnen ze worden ontworpen met de mogelijkheid om gedurende 20 jaar of langer op locatie te blijven voor continue operaties.3 Door  deze grotere flexibiliteit en veelzijdigheid zijn FPSO’s tegenwoordig de geprefereerde offshore productiemethode in de olie-industrie.