24 juni 2021 15:07

Gross-Up

Wat is een Gross-Up?

Een bruto-up is een extra geldbedrag dat wordt toegevoegd aan een betaling om de inkomstenbelasting te dekken die de ontvanger verschuldigd is over de betaling.

De bruto-up wordt het vaakst gezien in beloningsplannen voor leidinggevenden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld overeenkomen om de verhuiskosten van een leidinggevende te betalen plus een bruto-up ter compensatie van de verwachte inkomstenbelastingen die verschuldigd zullen zijn over de salarisbetaling.

Hoe een Gross-Up werkt

Het ophogen van een salaris is in feite het berekenen van een salaris, maar in omgekeerde richting. Gewoonlijk krijgen werknemers aanvankelijk een brutoloonbedrag uitbetaald waarop inhoudingen worden ingehouden (zoals belastingen, pensioenbijdragen en sociale zekerheid) en de werknemers ontvangen het restant als nettoloon. In een brutosituatie wordt vooraf het gewenste nettoloon afgesproken en wordt het bruto voldoende verhoogd om ervoor te zorgen dat het gewenste nettoloon aan de medewerker wordt overhandigd.

In de praktijk wordt brutering meestal gedaan voor eenmalige betalingen, zoals vergoedingen voor verhuiskosten of eindejaarspremies. Afhankelijk van de berekeningsmethode van een bedrijf kan het zijn dat een werknemer nog een bijtelling moet betalen.

In feite is het opdrijven meestal een kwestie van semantiek. Het herformuleert slechts het salaris van een werknemer als het nettoloon in plaats van het brutoloon vóór aftrek van belastingen. Sommige bedrijven geven de voorkeur aan de brutomethode, vooral bij het belonen van leidinggevenden op C-niveau en andere hoogbetaalde werknemers. De techniek kan salariskosten gedeeltelijk verhullen tijdens financiële rapportage.

Belangrijkste leerpunten

  • Een bruto-up is een extra geldbedrag dat wordt toegevoegd aan een betaling om de inkomstenbelasting te dekken die de ontvanger verschuldigd is over de betaling.
  • Brutering wordt meestal gedaan voor eenmalige betalingen, zoals vergoedingen voor verhuiskosten of bonussen.
  • Bruto-inkomsten kunnen ook worden gebruikt om beloning van leidinggevenden te spelen. Verschillende bedrijven hebben de krantenkoppen gehaald door het gebruik van grove tactieken met flagrante en controversiële resultaten.

Voorbeeld van ophogen

Beschouw als voorbeeld een bedrijf dat een werknemer met een inkomstenbelastingtarief van 20% een nettoloon van $ 100.000 per jaar aanbiedt. De formule voor brutering is als volgt:

  • Brutoloon = nettoloon / (1 – belastingtarief)

De werkgever moet het aan de werknemer betaalde salaris bruteren tot $ 125.000 om rekening te houden met de vereiste 20% van het inkomen – omdat $ 125.000 x (1 – 0,20) = $ 100.000.

De Gross-Up-controverse

Met de beloning van bestuurders die in het licht van de financiële crisis van 2008 steeds meer onder de loep worden genomen, is brutering een steeds populairdere manier geworden om leidinggevenden te betalen. Bedrijven kunnen de beloning van bestuurders op een efficiënte manier met 30% of meer verhogen, zonder dat dit duidelijk wordt in hun jaarrekening, aangezien die verklaringen alleen laten zien wat de netto werknemers zijn.

Desalniettemin hebben verschillende bedrijven de krantenkoppen gehaald door het gebruik van grove-tactieken met flagrante en controversiële resultaten. In 2005 voerde adviesbureau Towers Perrin een studie uit waaruit bleek dat 77% van de bedrijven bij het wisselen van management ontslagvergoedingen voor vertrekkende leidinggevenden ophaalde. Een van die bedrijven was Gillette, gekocht door Procter & Gamble in 2005. Gillette’s vertrekkende  chief executive officer (CEO), James Kilts, ontving $ 13 miljoen aan brutobetalingen in zijn ontslagvergoeding.

Bovendien, met de opkomst van de kluseconomie, werk vanuit huis (WFH) en ondernemerschap, is brutering moeilijk te bepalen, aangezien het totale inkomen van het individu onbekend is, aangezien het naast de fulltime ook meerdere inkomstenstromen omvat. banen.