24 juni 2021 17:04

Human Resources (HR)

Wat is Human Resources (HR)?

Human resources (HR) is de afdeling van een bedrijf dat is belast met het vinden, screenen, rekruteren en opleiden van sollicitanten, en met het beheer van programma’s voor personeelsbeloningen. HR speelt een sleutelrol bij het helpen van bedrijven bij het omgaan met een snel veranderende zakelijke omgeving en een grotere vraag naar kwaliteitsmedewerkers in de 21e eeuw.

John R. Commons, een Amerikaanse institutionele econoom, bedacht de term ‘human resource’ voor het eerst in zijn boek ‘The Distribution of Wealth’, gepubliceerd in 1893. Pas in de 19e eeuw werden HR-afdelingen ontwikkeld en belast met het aanpakken van misverstanden tussen werknemers en hun werkgevers.

Belangrijkste leerpunten

  • Human resources (HR) is de divisie van een bedrijf dat is belast met het vinden, screenen, rekruteren en trainen van sollicitanten en het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Bijkomende personeelsverantwoordelijkheden zijn onder meer compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden, rekrutering, ontslag en het op de hoogte blijven van wetten die van invloed kunnen zijn op het bedrijf en zijn werknemers.
  • Veel bedrijven zijn afgestapt van traditionele interne personeelsadministratie (HR) en hebben taken zoals salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden uitbesteed aan externe leveranciers.

Inzicht in Human Resources

De aanwezigheid van een HR-afdeling is een essentieel onderdeel van elk bedrijf, ongeacht de grootte van de organisatie. Een HR-afdeling is belast met het maximaliseren van de productiviteit van medewerkers en het beschermen van het bedrijf tegen eventuele problemen die zich binnen het personeelsbestand kunnen voordoen. HR-verantwoordelijkheden omvatten vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, werving, ontslag en het op de hoogte blijven van wetten die van invloed kunnen zijn op het bedrijf en zijn werknemers.

Onderzoek uitgevoerd door The Conference Board, een door leden aangestuurde economische denktank, heeft zes belangrijke mensengerelateerde activiteiten gevonden die HR effectief moet uitvoeren om waarde toe te voegen aan een bedrijf. Waaronder:

  • Mensen effectief managen en gebruiken
  • Prestatiebeoordeling en beloning koppelen aan competenties
  • Competenties ontwikkelen die de individuele en organisatorische prestaties verbeteren
  • Vergroten van de innovatie, creativiteit en flexibiliteit die nodig zijn om het concurrentievermogen te vergroten
  • Nieuwe benaderingen toepassen op het ontwerp van werkprocessen, opvolgingsplanning, loopbaanontwikkeling en mobiliteit tussen organisaties
  • Beheer van de implementatie en integratie van technologie door middel van verbeterde personeelsbezetting, training en communicatie met medewerkers

Vanaf de jaren tachtig was er een impuls voor strategische initiatieven binnen HR-afdelingen. Deze beweging was gebaseerd op onderzoek met betrekking tot de impact van werknemersgerelateerde kwesties op het zakelijke succes van een bedrijf op de lange termijn. Gezamenlijk worden deze strategieën soms human resource management (HRM) -strategieën genoemd. HRM is een allesomvattende benadering voor het managen van medewerkers en de cultuur en omgeving van een organisatie. Het richt zich op de werving, het beheer en de algemene leiding van de mensen die in een organisatie werken.

Een HR-afdeling die HRM-strategieën toepast, speelt doorgaans een actievere rol bij het verbeteren van het personeelsbestand van een organisatie. Ze kunnen het management processen, benaderingen en bedrijfsoplossingen aanbevelen. Google is een voorbeeld van een organisatie die via hun HR-afdeling een actievere benadering van werknemersrelaties heeft aangenomen. Het bedrijf biedt tonnen personeelsvoordelen en het hoofdkantoor van het bedrijf heeft een breed scala aan faciliteiten voor werknemers, waaronder wellnesscentra, rolhockeybanen en hoefijzervormige pits. Voor Google staan ​​gelukkige medewerkers gelijk aan productieve medewerkers.

Speciale overwegingen

Sinds het begin van de 20e eeuw zijn sommige bedrijven begonnen met het uitbesteden van enkele van de meer traditionele administratieve, transactionele HR-functies in een poging om de afdeling vrij te maken om meer zinvolle, waardetoevoegende programma’s aan te bevelen en te implementeren die een positieve invloed hebben op het bedrijf. Functies die in dit proces kunnen worden uitbesteed, zijn onder meer salarisadministratie, personeelsbeloningen, werving, achtergrondcontroles, exit-interviews, risicobeheer, geschillenbeslechting, veiligheidsinspectie en kantoorbeleid.