24 juni 2021 17:24

Indicator

Indicatoren zijn statistieken die worden gebruikt om de huidige omstandigheden te meten en om financiële of economische trends te voorspellen.

Indicator opsplitsen

Indicatoren kunnen grofweg worden onderverdeeld in economische indicatoren en technische indicatoren.

Economische indicatoren zijn statistische maatstaven die worden gebruikt om de groei of krimp van de economie als geheel of sectoren binnen de economie te meten. Bij fundamentele analyse worden economische indicatoren die de huidige economische en industriële omstandigheden kwantificeren, gebruikt om inzicht te geven in het toekomstige winstpotentieel van overheidsbedrijven.

Technische indicatoren worden uitgebreid gebruikt in technische analyse om veranderingen in voorraadtrends of prijspatronen in verhandelde activa te voorspellen.

Economische indicatoren

Er zijn veel economische indicatoren gecreëerd door verschillende bronnen in zowel de private als de publieke sector. Zo verzamelt het Bureau of Labor Statistics, de onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Arbeid, gegevens over prijzen, werkgelegenheid en werkloosheid, compensatie en arbeidsomstandigheden en productiviteit. Het prijsrapport bevat informatie over inflatie, import- en exportprijzen en consumentenbestedingen.

Het ISM Manufacturing Report on Business. Het rapport bevat een samengestelde index, de Purchasing Managers ‘Index (PMI), die informatie bevat over fabricage- en niet-fabricageorders. De index is een nauwkeurig in de gaten gehouden barometer van de economische bedrijvigheid. Het Amerikaanse ministerie van Handel gebruikt ISM-gegevens bij zijn evaluatie van de economie.

Huisvesting en onroerend goed waren gedurende het grootste deel van de 21e eeuw leidende economische indicatoren. Er zijn verschillende statistieken die worden gebruikt om de woninggroei te meten, waaronder de S & P / Case-Shiller Index, die de huizenverkoopprijzen meet, en de NAHB / Wells Fargo Housing Market Index, een enquête onder woningbouwers die de marktlust voor nieuwe woningen meet.

Andere economische indicatoren zijn onder meer rentetarieven, de geldhoeveelheid en het consumentenvertrouwen.

Technische indicatoren

In de context van technische analyse is een indicator een wiskundige berekening op basis van de prijs en / of het volume van een effect. Het resultaat wordt gebruikt om toekomstige prijzen te voorspellen.

Gemeenschappelijke technische analyse-indicatoren zijn de moving average convergence-divergentie (MACD) -indicator en de relatieve sterkte-index (RSI).

De MACD is gebaseerd op de aanname dat de neiging van de prijs van een verhandeld actief is om terug te keren naar een trendlijn. Om de trendlijn te ontdekken, kijken traders naar de voortschrijdende gemiddelden van activaprijzen over verschillende tijdsperioden, vaak over 50 dagen, 100 dagen en 200 dagen. Bovendien kunnen voortschrijdende gemiddelden eenvoudig of exponentieel zijn.

De RSI vergelijkt de omvang van recente winsten met recente verliezen om het koersmomentum van het actief te bepalen, hetzij omhoog of omlaag. Met behulp van tools zoals de MACD en de RSI zullen technische handelaren de prijsgrafieken van activa analyseren op zoek naar patronen die aangeven wanneer ze de betreffende activa moeten kopen of verkopen.