24 juni 2021 18:52

Vloeibaar maken

Wat is liquefactie?

Vloeibaar maken is een fenomeen waarbij de grond onder een gebouw instabiel kan worden door heftige grondbewegingen zoals aardbevingen of bouwontploffingen. De term wordt veel gebruikt in de verzekeringssector, aangezien liquefactie grote schade kan toebrengen aan gebouwen en nutsinfrastructuur, wat kan resulteren in verzekeringsclaims.

Belangrijkste leerpunten

  • Vloeibaarmaking is een soort risico dat grondeigenaren en verzekeraars treft.
  • Het verwijst naar bodeminstabiliteit als gevolg van instroom van water, aardbevingen en andere oorzaken.
  • Vloeibaar maken kan ernstige schade of zelfs volledige vernietiging van gebouwen en infrastructuur veroorzaken. Dit risico kan worden verminderd door verzekerings- en milieuonderzoeken.

Hoe liquefactie werkt

Vloeibaar maken is een van de vele risicofactoren waarmee bouwers, verhuurders en verzekeringsmaatschappijen rekening moeten houden bij het nemen van acceptatiebeslissingen. Het verwijst naar bodeminstabiliteit en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals de instroom van water onder de grond of een plotselinge schok veroorzaakt door aardbevingen of menselijke activiteiten. Als de grond van een bepaald gebied lijdt aan vervloeiing, kan het zijn dat deze het gewicht van zijn structuren niet meer kan dragen. In dat scenario kunnen die constructies ernstige schade oplopen of zelfs volledig in de grond instorten. 

In sommige gevallen kan een gebouw een zware schok doorstaan, zoals een aardbeving, om vervolgens te worden vernietigd door liquefactie. Om deze redenen moeten de gevaren van liquefactie worden bekendgemaakt wanneeronroerend goed wordt verkocht, zodat de koper wordt gewezen op dit belangrijke risico van eigendom. Landonderzoeken, zoals die van de United States Geological Survey, kunnen ook inzicht geven in het niveau van vloeibaarmakingsrisico voor een bepaalde regio.

Investeerders en verzekeraars kunnen het risico van liquefactie helpen verminderen door milieuadviseurs in te huren. Deze adviseurs kunnen de omringende bodem testen en milieuonderzoeken van overheden en particuliere bedrijven bestuderen. Deze methoden kunnen helpen bij het inschatten van de waarschijnlijkheid van liquefactie, evenals de waarschijnlijke impact als liquefactie optreedt. Deze methoden zijn echter inherent onzeker, dus het is nooit mogelijk om dit risico volledig uit te sluiten. Veel beleggers zullen daarom een ​​verzekering tegen het risico op liquefactie kopen als extra beschermingslaag.

Voorbeeld uit de echte wereld van liquefactie

Naast gebouwen kan liquefactie ook wegen, spoorwegen, landingsbanen van luchthavens, dammen en al het andere dat op de grond staat, ruïneren. Het kan ook schade aan ondergrondse leidingen veroorzaken. Vloeibaar maken kan aardverschuivingen, nederzettingen en uitbarstingen van modder of water uit de grond veroorzaken. 

Bepaalde bodemsoorten, de diepte van het grondwater en een grotere kans op aardbevingen kunnen specifieke gebieden kwetsbaarder maken voor liquefactie, evenals locaties in de buurt van rivieren, beken en meren. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde gebieden in Utah die een hoog risico lopen op liquefactie doordat de zandgrond gemakkelijk verzadigd raakt door ondiep grondwater, samen met een risico op matige tot zware aardbevingen.