24 juni 2021 19:37

Mesokurtic

Wat is een mesokurtische distributie?

Mesokurtic is een statistische term die wordt gebruikt om de uitbijterkenmerk van een kansverdeling te beschrijven waarin extreme gebeurtenissen (of gegevens die zeldzaam zijn) bijna nul zijn. Een mesokurtische verdeling heeft een soortgelijk extreme-waardekarakter als een normale verdeling. Kurtosis is een maatstaf voor staarten of extreme waarden van een kansverdeling. Bij grotere kurtosis komen soms extreme waarden voor (bijvoorbeeld waarden die vijf of meer standaarddeviaties van het gemiddelde zijn).

Belangrijkste leerpunten

  • Mesokurtic is een statistische term die wordt gebruikt om de uitbijterkenmerk te beschrijven van een kansverdeling die dicht bij nul ligt.
  • Mesokurtische distributies zijn vergelijkbaar met normale distributies, waarbij extreme of uitbijtergebeurtenissen zeer onwaarschijnlijk zijn.
  • Als het op investeringen aankomt, valt het rendement doorgaans in een leptokurtische verdeling, met “dikkere staarten” dan de normale curve.

Hoe mesokurtische distributies werken

Distributies kunnen worden beschreven als mesokurtisch, platykurtisch of leptokurtisch. Mesokurtische verdelingen hebben een kurtosis van nul, wat betekent dat de kans op extreme, zeldzame of uitbijtergegevens nul of bijna nul is. Van mesokurtische verdelingen is bekend dat ze overeenkomen met die van de belcurve. Een leptokurtische distributie daarentegen heeft dikkere staarten. Dit betekent dat de kans op extreme gebeurtenissen groter is dan die geïmpliceerd door de normale curve. Ondertussen hebben platykurtische verdelingen daarentegen lichtere staarten en is de kans op extreme gebeurtenissen kleiner dan die geïmpliceerd door de normale curve. In de financiële wereld wordt de kans op een extreme gebeurtenis die negatief is, “staartrisico” genoemd.

Risicomanagers moeten zich ook zorgen maken over kansverdelingen met ” lange staarten “. Bij een verdeling met een lange staart is de kans op een zeer extreme gebeurtenis niet te verwaarlozen.

Kurtosis is een belangrijk concept in de financiële wereld omdat het van invloed is op risicobeheer. Het beleggingsrendement wordt verondersteld normaal te zijn verdeeld, dat wil zeggen, verdeeld in een normale, klokvormige curve. In werkelijkheid vallen de opbrengsten in een leptokurtische verdeling, met “dikkere staarten” dan de normale curve. Dit betekent dat de kans op grote verliezen of grote winsten groter is dan zou worden verwacht als het rendement overeenkwam met een normale curve. Over het algemeen geven meer  risicomijdende  beleggers de voorkeur aan activa en markten met platykurtische uitkeringen, aangezien die activa minder waarschijnlijk extreme resultaten zullen opleveren.