24 juni 2021 20:09

Adviesprogramma voor onderlinge fondsen

Wat is een adviesprogramma voor onderlinge fondsen?

Een adviesprogramma voor beleggingsfondsen, ook wel bekend als een beleggingsfondsomslag, is een portefeuille van beleggingsfondsen die zijn geselecteerd om te voldoen aan een vooraf ingestelde activaspreiding. Het vooraf ingestelde model voor vermogensallocatie is gebaseerd op de doelstellingen van de belegger en wordt aangeboden op één beleggingsrekening samen met de diensten van een professionele beleggingsadviseur.

Doorgaans worden beleggers geen afzonderlijke transactiekosten in rekening gebracht, maar periodieke (dwz maandelijkse / driemaandelijkse / jaarlijkse) vermogensbeheervergoedingen op basis van de gemiddelde waarde van de activa die op de rekening worden aangehouden.

Hoe een adviesprogramma voor onderlinge fondsen werkt

In tegenstelling tot beheerde accounts, waar de financieel adviseur de volledige discretie heeft over investeringsbeslissingen, stellen adviesprogramma’s voor onderlinge fondsen de belegger in staat om met de adviseur samen te werken bij het ontwikkelen van de optimale asset-allocatiestrategie. De adviseur zal helpen bepalen welk model het beste is op basis van verschillende factoren, zoals de doelstellingen van de belegger, risicotolerantie, tijdshorizon en inkomsten, terwijl hij doorlopende begeleiding en beleggingsondersteuning biedt.

Voordelen van een adviesprogramma voor onderlinge fondsen

Beleggers in adviesprogramma’s voor onderlinge fondsen kunnen profiteren van lagere handelskosten en een professioneel geadviseerde portefeuille op basis van hun persoonlijke investeringsbelangen. De jaarlijkse afwikkelingsvergoeding wordt meestal getrapt op basis van activa in het programma. Het kan variëren van ongeveer 0,25% tot 3%, afhankelijk van het programma, en komt bovenop de jaarlijkse exploitatiekosten die door de fondsen in de portefeuille in rekening worden gebracht.

Adviesprogramma voor onderlinge fondsen versus Robo-adviseur

Adviesprogramma’s voor onderlinge fondsen kunnen een goede investeringsoptie zijn voor investeerders. Door de toenemende aanwezigheid van intelligente portfolio ’s van

Robo-adviser-platforms bieden doorgaans dezelfde diensten voor investeringsprofilering en portefeuilleopbouw. Ze bieden een aantal extra voordelen doordat de service is geautomatiseerd, de kosten lager kunnen zijn en de investeringsminima meestal lager zijn. Met de lagere minimuminvesteringen kunnen robo-advies-wrap-programma’s worden aangeboden aan beleggers die een beheerde portefeuille willen opbouwen met slechts $ 5.000. Momenteel gebruiken de meeste robo-advies-wrap-programma’s exchange-traded funds (ETF’s) in plaats van onderlinge fondsen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een adviesprogramma voor beleggingsfondsen, ook wel bekend als een beleggingsfondsomslag, is een portefeuille van beleggingsfondsen die zijn geselecteerd om te voldoen aan een vooraf ingestelde activaspreiding.
  • De belegger werkt samen met een adviseur om een ​​strategie voor activaspreiding te ontwikkelen die beantwoordt aan de doelstellingen, de investeringsbelangen, de risicotolerantie en de tijdshorizon van de belegger.
  • Beleggers in adviesprogramma’s voor onderlinge fondsen kunnen profiteren van lagere handelskosten en een professioneel geadviseerde portefeuille op basis van hun persoonlijke investeringsbelangen.
  • Veel beursvennootschappen hebben robo-adviseurs, die beleggers een alternatief bieden voor adviesprogramma’s voor onderlinge fondsen.

Voorbeeld van een adviesprogramma voor onderlinge fondsen

UBS biedt PACE (Personalised Asset Consulting and Evaluation), een op vergoedingen gebaseerd, niet-discretionair adviesprogramma voor beleggingsfondsen dat gebruikmaakt van een gedisciplineerde benadering bij het selecteren en opbouwen van een gediversifieerde portefeuille van beleggingsfondsen. Dit is hoe PACE werkt:

  • Een financieel adviseur maakt een beleggersprofiel met informatie over uw beleggingsdoelen, tijdsbestekken en comfortniveau met risico.
  • U en uw financieel adviseur maken een keuze uit een lijst met beleggingsfondsen.
  • U kunt kiezen voor PACE Multi Adviser (een breed scala van onbelaste of niet-belaste beleggingsfondsen tegen intrinsieke waarde ) of PACE Select Advisers (een verfijnde lijst van toonaangevende onbelaste fondsen die u wordt aangeboden door UBS Global Asset Management).
  • Uw onderlinge fondsen worden voortdurend gecontroleerd door UBS-onderzoeksprofessionals.
  • U ontvangt maandelijkse afschriften.