24 juni 2021 23:27

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Wat is de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)?

De Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een wereldwijde professionele organisatie die normen vaststelt en handhaaft voor het waarderen, exploiteren en ontwikkelen van diverse soorten onroerend goed en onroerend goed. Eigendommen die onder de RICS vallen, kunnen de vorm hebben van land, constructies, faciliteiten of infrastructuurcomponenten.

Belangrijkste leerpunten

  • De Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een wereldwijd erkende professionele instantie die voorschriften en normen met betrekking tot aspecten van de gebouwde omgeving vaststelt en handhaaft.
  • RICS handhaaft ethische, gedrags- en competentiegerelateerde normen voor professionals die betrokken zijn bij verschillende facetten van onroerend goed, bouw, infrastructuur en engineering.
  • Het rooster van de organisatie bestaat uit 134.000 geaccrediteerde professionals over de hele wereld
  • Lidmaatschap van RICS vereist de juiste opleiding en jarenlange relevante ervaring.

Inzicht in de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

De Royal Institution of Chartered Surveyors is een van ’s werelds toonaangevende professionele organisaties voor kwalificaties en normen op het gebied van land, onroerend goed en constructie. RICS, opgericht in 1868 door een groep landmeters in Londen, heeft nu vestigingen over de hele wereld. Gekwalificeerde RICS-leden worden erkend door aanduidingen zoals FRICS voor fellow, MRICS voor lid en AssocRICS voor associate.Er zijn meerdere niveaus van RICS-lidmaatschap met verschillende vereisten.

Het RICS opereert vanuit het internationale hoofdkantoor in Londen, met zes wereldwijde regio’s buiten het VK, waaronder kantoren in New York City, Brussel en Dubai. Het rooster van de organisatie bestaat uit 134.000 geaccrediteerde professionals, die zich moeten houden aan de kwaliteits- en ethische normen die zijn opgesteld door de RICS. De leden zijn actief in meer dan 160 specialismen, van bouw tot taxatie en afvalbeheer.

De RICS vindt zijn oorsprong helemaal terug tot 1792, toen een groep werd gevormd die toen bekend stond als de Surveyors Club. Een groep landmeters kwam samen in het Westminster Palace Hotel in Londen. Ze besloten een beroepsvereniging op te richten, compleet met een charter, besluiten en statuten. In 1868 was de groep uitgebreid tot bijna 50 leden die een officiële organisatie met een formele structuur wilden oprichten. De groep kwam opnieuw bijeen in het Westminster Palace Hotel en koos officieren en een president. Het vestigde daar kantoren die vandaag de dag nog steeds dienen als het RICS-hoofdkantoor.

De RICS wordt nu beheerd door een bestuursraad, die wordt ondersteund door verschillende besturen en commissies. Het bestaat uit regionale besturen en nationale raden. Er zijn ook 17 professionele besturen die zich richten op een bepaalde branchespecialiteit, waaronder landmeten, geomatica, facilitair management, managementadvies en waardering.

Vereisten voor RICS-lidmaatschap

Degenen die een AssocRICS-lidmaatschap op basisniveau zoeken, moeten aan verschillende vereisten voldoen. Voor opleiding en ervaring is een jaar toepasselijke ervaring en een relevante bachelordiploma voldoende. Afwisselend zijn twee jaar ervaring en wat gerelateerd hoger onderwijs voldoende. Ten slotte is vier jaar praktijkervaring ook voldoende om aan de eisen te voldoen. Potentiële AssocRICS-leden moeten echter ook een rigoureus beoordelingsproces doorlopen dat training, het schrijven van essays en het voltooien van casestudy’s omvat.

De vereisten om Charter Member (MRICS) te worden zijn strenger. Hier is vijf jaar toepasbare ervaring en een bachelordiploma nodig. Tien jaar ervaring op gevorderd niveau is echter ook voldoende. Ten slotte zullen relevante ervaring en een door RICS geaccrediteerd diploma voldoen aan de opleiding- en ervaringsvereisten voor MRICS. Het is ook nodig om een ​​assessment af te ronden, meestal de Assessment of Professional Competence (APC). De APC kan worden voltooid met of zonder 12 tot 24 maanden gestructureerde training. Er zijn ook andere assessments voor academici, specialisten en senior professionals.

RICS-fellow (FRICS) worden is het moeilijkste van allemaal. Men moet handelen om de belangen van RICS en hun beroep te bevorderen. Een RICS-fellow moet ook voordelen bieden aan een andere partij, buiten RICS, om te laten zien dat de organisatie zich inzet voor het algemeen belang.

Het leiderschap van RICS benadrukt maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethische bedrijfspraktijken als fundamentele principes die leidend zijn voor alle beleidslijnen en beslissingen van de groep. De organisatie vereist dat alle leden zich aan deze principes houden en de normen handhaven die zijn vastgelegd in de statuten en procedures van RICS. De RICS en zijn leden zijn ook toegewijd aan het bereiken van een evenwicht tussen vooruitgang en het behoud van de planeet. Een van de belangrijkste prioriteiten van de groep is een verantwoorde, gewetensvolle ontwikkeling met de nadruk op duurzaamheid en behoud.