24 juni 2021 10:57

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een zelfregulerend bedrijfsmodel dat een bedrijf helpt maatschappelijk verantwoording af te leggen – tegenover zichzelf, zijn belanghebbenden en het publiek. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, kunnen bedrijven zich bewust zijn van de soort impact die ze hebben op alle aspecten van de samenleving, inclusief economische, sociale en ecologische aspecten.

MVO aangaan betekent dat een bedrijf in de normale bedrijfsvoering werkt op manieren die de samenleving en het milieu verbeteren, in plaats van daar negatief aan bij te dragen.

Inzicht in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed begrip dat vele vormen kan aannemen, afhankelijk van het bedrijf en de branche. Door middel van CSR-programma’s, filantropie en vrijwilligerswerk kunnen bedrijven de samenleving ten goede komen en tegelijkertijd hun merken versterken.

Hoe belangrijk MVO ook is voor de gemeenschap, het is even waardevol voor een bedrijf. MVO-activiteiten kunnen helpen om een ​​sterkere band tussen werknemers en bedrijven te smeden, het moreel te stimuleren en zowel werknemers als werkgevers te helpen zich meer verbonden te voelen met de wereld om hen heen.

Belangrijkste leerpunten

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor zowel consumenten als bedrijven.
  • Starbucks is een leider in het opzetten van programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in vele aspecten van haar bedrijf. 
  • Programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een geweldige manier om het moreel op de werkplek te verhogen. 

Wil een bedrijf maatschappelijk verantwoord zijn, dan moet het eerst verantwoording afleggen aan zichzelf en zijn aandeelhouders. Vaak hebben bedrijven die CSR-programma’s toepassen, hun bedrijf zover gegroeid dat ze iets terug kunnen doen voor de samenleving. MVO is dus in de eerste plaats een strategie van grote bedrijven. Hoe zichtbaarder en succesvoller een bedrijf is, hoe meer verantwoordelijkheid het heeft om normen voor ethisch gedrag vast te stellen voor zijn collega’s, de concurrentie en de industrie.Kleine en middelgrote bedrijven creëren ook programma’s voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, hoewel hun initiatieven niet vaak zo goed bekend zijn als grotere bedrijven.

Voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Starbucks staat al lang bekend om zijn scherpe gevoel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en toewijding aan duurzaamheid en het welzijn van de gemeenschap. Volgens het bedrijf heeft Starbucks veel van zijn MVO-mijlpalen bereikt sinds het zijn deuren opende. Volgens het Global Social Impact Report 2019 omvatten deze mijlpalen het bereiken van 99% van de ethisch geproduceerde koffie, het creëren van een wereldwijd netwerk van boeren, het pionieren van groen bouwen in al zijn winkels, het bijdragen aan miljoenen uren gemeenschapsdienst en het creëren van een baanbrekend universiteitsprogramma voor zijn partner / medewerkers.

De doelstellingen van Starbucks voor 2020 en daarna omvatten het aannemen van 10.000 vluchtelingen, het verminderen van de milieu-impact van zijn bekers en het betrekken van zijn medewerkers bij leiderschap op milieugebied.  Tegenwoordig zijn er veel maatschappelijk verantwoorde bedrijven waarvan de merken bekend staan ​​om hun CSR-programma’s, zoals het ijs van Ben & Jerry’s en Everlane, een kledingwinkel.2

Speciale overwegingen

In 2010 heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) een reeks vrijwillige normen vrijgegeven die bedoeld zijn om bedrijven te helpen bij het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In tegenstelling tot andere ISO-normen biedt ISO 26000 eerder richtlijnen dan vereisten, omdat de aard van MVO meer kwalitatief dan kwantitatief is en de normen ervan niet kunnen worden gecertificeerd.

In plaats daarvan verduidelijkt ISO 26000 wat sociale verantwoordelijkheid is en helpt het organisaties om MVO-principes om te zetten in praktische acties. De standaard is bedoeld voor alle soorten organisaties, ongeacht hun activiteit, grootte of locatie. En omdat veel belangrijke belanghebbenden van over de hele wereld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van ISO 26000, vertegenwoordigt deze norm een ​​internationale consensus.

Veel Gestelde Vragen

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

De term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verwijst naar praktijken en beleid van bedrijven die bedoeld zijn om een ​​positieve invloed op de wereld te hebben. Het belangrijkste idee achter MVO is dat bedrijven naast winstmaximalisatie ook andere pro-sociale doelstellingen nastreven. Voorbeelden van gemeenschappelijke MVO-doelstellingen zijn onder meer het minimaliseren van externe milieueffecten, het promoten van vrijwilligerswerk onder werknemers van het bedrijf en het doneren aan goede doelen.

Waarom zou een bedrijf MVO implementeren?

Veel bedrijven zien MVO als een integraal onderdeel van hun merkimago, in de overtuiging dat klanten eerder zaken zullen doen met merken die zij als ethischer beschouwen. In die zin kunnen MVO-activiteiten een belangrijk onderdeel zijn van corporate public relations. Tegelijkertijd zijn sommige oprichters van bedrijven vanwege hun persoonlijke overtuiging ook gemotiveerd om aan MVO deel te nemen.

Wat is de impact van MVO?

De beweging richting MVO heeft impact gehad op verschillende domeinen. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld stappen ondernomen om de ecologische duurzaamheid van hun activiteiten te verbeteren door maatregelen zoals het installeren van hernieuwbare energiebronnen of het kopen van CO2-compensaties. Bij het beheer van toeleveringsketens zijn ook pogingen ondernomen om de afhankelijkheid van onethische arbeidspraktijken, zoals kinderarbeid en slavernij, te elimineren. Hoewel MVO-programma’s over het algemeen het meest voorkomen bij grote bedrijven, nemen kleine bedrijven ook deel aan MVO door middel van kleinschalige programma’s, zoals donaties aan lokale liefdadigheidsinstellingen en het sponsoren van lokale evenementen.

 

Adblock
detector