25 juni 2021 0:30

Zachte dollars

Wat zijn zachte dollars?

Zachte dollars zijn een manier om makelaarsbedrijven te betalen voor hun diensten via commissie inkomsten, in tegenstelling tot directe betalingen in harde dollars.

Het investerende publiek heeft de neiging om een ​​negatieve perceptie te hebben van softdollararrangementen. Veel beleggers zijn van mening dat bedrijven aan de buy-side hun uitgaven uit hun eigen winst moeten betalen. Als gevolg hiervan wordt het gebruik van compensatie in harde dollars steeds gebruikelijker.

Belangrijkste leerpunten

  • Zachte dollars zijn provisiebetalingen aan een beursvennootschap die gedeeltelijk worden gebruikt om andere diensten, zoals onderzoek, te betalen.
  • Soft-dollar-transacties worden vaak bekritiseerd vanwege het gebrek aan transparantie en het verbergen van misstanden.
  • Zachte dollars worden soms verdedigd als toegang tot een grotere verscheidenheid aan onderzoek.

Hoe een Soft-Dollar-transactie werkt

Stel dat een institutionele belegger een beursvennootschap zes cent per aandeel aan commissies betaalt. Het kost echter misschien maar drie cent per aandeel om de transactie uit te voeren. De andere drie cent zijn zachte dollars die worden gebruikt om te betalen voor aanvullende diensten die door de makelaardij worden geleverd. In ruil voor het betalen van deze hogere vergoedingen kan de institutionele belegger toegang krijgen tot onderzoek.

Onder de juiste omstandigheden vormt geen van bovenstaande een probleem voor de Securities and Exchange Commission (SEC). De toezichthouder is bereid softdollartransacties toe te staan, op voorwaarde dat de belegger een goede uitvoering krijgt en de commissies redelijk zijn.

Kritiek op Soft Dollars

Beleggingsfonds Beleggers betalen de kosten van onderzoek en andere gebundelde diensten die op de soft-dollar transactie. Toch worden deze kosten niet door het fonds bekendgemaakt. Ze maken eenvoudigweg deel uit van de transactiekosten en hebben invloed op de langetermijnprestaties van het fonds.

Technisch gezien zou het onderlinge fonds de harde kosten van onderzoek openbaar maken in zijn beheervergoeding. Die vergoeding wordt echter niet betaald uit de beheervergoeding wanneer deze wordt betaald met zachte dollars. De fondsmanagers stellen dat institutionele beleggers uiteindelijk alle kosten dragen. Het gebruik van zachte dollars om voor onderzoek te betalen, stelt beleggers echter niet in staat om een ​​nauwkeurige kostenanalyse uit te voeren bij het selecteren van het fonds.

Zachte dollarwaarden kunnen niet worden bepaald en zijn ook niet gelijk. Wat de ene beleggingsbeheerder ontvangt in de vorm van diensten, kan verschillen van wat een andere beheerder krijgt. Dat opent de deur voor conflicten en misstanden. De beleggers in beleggingsfondsen weten nooit welk deel van hun transactiekosten wordt toegepast op de zachte diensten of hun daadwerkelijke investering.

Hoewel transacties met zachte dollars nog steeds veel worden gebruikt, is er een groeiende beweging om ze te elimineren. Dat geldt met name nu financiële hervormingen en transparantiekwesties steeds belangrijker worden in de sector.

Voordelen van Soft Dollars

Zachte dollars kunnen investeerders enkele voordelen bieden. Een van de belangrijkste argumenten is dat ze toegang bieden tot een grotere verscheidenheid aan onderzoek.

Bijvoorbeeld, beleggingsadviseurs kan al het onderzoek materiaal dat is verkregen door middel van soft dollars te gebruiken om al hun klanten profiteren. Volgens verdedigers van zachte dollars kan het elimineren van deze praktijk de onderzoeksinspanningen van beleggingsadviseurs belemmeren en het rendement voor hun klanten verlagen.

Voorbeeld van zachte dollars

Een beleggingsfonds kan aanbieden om voor onderzoek van een beursvennootschap te betalen door transacties uit te voeren bij de makelaardij.

Stel dat een large-cap waardefonds wat onderzoek wil kopen van XYZ Brokerage Firm. Het fonds kan overeenkomen om in ruil voor het onderzoek ten minste $ 10.000 aan commissies uit te geven voor makelaarsdiensten, wat een zachte betaling zou zijn. Als het fonds het onderzoek gewoon wilde kopen, zou het in plaats daarvan de beursvennootschap $ 7.000 in harde dollars (contant) moeten betalen.

Voorbeeld uit de echte wereld van zachte dollars

In 2013 legde de SEC sancties op tegen de New Yorkse beursvennootschap Instinet, LLC. Instinet markeerde geen betalingen van meer dan $ 400.000 in zachte dollars aan de in San Diego gevestigde adviseur JS Oliver Capital Management. Er waren echter duidelijke tekenen dat het geld voor dubieuze doeleinden werd gebruikt en niet naar behoren aan klanten werd bekendgemaakt.

De SEC ontdekte dat medewerkers bij JS Oliver Capital misbruik hadden gemaakt van de zachte dollarbetalingen. Uiteindelijk oordeelde de SEC dat Instinet het misbruik van de zachte dollars over het hoofd zag en met het bedrijf schikte voor ongeveer $ 800.000.