25 juni 2021 1:36

Huur bij Sufferance

Wat is huur bij lijden?

Huur op schadevergoeding is een overeenkomst waarbij het een huurder van een onroerend goed wettelijk is toegestaan ​​om op een onroerend goed te wonen nadat een huurtermijn is verstreken, maar voordat de verhuurder de huurder eist dat hij het onroerend goed ontruimt. Als er sprake is van een huurcontract met schadevergoeding, moet aan de oorspronkelijke huurvoorwaarden worden voldaan, inclusief de betaling van eventuele huurprijzen. Anders kan de huurder op elk moment zonder kennisgeving worden uitgezet.

Dit staat in contrast met huur naar believen, waarbij een huurder het pand bewoont met toestemming van de eigenaar, maar zonder noodzakelijkerwijs een schriftelijk contract of huurovereenkomst.

Inzicht in huur bij Sufferance

Huurovereenkomst (ook wel “erfenis” of “holdover tenancy” genoemd) ontstaat wanneer een huurder die rechtmatig bezit heeft van een woning (bijvoorbeeld een erfpachtcanon) het bezit zonder toestemming van de eigenaar. Het enige verschil tussen een overblijvende huurder in nood en overtreder is dat de huurder op een legale manier in bezit is gekomen, maar zijn of haar welkom heeft overschreden.

Elke staat kan verschillende wettelijke definities en criteria hebben om te bepalen of een bewoner al dan niet als een overtreder wordt geclassificeerd als hij op een onroerend goed blijft waarvoor hij eerder een huurovereenkomst had.

Belangrijkste leerpunten

  • Huurder met schadevergoeding verwijst naar overblijvende huurders van een verlopen huurovereenkomst die niet langer de toestemming van de verhuurder hebben om in het pand te blijven, maar die nog niet zijn uitgezet.
  • De term lijden betekent de afwezigheid van bezwaar zonder oprechte goedkeuring.
  • Een overblijvende huurder kan worden uitgezet en kan, afhankelijk van de staatswet, worden beschuldigd van overtreding.

Manieren waarop een huur van lijden kan worden uitgevoerd

De omstandigheid die kan leiden tot een huurcontract kan onder meer een uitzettingstraf omvatten. Dit kan het geval zijn als de huurovereenkomst van een huurder afloopt, maar hij het pand niet verlaat en de verhuurder voornemens is de ruimte te verhuren aan nieuwe bewoners. De verhuurder of eigenaar van het onroerend goed kan hun juridische opties initiëren om de huurder uit het onroerend goed te verwijderen, maar de huurder blijft op het onroerend goed wonen en kan meestal niet met geweld worden verwijderd.

Terwijl het ontruimingsproces aan de gang is, moet de huurder zich houden aan de huur- of leasevoorwaarden. Als ze de huur niet betalen zoals bepaald in hun eerdere huurvoorwaarden, kunnen ze uit het pand worden verwijderd. Een uitzetting kan zes maanden tot een jaar duren voordat een definitieve uitkomst is bereikt. De vastgoedeigenaar zou gedurende die periode de huur onder boete moeten accepteren, zolang de huurder aan zijn huurtermijnverplichtingen bleef voldoen. Het is mogelijk dat de eigenaar van het onroerend goed aanbiedt om de huurder uit te kopen om hem het pand te zien verlaten. Dit is misschien een duurdere optie, maar het zou een oplossing voor de situatie versnellen. Als een dergelijke uitkoop wordt aanvaard, zou de huur op schadevergoeding eindigen en zou de huurder het pand moeten verlaten.

Een vastgoedeigenaar zou ook een nieuwe huurovereenkomst kunnen aanbieden. Aanvaarding van een nieuwe huurovereenkomst door alle partijen zou ook een einde maken aan een huurovereenkomst met schadevergoeding en de huurder zou gebonden zijn aan de voorwaarden van de nieuwe overeenkomst.