24 juni 2021 18:37

Volledige gids voor huren

Wat maakt u een huurder? Een huur

Een huurovereenkomst is een contract waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder een partij ermee instemt om onroerend goed te verhuren dat eigendom is van een andere partij. Het garandeert de huurder, ook wel de huurder genoemd, het gebruik van een actief en garandeert de verhuurder, de eigenaar van het onroerend goed of de verhuurder, regelmatige betalingen voor een bepaalde periode in ruil. Zowel de huurder als de verhuurder worden geconfronteerd met gevolgen als ze zich niet aan de voorwaarden van het contract houden. Het is een vorm van onlichamelijk recht.

Een huurovereenkomst begrijpen

Leaseovereenkomsten zijn wettelijke en bindende contracten waarin de voorwaarden van huurovereenkomsten in onroerend goed en onroerend en persoonlijk eigendom zijn vastgelegd. Deze contracten bepalen de plichten van elke partij om de overeenkomst tot stand te brengen en te behouden en zijn afdwingbaar door elk. Een huurovereenkomst voor een woonhuis omvat bijvoorbeeld het adres van het onroerend goed, de verantwoordelijkheden van de verhuurder en de verantwoordelijkheden van de huurder, zoals het huurbedrag, een vereiste borgsom, vervaldatum van de huur, gevolgen voor contractbreuk, de duur van de huurovereenkomst, huisdierenbeleid, en alle andere essentiële informatie.

Niet alle huurovereenkomsten zijn hetzelfde, maar er zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken: huurbedrag, vervaldatum, huurder en verhuurder, enz. De verhuurder vereist dat de huurder de huurovereenkomst ondertekent en daarmee akkoord gaat met de voorwaarden voordat hij het pand bewoont. Leaseovereenkomsten voor commercieel onroerend goed worden daarentegen meestal onderhandeld in overeenstemming met de specifieke huurder en hebben doorgaans een looptijd van één tot tien jaar, waarbij grotere huurders vaak langere, complexe huurovereenkomsten hebben. De verhuurder en huurder dienen een kopie van de huurovereenkomst te bewaren voor hun administratie. Dit is vooral handig als er geschillen ontstaan.

Belangrijkste leerpunten

  • Een huurovereenkomst is een contract waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder een partij ermee instemt om onroerend goed te verhuren dat eigendom is van een andere partij.
  • De huurovereenkomst garandeert de huurder, ook wel huurder genoemd, het gebruik van een actief en garandeert de verhuurder, de eigenaar van het onroerend goed of de verhuurder, regelmatige betalingen voor een bepaalde periode in ruil. 
  • Leaseovereenkomsten zijn wettelijke en bindende contracten waarin de voorwaarden van huurovereenkomsten in onroerend goed en onroerend en persoonlijk eigendom zijn vastgelegd.
  • De gevolgen voor het verbreken van huurcontracten variëren van licht tot schadelijk, afhankelijk van de omstandigheden waaronder ze worden verbroken.

Een huurovereenkomst verbreken

De gevolgen voor het verbreken van huurcontracten variëren van licht tot schadelijk, afhankelijk van de omstandigheden waaronder ze worden verbroken. Een huurder die een huurovereenkomst verbreekt zonder voorafgaande onderhandeling met de verhuurder, wordt geconfronteerd met een civiele rechtszaak, een denigrerende markering op zijn kredietrapport of beide. Als gevolg van het verbreken van een huurovereenkomst kan een huurder problemen ondervinden bij het huren van een nieuwe woning, evenals andere problemen die verband houden met het hebben van negatieve posten op een kredietrapport. Huurders die hun huurcontract moeten verbreken, moeten vaak onderhandelen met hun verhuurders of juridisch advies inwinnen. In sommige gevallen inspireert het vinden van een nieuwe huurder voor het onroerend goed of het verbeuren van de borg, verhuurders om huurders toe te staan ​​hun huurcontracten te beëindigen zonder verdere gevolgen.De voorwaarden van een huurovereenkomst zijn niet automatisch afdwingbaar, dus een clausule die een verhuurder toestaat om het pand op elk moment zonder kennisgeving te betreden of een clausule die een verhuurder via een gerechtelijke procedure toestaat om meer dan de wettelijke limieten te recupereren, is niet afdwingbaar.

Sommige huurcontracten hebben clausules voor vervroegde beëindiging die huurders in staat stellen de contracten te beëindigen onder een specifieke reeks voorwaarden of wanneer hun verhuurders hun contractuele verplichtingen niet nakomen. Een huurder kan bijvoorbeeld een huurovereenkomst beëindigen als de verhuurder de woning niet tijdig repareert.

Commerciële huurovereenkomsten

Huurders die commercieel onroerend goed leasen, hebben verschillende soorten lease beschikbaar, die allemaal zijn gestructureerd om meer verantwoordelijkheid bij de huurder te leggen en een grotere winst vooraf voor de verhuurder te bieden. Sommige commerciële huurcontracten vereisen dat de huurder huur betaalt plus de operationele kosten van de verhuurder, terwijl andere huurders huur plus onroerendgoedbelasting en verzekering betalen. De vier meest voorkomende soorten huurovereenkomsten voor commercieel onroerend goed zijn:

  • Single-Net Leases : bij dit soort lease is de huurder verantwoordelijk voor het betalen van onroerendgoedbelasting.
  • Double-Net-leaseovereenkomsten: deze leaseovereenkomsten maken een huurder verantwoordelijk voor onroerendgoedbelasting en verzekeringen.
  • Triple-Net-huurovereenkomsten: huurders die deze huurovereenkomsten ondertekenen, betalen onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoudskosten.
  • Bruto huurcontracten : huurders betalen huur, terwijl de verhuurder verantwoordelijk is voor andere kosten.