25 juni 2021 2:07

5 beste beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties

Beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit de particuliere sector. Bedrijfsobligaties zijn vastrentende effecten die gedurende de looptijd van een obligatie rentebetalingen doen en vervolgens de hoofdsom betalen op de vervaldag. Deze obligaties kunnen van beleggingskwaliteit of niet-beleggingskwaliteit zijn, waardoor een reeks rendementen wordt behaald vanwege de verschillen in wanbetalingsrisico.

Belangrijkste leerpunten

  • Beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties stellen beleggers bloot aan bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door particuliere bedrijven, zonder de transactiekosten die gemoeid zijn met directe beleggingen in de onderliggende obligaties.
  • Bedrijfsobligatiefondsen hebben verschillende risicoprofielen voor wanbetaling, afhankelijk van het feit of de meeste obligaties waarin ze beleggen, investment grade of non-investment grade zijn.
  • De belangrijkste beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties zijn onder meer Delaware Extended Duration Bond Fund Class C (DEECX), Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX), Calvert Long-Term Income Fund Class A (CLDAX) en Lord Abbett Income A (LAGVX).

Met beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties hebben beleggers gemakkelijk toegang tot vastrentende waarden zonder tijd te investeren en de transactiekosten van het kopen van individuele obligaties te betalen.

Volgens decijfersvan Moody’s Seasoned AAA Corporate Bond Yieldboden eind 2018 bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een gemiddeld rendement van 4,25%. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de gemiddelde opbrengst van 3,51% in 2017.

De vijf onderstaande beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties zijn het ontdekken waard.

Het Delaware Extended Duration Bond Fund Klasse C (DEECX)

Delaware Extended Duration Bond Fund Class C (DEECX), opgericht op 15 september 1998, wordt beheerd door Delaware Investments, een divisie van de Macquarie Group.  DEECX belegt minstens 80% van zijn nettovermogen inlanglopendebedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Staats- en gemeentelijke obligaties claimen respectievelijk 3,4% en 3,28% van de allocatie van het fonds.

De obligatieposities van het fonds hebben een rating van BBB- en hoger van Standard & Poor’s, of Baa3 en hoger van Moody’s kredietbureau.  DEECX bezit 182 effecten, waaronder bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door JPMorgan Chase, Pepsico en Duke Energy. 

Vanwege de meer dan gemiddelde looptijd van 13,4 jaar is het fonds gevoelig voor schommelingen in de marktrente.

Op 30 april 2020 had DEECX een tweesterrenrating van Morningstar, met een kostenratio van 1,57% en een YTD-rendement van 21,76% in 2019.

Dit fonds geniet de voorkeur van diegenen die op zoek zijn naar blootstelling aan bedrijfsobligaties met een hoge rating, die gemakkelijk renterisico’s en volatiliteit kunnen tolereren.

Het Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX)

Het Fidelity Corporate Bond Fund belegt meer dan 80% van zijn activa in buitenlandse en binnenlandse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met renterisico’s die vergelijkbaar zijn met de Barclays US Credit Bond Index. De overige activa worden gespreid over staatsobligaties en contanten. De belangrijkste belangen van FCBFX omvatten uitgiften door Morgan Stanley, Verizon en Bank of America. 

In tegenstelling tot DEECX houdt dit fonds bedrijfsobligaties aan met kortere looptijden, met een gemiddelde looptijd van 6,9 jaar. Om deze reden zijn de rendementen van het fonds minder gevoelig voor renteschommelingen en minder volatiel, wat ten koste gaat van iets lagere rendementen.

Op 31 mei 2020 had FCBFX een viersterrenbeoordeling van Morningstar, een kostenratio van 0,45% en een rendement op YTD van 14,46% in 2019.

Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die blootstelling willen aan bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een kortere looptijd en minder renterisicogevoeligheid.

Het Calvert Long-Term Income Fund Klasse A (CLDAX)

Calvert Long-Term Income Fund Klasse A streeft naar maximaal rendement door te beleggen in in US dollar luidende bedrijfs, staats- en gemeentelijke obligaties met een kredietkwaliteit van beleggingskwaliteit.

In vergelijking met andere fondsen heeft CLDAX een iets hogere concentratie van bedrijfsobligaties, met een allocatie van ongeveer 81%. De rest van zijn activa wordt gespreid over Amerikaanse staatsobligaties (8,3%), gesecuritiseerde obligaties 4%) en een deel van het bezit van contanten en gemeentelijke obligaties.  Bijna 16% van het fondsvermogen wordt belegd in één Amerikaanse staatsobligatie, die in 2045 vervalt.

Op 30 april 2020 had CLDAX een tweesterrenbeoordeling van Morningstar, een kostenratio van 0,92% en een YTD-rendement van 20,76% in 2019.7

Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die Amerikaanse staatsobligaties willen aanhouden om hun wanbetalingsrisico te beperken.

Klasse F-aandelen van het Federated Bond Fund (ISHIX)

Klasse F-aandelen van het Federated Bond Fund belegt in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit. Bedrijfsobligaties vertegenwoordigen 75% van het fondsvermogen, terwijl overheidsobligaties minder dan 5% van het fondsvermogen uitmaken.

ISHIX besteedt 24% van zijn portefeuille aan hoogrentende obligaties en 75% aan obligaties van beleggingskwaliteit. Vanwege de blootstelling van het fonds aan obligaties van speculatieve kwaliteit, zijn zijn rendementen onderhevig aan een groter wanbetalingsrisico, maar onder gunstige marktomstandigheden kan het fonds beter presteren dan zijn concurrenten.

Op 5 mei 2020 had ISHIX een driesterrenbeoordeling van Morningstar, een kostenratio van 0,86% en een rendement op jaarbasis van 13,85%.

ISHIX is geschikt voor beleggers die willen beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit en speculatieve obligaties die waarschijnlijk hoge rendementen zullen genereren onder gunstige omstandigheden op de obligatiemarkt.Bij twijfel over het wanbetalingsrisico moeten beleggers bedenken dat hoe langer de looptijd van een obligatie is, des te groter de prijsvolatiliteit zal zijn.

The Lord Abbett Income A (LAGVX)

The Lord Abbett Income Een beleggingsfonds belegt zowel in investment-grade als in hoogrentende bedrijfsobligaties, maar met een grotere nadruk op obligaties uit een lager bereik van het investment-grade spectrum.

Het fonds belegt ongeveer 68% van zijn posities in bedrijfsobligaties en ongeveer 15% in gesecuritiseerde vastrentende instrumenten.

Op 31 mei 2020 had LAGVX een driesterrenbeoordeling van Morningstar, een kostenratio van 0,77% en een YTD-rendement van 12,92% in 2019.

LAGVX is het meest geschikt voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren met hoogrentende obligaties die zich richten op emissies van beleggingskwaliteit, met BBB-kredietkwaliteitsratings.