25 juni 2021 5:01

Porter’s 5 Forces vs. SWOT-analyse: wat is het verschil?

Porter’s 5 Forces vs. SWOT-analyse: een overzicht

Porter’s 5 Forces en SWOT-analyse zijn beide tools die worden gebruikt om strategische beslissingen te analyseren en te nemen. Bedrijven, analisten en investeerders gebruiken Porter’s 5 Forces om de concurrentieomgeving binnen een branche te analyseren, terwijl ze de neiging hebben om een SWOT-analyse te gebruiken om dieper binnen een organisatie te kijken om het interne potentieel ervan te analyseren. 

Elk van de modellen probeert de positie van het bedrijf op de markt te bepalen. Porter’s 5 Forces zijn over het algemeen meer een microtool, terwijl SWOT-analyse relatief macro is.

Belangrijkste leerpunten

  • Porter’s 5 Forces is een vergelijkende analysestrategie die concurrerende marktkrachten binnen een bedrijfstak analyseert.
  • SWOT-analyse kijkt naar de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een persoon of organisatie om zijn interne potentieel te analyseren.
  • Hoewel Porter’s 5 Forces allemaal externe factoren zijn, onderzoekt de SWOT-analyse zowel interne (sterke en zwakke punten) als externe (kansen en bedreigingen) krachten.2
  • Beide tools kunnen worden gebruikt om strategische planningsprocessen op te zetten om het succes van een bedrijf of individu te bevorderen.

Porter’s 5 Forces

Porter’s 5 Forces is een vergelijkende analysestrategie. Bedrijven kunnen het gebruiken om segment van de economieworden toegepast om op zoek te gaan naar winstgevendheid en aantrekkelijkheid.

De strategie werd door professor Harvard Business School Michael Porter als onderdeel van zijn boek bedachtCompetitive Strategy: Technieken voor het analyseren Industries en concurrenten, die in 1980 werd gepubliceerd Het kan worden gebruikt om een bedrijf de structuur van de bedrijfstak te analyseren alsook haar corporate strategie. Door Porter’s 5 Forces te gebruiken, kunnen bedrijvenverwachtingen van winstgevendheid scheppen.Samen met bedrijfsanalyse kunnen Porter’s 5 Forces worden gebruikt om de winstgevendheid in elk segment van de economie te identificeren.

De belangrijkste componenten van Porter’s 5 Forces

Porter’s 5 Forces schetst vijf belangrijke concurrentiekrachten waaruit elke branche bestaat, waaronder:

  1. Het potentieel voor nieuwkomers in de branche. Wanneer de toetreding gemakkelijk is voor nieuwe bedrijven, betekent dit dat er meestal meer concurrentie is.
  2. Bestaande concurrentie in de branche. Meer gevestigde rivalen betekenen een hoge mate van concurrentie in de branche.
  3. De komst van nieuwe goederen of diensten op de markt. Nieuwere producten en diensten kunnen de bestaande uithollen.
  4. Macht van de leverancier. Wanneer meer leveranciers beginnen te onderhandelen, kan dit tot schaarste leiden. Dit kan de concurrentie om grondstoffen en andere hulpbronnen aanwakkeren, wat leidt tot hogere kosten en een verlaging van de winst van een bedrijf.
  5. Consumentenmacht. Consumenten die meer onderhandelingsvermogen hebben, kunnen leiden tot een daling van de winstgevendheid.

Elk van deze krachten is doorgaans van buitenaf van aard en is niet het resultaat van de interne structuur van een bedrijf. De krachten worden doorgaans geanalyseerd aan de hand van een microconcept zoals een individuele business line of idee.

SWOT-analyse

SWOT staat voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Een SWOT-analyse is een strategisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om het succes van een bedrijf, plaats, branche, product of persoon vorm te geven. Het vertelt een entiteit wat het wel en niet kan doen, zowel intern als extern, en schetst hoe het zijn doelen kan bereiken en wat in de weg staat om ze te bereiken.

Elk onderdeel van een SWOT-analyse wordt gebruikt als een vergelijkingselement met bestaande oplossingen en concurrenten. De focus blijft echter op de interne kracht van het concept. De SWOT-analyse wordt vaak beschouwd als een meer macro-evaluatie, omdat deze een idee kan geven of een doelstelling haalbaar is. Gebruikers doorlopen vaak een SWOT-oefening om hun eigen concurrentievoordelen en nadelen te identificeren.

Interne factoren

De sterke en zwakke punten zijn interne kenmerken – die kunnen worden gecontroleerd en / of veranderd, vaak gemakkelijk en van binnenuit. De sterke punten geven aan hoe de entiteit uitblinkt en de concurrentie overtreft. Dit kunnen krachten zijn zoals locatie, merkkracht, marketing, contant geld, technologie of prijsstelling. De zwakke punten van een entiteit zorgen er daarentegen voor dat ze niet optimaal presteert. Schulden, gebrek aan kapitaal, personeelsverloop en een gebrek aan middelen zijn allemaal voorbeelden van zwakke punten.

Externe factoren

Externe factoren zijn onder meer kansen en bedreigingen, die niet noodzakelijk eenvoudig te beheersen zijn. De kansen die een entiteit heeft, zijn de gunstige factoren die haar een voorsprong geven op haar concurrentie binnen de branche. Belastingverlagingen en hervormingen zijn een voorbeeld. Bedreigingen zijn daarentegen externe factoren die het concurrentievoordeel van een bedrijf kunnen belemmeren.  Een zwakkere beroepsbevolking en hogere grondstofkosten kunnen mogelijke bedreigingen zijn.

Speciale overwegingen

Bedrijven kunnen hun strategieën aanpassen door de 5 krachten van Porter te begrijpen en te gebruiken. Het gebruik van deze kan helpen om hogere winsten te genereren en daarom de inkomsten voor hun investeerders te verhogen. Analisten en individuele beleggers kunnen Porter’s 5 Forces ook gebruiken als een kwalitatief hulpmiddel bij het uitvoeren van een aandelenanalyse voorafgaand aan een investering.

Een SWOT-analyse kan de vorm aannemen van brainstorm- of zelfevaluatie-activiteiten. Om een ​​SWOT-analyse te laten werken, moet er een open sfeer zijn, waar iedereen met zijn eigen ideeën kan bijdragen. Nadat dit is gedaan, kan het management van een bedrijf (of een persoon) werken aan het analyseren van elk idee en een strategisch plan opstellen om succes te behalen.