25 juni 2021 5:35

Zijn er over tien jaar hedgefondsen beschikbaar?

Hedgefondsen in de jaren negentig en 2000 werden aangeprezen als de lievelingen van Wall Street en trokken triljoenen dollars aan beheerd vermogen aan. Toen, van 2018 tot 2019, kwamen er bewijzen dat beheerders van hedgefondsen misschien wel de kapiteins zijn van een zinkend schip, een schip dat al op een ijsberg was geraakt en niet veel meer water kon opnemen.

Snel vooruit naar 2021, en hedgefondsen hebben de recente volatiliteit van 2020 opmerkelijk goed doorstaan, vooral gezien de COVID-19 epidemie. Hedgefondsen drukken dus opnieuw hun stempel op Wall Street. Deze ups en downs doen ons afvragen: bestaan ​​er over 10 jaar nog hedgefondsen?

Belangrijkste leerpunten

  • Hedgefondsen, ooit hoogvliegende alternatieve beleggingen, bleven de afgelopen jaren achter bij een groot deel van de markt.
  • Recentelijk zijn hedgefondsen echter veerkrachtig gebleken tijdens de volatiliteit die wordt veroorzaakt door de COVID-19-epidemie en trekken ze aanzienlijke aandacht van beleggers.
  • Over het algemeen is de consensus dat hedgefondsen zullen blijven groeien, maar zich zullen aanpassen aan lagere vergoedingen, meer gebruik van technologie en betere toegang voor particuliere beleggers.

Inzicht in hedgefondsen

Het is niet eenvoudig om te beweren dat hedgefondsen uitsterven of bloeien, omdat hedgefondsen niet echt een vaste definitie hebben. De Securities and Exchange Commission (SEC) zegt dat de term “hedgefonds” voor het eerst opdook in 1949, maar dat de term “niet wettelijk gedefinieerd is”. De SEC geeft “geselecteerde definities van een hedgefonds”, maar geen algemeen aanvaarde betekenis. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt dat instrumenten in de stijl van hedgefondsen ongeveer 2500 jaar bestaan ​​en probeert ze te definiëren met vier kenmerken: een focus op absolute (in plaats van relatieve) rendementen plus het gebruik van hedging, arbitrage en hefboomwerking.

Deze zo gedefinieerde algemene strategie van hedgefondsen is duidelijk niet aan het uitsterven. Tal van succesvolle investeringsvehikels maken gebruik van hedging, arbitrage en hefboomwerking. Veel succesvolle fondsmanagers worden beloond op basis van prestaties, niet op basis van een vast percentage van de activa.

Omwille van de eenvoud en duidelijkheid kunnen hedendaagse hedgefondsen worden gegroepeerd op basis van een paar kenmerken: ze zijn privé georganiseerd als investeringspartnerschappen of offshore bedrijven; ze zijn onderhevig aan minder regelgeving; en ze bouwen hun beleggersbasis op met vermogende particulieren (HNWI’s) en institutionele beleggers.

Afdekkingen zullen waarschijnlijk niet verdwijnen, en het lijkt steeds waarschijnlijker dat het hedgefondsbeheer in de stijl van de jaren tachtig en negentig zich zal aanpassen om in meer volatiele tijden te overleven.

Hoe hedgefondsen de recente volatiliteit hebben doorstaan

Volgens Hedgeweek zijn de allocaties van investeerders aan hedgefondsen in 2020 voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. EY rapporteerde in zijn jaarlijkse “Global Alternative Fund Survey” dat in 2018 hedgefondsen 40% van de allocaties vertegenwoordigden. Dat cijfer daalde tot 33% in 2019 en tot 23% in 2020. Waarom was er zo’n sterke daling?

Volgens EY presteren andere beleggingen al jaren beter dan hedgefondsen, zoals private equity (durfkapitaal), onroerend goed en krediet. Ofschoon hedge fund strategieën als een deel van de investeerder zijn gekrompen portefeuilles, vertoonden ze indrukwekkende outperformance tijdens de COVID-19 crisis in 2020. Het schilderen van een nog rooskleurig beeld voor hedge funds, Preqin’s “Future of Alternatives 2025” studie voorspelt dat hedge fondsen zullen de komende jaren sterk toenemen, aangezien actief beheerde hedgefondsstrategieën het goed doen in een volatiele omgeving.

Het effect van de coronavirus-epidemie

De coronavirus-epidemie veranderde de werkpraktijken van fondsbeheerders. Portefeuilleopbouw, investeerdersbetrokkenheid, due diligence en talentwerving werden allemaal aan banden gelegd omdat de zaken afnamen en meer mensen thuis werkten of helemaal niet. Het resultaat was dat alternatieve investeringsmanagers vertrouwden op technologie, automatisering, digitalisering en outsourcing om klanten van dienst te zijn. Volgens EY “heeft de kracht van de operaties tijdens deze onzekere periode een licht geworpen op toekomstige mogelijkheden door verbeterde investeringen en gebruikmaking van gegevens, technologie en mogelijkheden om op afstand te werken, wat ertoe heeft geleid dat veel managers de toekomstige werkomgeving opnieuw hebben vormgegeven.

Deze factor bevordert de optimistische vooruitzichten voor alternatieve beleggingen en hedgefondsen. In het bijzonder meldt EY dat investeringen in milieu, sociaal en bestuur het afgelopen jaar bijna zijn verdubbeld. Dit is een groeiend investeringsgebied dat zichtbaar wordt, deels vanwege de sociale problemen die tijdens de epidemie steeds meer aan het licht zijn gekomen – bijvoorbeeld ongelijkheid en raciale vooringenomenheid. Uit het onderzoek van EY bleek echter ook dat, hoewel diversiteit een prioriteit van bedrijven lijkt te zijn, minder dan 25% van de beheerders van hedgefondsen het verbeteren van etnische en genderdiversiteit als een van hun drie belangrijkste prioriteiten beschouwt.

Het volgende decennium voor hedgefondsen

Hoe zien de komende 10 jaar eruit voor hedgefondsen? De recente technologische ontwrichting en de COVID-19-epidemie hebben aangetoond dat de hedgefondssector zeer flexibel en veerkrachtig is. Tom Kehoe, Global Head of Research and Communications voor de Alternative Investment Management Association (AIMA), ziet de komende jaren twee trends op het gebied van hedgefondsen opkomen.

Ten eerste zullen hedgefondsen inspelen op de vraag van investeerders en beleidsmakers om duurzaamheid, klimaatverandering en sociale overwegingen in hun beleggingsproducten op te nemen. De tweede trend is dat hedgefondsbedrijven in toenemende mate technologie zullen gebruiken, zoals machine learning, big data en ultra-high frequent trading (HFT). Dergelijke technologieën kunnen de kosten verlagen omdat technologie efficiënter en goedkoper is dan menselijke werknemers.

Een andere mogelijkheid is dat er mogelijk een versoepeling komt van de beperkingen met betrekking tot wie in hedgefondsen mag beleggen. Tot op heden vereisen de meeste fondsen grote (vaak zes cijfers of meer) initiële investeringen en kunnen ze alleen geaccrediteerde investeerders en HNWI’s ontvangen. Lagere toetredingsdrempels zijn echter al aan de horizon met openbaar verhandelde hedgefondsen en retailgerichte fondsen die veel kleinere minima hebben.

In kwantitatieve termen voorspelt Preqin dat wereldwijde alternatieve activa na private equity de op een na grootste alternatieve activaklasse zullen blijven en tegen 2025 $ 4,3 biljoen zullen bereiken. veroorzaakte marktcrash dit jaar en herinnert beleggers eraan waarom hedging waardevol is. “

De CFA Society of New York, die in oktober 2020 samen met de AIMA een evenement organiseerde genaamd ‘The Future of Hedge Funds’, concludeerde het volgende: ‘Hedgefondsen boden beleggers een unieke en waardevolle manier om toegang te krijgen tot strategieën, rendementen en alfa die zijn doorgaans niet toegankelijk via meer traditionele structuren, zoals alleen long, en dragen in hoge mate bij aan meer traditionele portefeuilles. Hoewel de prikkels momenteel op elkaar zijn afgestemd, is er nog steeds ruimte voor meer afstemming tussen algemene en commanditaire vennoten, en de hedgefondssector blijft in die richting evolueren.