24 juni 2021 6:10

6 manieren om het portefeuillerendement te stimuleren

De beleggers van vandaag zijn allemaal op zoek naar manieren om een ​​hoger rendement te behalen. Hier zijn enkele beproefde tips om u te helpen uw rendement te verbeteren en mogelijk dure investeringsfouten te voorkomen. Moet u bijvoorbeeld kiezen voor aandelen, obligaties of beide? Moet u investeren in kleine bedrijven of grote bedrijven? Kiest u voor een actieve of passieve beleggingsstrategie? Wat is opnieuw in evenwicht brengen? Lees verder om enkele inzichten van investeerders te verzamelen die de tand des tijds doorstaan.

1. Aandelen boven obligaties

Hoewel aandelen een hoger risico met zich meebrengen dan obligaties, kan een beheersbare combinatie van beide in een portefeuille een aantrekkelijk rendement bieden met een lage volatiliteit.

Tijdens de investeringsperiode van 1926 (toen de eerste trackinggegevens beschikbaar waren) tot en met 2010 behaalde de S&P 500 Index (500 Amerikaanse large-capaandelen) bijvoorbeeld een gemiddeld bruto jaarrendement van 9,9%, terwijl langlopende Amerikaanse staatsobligaties gemiddeld 5,5% voor dezelfde periode.

Als je dan bedenkt dat de consumentenprijsindex (CPI – een standaardmaatstaf voor inflatie) voor de periode 3% was, bracht dat het gecorrigeerde reële rendement terug tot 6,9% voor aandelen en 2,5% voor obligaties. Inflatie kan de koopkracht en het rendement aantasten, maar beleggen in aandelen kan het rendement helpen verhogen, waardoor investeren een lonende onderneming wordt.

2. Kleine versus grote bedrijven

De prestatiegeschiedenissen van Amerikaanse bedrijven (sinds 1926) en internationale bedrijven (sinds 1970) laten zien dat bedrijven met een kleine kapitalisatie het beter hebben gedaan dan bedrijven met een grote kapitalisatie op zowel de Amerikaanse als internationale markten.

Kleinere bedrijven dragen in de loop van de tijd een hoger risico dan grote bedrijven omdat ze minder gevestigd zijn. Ze zijn risicovollere kredietkandidaten voor banken, hebben kleinere activiteiten, minder werknemers, minder voorraad en, doorgaans, minimale trackrecords. Een beleggingsportefeuille die neigt naar kleine tot middelgrote bedrijven boven grote bedrijven, heeft historisch gezien echter hogere rendementen opgeleverd dan een portefeuille die naar large-capaandelen neigt.

Amerikaanse kleine bedrijven presteerden beter dan Amerikaanse grote bedrijven met een gemiddeld rendement van ongeveer 2% per jaar tussen 1926 en 2017.1 Op basis van  dezelfde smallcap-theorievolgens US News niet veranderd van 2010 tot 2018.

3. Beheer van uw uitgaven

De manier waarop u uw portefeuille belegt, heeft een directe invloed op de kosten van uw beleggingen en het rendement op uw investering. De twee belangrijkste methoden om te investeren zijn via actief beheer of passief beheer. Actief beheer heeft aanzienlijk hogere kosten dan passief. Het is typerend dat het kostenverschil tussen actief en passief beheer minimaal 1% per jaar bedraagt.

Actief beheer is vaak veel duurder dan passief beheer, omdat het de inzichten vereist van dure onderzoeksanalisten, technici en economen die allemaal op zoek zijn naar het volgende beste investeringsidee voor een portefeuille. Omdat actieve beheerders moeten betalen voor de marketing- en verkoopkosten van het fonds, koppelen ze doorgaans eenjaarlijkse marketing- of distributievergoeding van 12b-1 aan onderlinge fondsen en verkoopladingen aan hun beleggingen, zodat Wall Street-makelaars hun geld zullen verkopen.

Passief beheer wordt gebruikt om de investeringskosten te minimaliseren en de negatieve effecten te vermijden van het niet voorspellen van toekomstige marktbewegingen. Indexfondsen gebruiken deze benadering als een manier om de volledige aandelenmarkt te bezitten versus markttiming en aandelenselectie. Geavanceerde beleggers en academische professionals begrijpen dat de meeste actieve managers er in de loop van de tijd niet in slagen hun respectievelijke benchmarks consistent te verslaan. Waarom zouden dan de extra kosten ontstaan ​​als passief beheer doorgaans drie keer goedkoper is? 

Voorbeelden:

  • Een passief beheerde portefeuille van $ 1.000.000 met een kostenratio van 0,40% kost $ 4.000 per jaar voor de investeringen.
  • Een actief beheerde portefeuille van $ 1.000.000 met een kostenratio van 1,20% kost $ 12.000 per jaar voor de investeringen.

4. Waarde vs. groeibedrijven

Sinds indextracking beschikbaar is, hebben waardebedrijven het beter gedaan dan groeibedrijven in zowel de Verenigde Staten als internationale markten. Academische financiële professionals die zowel waarde- als groeibedrijven decennialang hebben bestudeerd, noemen dit gewoonlijk het ‘waarde-effect’. Een portefeuille die neigt naar waardebedrijven boven groeibedrijven heeft historisch gezien hogere beleggingsrendementen opgeleverd.

Groeiaandelen hebben doorgaans hoge aandelenkoersen in verhouding tot hun onderliggende boekhoudkundige maatstaven, en ze worden beschouwd als gezonde, snelgroeiende bedrijven die doorgaans weinig bezorgd zijn over dividenduitkeringen. Waardebedrijven daarentegen hebben lage aandelenkoersen in verhouding tot hun onderliggende boekhoudkundige maatstaven, zoals boekwaarde, verkopen en inkomsten.

Deze bedrijven zijn noodlijdende bedrijven en hebben mogelijk een slechte winstgroei en slechte vooruitzichten voor de toekomst. Verschillende waardebedrijven bieden beleggers een jaarlijkse dividenduitkering, wat kan bijdragen aan het brutorendement van de belegger. Dit helpt als de aandelenkoers voor het gegeven jaar een langzame appreciatie heeft. De ironie is dat deze noodlijdende waardebedrijven gedurende lange perioden aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan hun tegenhangers in gezonde groei, zoals de onderstaande grafiek illustreert.

5. Diversificatie

Asset allocatie en diversificatie is het proces waarbij meerdere activaklassen van verschillende aard (kleine Amerikaanse aandelen, internationale aandelen, REIT’s, grondstoffen, wereldwijde obligaties) aan een portefeuille worden toegevoegd met een passend percentage voor elke klasse. Aangezien activaklassen verschillende correlaties met elkaar hebben, kan een efficiënte mix het algehele portefeuillerisico drastisch verminderen en het verwachte rendement verbeteren. Het is bekend dat grondstoffen (zoals tarwe, olie, zilver) een lage correlatie hebben met aandelen;Zo kunnen ze een portefeuille aanvullen door het algehele portefeuillerisico te verminderen en het verwachte rendement te verbeteren.

The Lost Decade ” is een gebruikelijke bijnaam geworden voor de beursperiode tussen 2000 en 2010, aangezien de S&P 500 Index een magere gemiddeld jaarlijks rendement van 0,40% opleverde.  Een gediversifieerde portefeuille met verschillende activaklassen zou echter aanzienlijk verschillende resultaten hebben behaald.

6. Herbalancering

Na verloop van tijd zal een portefeuille afwijken van de oorspronkelijke percentages van de activaklasse en moet deze weer in overeenstemming worden gebracht met de doelstellingen. Een 50/50 aandelen-tot-obligatiemix zou gemakkelijk een 60/40 aandeel-tot-obligatiemix kunnen worden na een welvarende beursrally. Het aanpassen van de portefeuille naar zijn oorspronkelijke allocatie wordt rebalancing genoemd.

Herbalancering kan op drie manieren worden bereikt:

  • Nieuwe contanten toevoegen aan het ondergewogen deel van de portefeuille.
  • Een deel van het overgewogen stuk verkopen en dit toevoegen aan de onderwogen klasse.
  • Onttrekkingen opnemen uit de overwogen activaklasse.

Herbalancering is een slimme, effectieve en automatische manier om laag te kopen en hoog te verkopen zonder het risico dat emoties de investeringsbeslissingen beïnvloeden. Herbalancering kan de prestaties van de portefeuille verbeteren en een portefeuille terugbrengen naar uw oorspronkelijke risicotolerantie.

Het komt neer op

Ondanks hoe ingewikkeld beleggen in portefeuille de afgelopen decennia is geworden, hebben enkele eenvoudige instrumenten in de loop van de tijd bewezen de beleggingsresultaten te verbeteren. Het implementeren van tools zoals het waarde- en omvangseffect in combinatie met een Wall Street dik te maken.