24 juni 2021 7:22

Zijn bruto-omzet en belastbare bruto-omzet hetzelfde?

De termen bruto-omzet en belastbare bruto-omzet zijn niet hetzelfde en kunnen een enorm verschil maken bij het bepalen van de winst van een bedrijf.

Bruto-omzet is een onbewerkt cijfer dat alle verkopen omvat die tijdens een bepaald tijdsbestek plaatsvinden. Bruto-omzet is uw totale omzet voordat tal van kostencategorieën worden afgetrokken, zoals geretourneerde artikelen, belastingen, licentie- en bedrijfskosten, huur, energierekeningen, salarisadministratie, de kosten van detailhandelartikelen die zijn gekocht om te worden doorverkocht of andere kosten die een bedrijf kan verwachten oplopen.

Belastbare bruto-omzet en uitgaven

Belastbare bruto-omzet beschrijft het bedrag van het inkomen waarover een bedrijf belasting verschuldigd is. Een onderneming magop veel, zo niet alle, voornoemde uitgavenbelasting aftrekken en is over die bedragengeen belasting verschuldigd.

Wat overblijft nadat alle uitgaven zijn afgetrokken van de bruto-omzet, is het belastbaar bruto-inkomen. Een bedrijf probeert over het algemeen zoveel mogelijk uitgaven af ​​te trekken om zijn belastbare bruto-omzet zo laag mogelijk te maken, waardoor zijn belastingplicht tot een minimum wordt beperkt.

Dezelfde voorwaarden zijn ook van toepassing op individuele belastingschulden. Het bruto-inkomen van een persoon, minus toegestane aftrekposten en uitgaven, laat het belastbare bruto-inkomen over voor het individu. Dit cijfer is waarop de belastingplicht van een persoon is gebaseerd.