24 juni 2021 7:49

B3 / B

Wat is B3 / B-?

B3 / B- verwijst naar de letterclassificaties die ratingbureaus toewijzen aan bedrijven, emittenten en effecten die als speculatief worden beschouwd en die een groter risico met zich meebrengen dan obligaties van beleggingskwaliteit. In de wereld van rommelobligaties is een B3 / B-rating ongeveer net zo laag als de meeste beleggers zullen accepteren.

Belangrijkste leerpunten

  • B3 / B- is een kredietrating die door Moody’s, S&P en Fitch wordt gebruikt voor een uitgegeven schuldinstrument dat zich aan de onderkant van junk-obligaties bevindt
  • Moody’s gebruikt de B3-rating, terwijl S&P en Fitch B- gebruiken.
  • De volgende stap hieronder zijn obligaties met een C-rating, die zeer speculatief en riskant zijn.

B3 / B- begrijpen

Kredietbeoordelingen vallen uiteen in twee brede categorieën: investment grade (high grade) en speculative grade. Dit laatste wordt ook wel non-investment grade, hoogrentende obligaties of pejoratief junk (dwz junk-obligaties ) genoemd. Bedrijven die als investment grade worden beschouwd, hebben over het algemeen een lange staat van dienst, grote en stabiele kasstromen, hoge winstgevendheid, solide marktmanagementteams met een geschiedenis van goede uitvoering van de bedrijfsstrategie en sterke marktaandelen.

De afbakening tussen investment grade en non-investment grade is BBB. Non-investment grade ratings duiden op risicovollere industrie- en bedrijfsprofielen, aanzienlijk minder financiële stabiliteit en flexibiliteit, wat betekent dat er meer onzekerheid bestaat over hun vermogen om schulden terug te betalen.

Binnen de categorie non-investment grade worden bedrijven en entiteiten met een BB-rating als minder risicovol beschouwd dan die met lage single B-ratings. B3 / B-ratings duiden op een hoger risico op wanbetaling en een groter risico voor beleggers of polishouders. Moody’s kent haar B3-rating toe voor “verplichtingen die als speculatief worden beschouwd en onderhevig zijn aan een hoog kredietrisico”.  Entiteiten die deze rating krijgen, kunnen in financiële instabiliteit verkeren of onvoldoende kasreserves aanhouden in verhouding tot hun zakelijke behoeften, schulden of andere financiële verplichtingen.

Ratings en beleggingsrisico

Ratings zijn bedoeld als indicatoren van de kredietwaardigheid van de rente. De ratingbureaus meten zowel het vermogenals de betalingsbereidheid om tot hun ratings te komen. Belangrijk is dat de ratings van de bureaus eerder als meningen dan als investeringsaanbevelingen worden beschouwd. De drie belangrijkste bureaus, waarvan de ratings de meeste invloed hebben bij toezichthouders, kredietverstrekkers en investeerders, zijn Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) en Fitch. Terwijl Fitch en S&P bedrijven beoordelen op een rechte AD-schaal, gebruikt de schaal van Moody’s een combinatie van letters en cijfers.2

Aangezien de cijfers die door de verschillende ratingbureaus worden toegekend, voornamelijk zijn gebaseerd op hun oordeel over de kredietwaardigheid, worden ze geïnterpreteerd als het meten van de kans op wanbetaling voor een bepaalde uitgevende instelling of uitgifte. Er wordt echter ook rekening gehouden met kredietstabiliteit en betalingsprioriteit . Ratingbureaus voegen meer context toe aan hun ratings door outlooks toe te kennen. Emittenten kunnen een positieve, stabiele of negatieve kijk hebben op hun ratings. Deze zijn bedoeld om een ​​indicatie te geven van de waarschijnlijke volgende beweging (opwaarts of neerwaarts) met betrekking tot de kredietwaardigheid. De ratings van bedrijven (emittenten) kunnen verschillen van die van de schuld die ze uitgeven. Schuld uitgegeven door een dochteronderneming van een bedrijf kan bijvoorbeeld een andere rating hebben dan het geval is, als gevolg van verschillen in kredietwaardigheid en terugbetalingscapaciteit. Bovendien kunnen verschillende soorten schuld die door hetzelfde bedrijf zijn uitgegeven, allemaal verschillende ratings hebben.

Ratings spelen een belangrijke rol bij de beslissingen van professionele beleggers vanwege overheidsvoorschriften die vereisen dat veel soorten schulden een rating van twee verschillende ratingbureaus hebben. Bovendien hebben veel beleggingsfondsen beleidsregels / richtlijnen die hun effectenbezit beperken tot schuldpapier van beleggingskwaliteit of die limieten stellen aan hoeveel niet-beleggingswaardige schuldbewijzen kunnen worden aangehouden.