24 juni 2021 19:54

Moody’s

Wat is Moody’s?

Moody’s Corporation (MCO) is de houdstermaatschappij die zowel eigenaar is van Moody’s Investors Service, dat vastrentende schuldbewijzen beoordeelt, als Moody’s Analytics, dat software en onderzoek levert voor economische analyse en risicobeheer. Moody’s kent ratings toe op basis van het ingeschatte risico en het vermogen van de lener om rentebetalingen te doen, en zijn ratings worden door veel beleggers nauwlettend in de gaten gehouden.

Belangrijkste leerpunten

  • Moody’s Corporation is een Amerikaanse financiële dienstverlener die optreedt als houdstermaatschappij voor Moody’s Investors Service en Moody’s Analytics.
  • Moody’s Investors Service biedt beleggers kredietbeoordelingen, risicoanalyses en onderzoek voor aandelen, obligaties en overheidsinstanties.
  • Moody’s Analytics ontwikkelt software en tools om kapitaalmarkten te helpen met risicobeheer, kredietanalyse en economisch onderzoek.
  • Via zijn ratingsysteem kent Moody’s classificaties toe aan obligaties en aandelen op basis van het risico dat aan de belegging is verbonden.
  • Tijdens de financiële crisis van 2008 kregen Moody’s en andere kredietbeoordelaars kritiek omdat ze “AAA” -beoordelingen gaven aan door hypotheek gedekte effecten die in veel gevallen bestonden uit subprime-leningen.

Moody’s begrijpen

Beleggers over de hele wereld letten goed op de ratings die Moody’s toekent aan obligaties, preferente aandelen en overheidsentiteiten. De ratings van Moody’s gaan van Aaa, de hoogste rating voor de emittent van topkwaliteit met het laagste risico, tot C, die meestal wordt gegeven aan effecten die in gebreke zijn en weinig kans hebben op terugvordering van hoofdsom of rente.

Moody’s geschiedenis

Moody’s Corporation dateert uit Moody’s Manual of Industrial and Various Securities, dat voor het eerst werd gepubliceerd door de oprichter van het bedrijf John Moody in 1900. De handleiding bevatte algemene informatie en statistieken over de aandelen en obligaties van financiële instellingen, overheidsinstanties, productie, mijnbouw en diverse Andere bedrijven. Hoewel Moody’s Manual een succesvolle onderneming was voor het bedrijf, beschikte het niet over de financiële middelen om de Bank Panic van 1907 te overleven, en uiteindelijk verkocht Moody de publicatie.

In 1909 keerde John Moody terug naar financiële publicaties met Moody’s Analyses of Railroad Investments. Deze keer echter, in plaats van alleen algemene informatie en statistieken te publiceren, bood Moody investeerders zijn analyse aan van de activiteiten en financiën van een spoorweg. Hij voegde letterbeoordelingssymbolen toe, die hij overnam van het beoordelingssysteem dat in de handelsindustrie wordt gebruikt.

Moody’s Investors Service is opgericht in 1914 en heeft op zijn fundament gebouwd door ratings op te nemen voor industriële bedrijven, nutsbedrijven en staatsobligaties die zijn uitgegeven door Amerikaanse steden en gemeenten. Moody’s Investors Service werd in 1962 gekocht door kredietregistratiebedrijf Dun & Bradstreet (D&B), maar werd in 2000 verzelfstandigd. Sindsdien is het een onafhankelijk bedrijf.

In 1975 maakte de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) van Moody’s een nationaal erkende statistische ratingorganisatie (NRSRO), samen met Standard & Poor’s (S&P) en Fitch Ratings. Veel instellingen hebben een bepaalde kredietwaardigheid van een NRSRO-entiteit nodig om een ​​bepaalde uitgifte te kopen. De rating heeft ook invloed op de kapitaalvereisten die de Securities and Exchange Commission toepast op banken in de Verenigde Staten.Moody’s Investors Service biedt kredietratings en analyses voor meer dan 130 landen, 11.000 zakelijke emittenten en 21.000 emittenten van overheidsfinanciën.

De financiële crisis van 2008

Moody’s, S&P en Fitch zijn allemaal zwaar bekritiseerd vanwege hun rol in de financiële marktcrisis van 2008. Veel van de kritiek gaat over de AAA-ratings die werden gegeven aan door hypotheek gedekte effecten die in veel gevallen bestonden uit subprime-leningen. De zeer complexe modellen van de ratingbureaus hielden geen rekening met de mogelijkheid van een brede landelijke daling van de huizenprijzen en met de gevolgen daarvan voor de prestaties van de obligaties.

In 2007, toen de huizenprijzen begonnen te dalen, verlaagde Moody’s83% van de hypotheekinstrumenten die een jaar eerder een Aaa-rating hadden gekregen.  De prevalentie van een systeem waarin de emittenten van een obligatie het ratingbedrijf betalen voor hun werk, wordt door sommige waarnemers de schuld gegeven van te hoge ratings. Moody’s concurrent S&P betaalde $ 1,5 miljard aan het ministerie van Justitie, 19 staten en het District of Columbia om beschuldigingen op te lossen dat het willens en wetens investeerders had misleid.

Moody’s, ook met de andere twee grote kredietbeoordelaars, werd bekritiseerd omdat ze hielpen bij het verergeren van de staatsschuldencrisis in de eurozone door de staatsschulden van landen als Frankrijk en Oostenrijkagressief te verlagen.

Meer overzicht

De Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, die werd aangenomen in de nasleep van de crisis van 2008, richtte het Office of Credit Ratings (OCR) op binnen de SEC. De commissie kreeg ook ruime toezichthoudende bevoegdheden over de drie NRSRO’s. De OCR is verplicht om de prestaties van de agentschappen op jaarbasis te beoordelen en kan ze indien nodig beboeten of uitschrijven.

Adblock
detector