24 juni 2021 8:05

Forex algoritmische handel: de basisprincipes begrijpen

Bijna 30 jaar geleden, de gekenmerkt door transacties uitgevoerd via telefoonlijnen, institutionele beleggers, ondoorzichtig prijsinformatie, een duidelijk onderscheid tussen interdealer trading en dealer-klanten handel en lage marktconcentratie.

Tegenwoordig hebben technologische ontwikkelingen de forexmarkt getransformeerd. Transacties kunnen snel via uw computer worden uitgevoerd, waardoor detailhandelaren de markt kunnen betreden, terwijl real-time streamingprijzen hebben geleid tot meer transparantie en het onderscheid tussen dealers en hun meest geavanceerde klanten is geminimaliseerd.

Een andere belangrijke verandering is de introductie van algoritmische handel, wat mogelijk heeft geleid tot verbeteringen in de werking van forex trading, maar ook risico’s met zich meebrengt. In dit artikel zullen we enkele voordelen identificeren die algoritmische handel heeft gebracht voor forexmarkt en algoritmische handel, terwijl we ook wijzen op enkele van de inherente risico’s.

Belangrijkste leerpunten

  • In de jaren negentig werden de forexmarkten de eersten die gebruik maakten van schermgebaseerde handel onder Wall Street-professionals.
  • In de afgelopen jaren is de online handel uitgebreid, zodat gewone beleggers en handelaren FX-handel en hedging in handen kunnen krijgen.
  • Nu kunnen individuen zelfs toegang krijgen tot meer geavanceerde algoritmische handelsprogramma’s die FX-handel automatiseren met behulp van een breed scala aan beschikbare strategieën.
  • Hoewel algoritmische handel handelaren een voorsprong kan geven op het gebied van snelheid en nauwkeurigheid, zijn er ook specifieke risico’s die inherent zijn aan het instellen en vergeten van automatisering.

Forex Market Basics

Op forexmarkten worden valutaparen verhandeld in verschillende volumes op basis van genoteerde prijzen. Een basisvaluta krijgt een prijs in termen van een koersvaluta. Forex wordt beschouwd als ’s werelds  grootste  en meest liquide financiële markt, die 24 uur per dag, vijf dagen per week wordt verhandeld.

Het dagelijkse wereldwijde gemiddelde volume van forex-handel bedroeg ongeveer $ 6,6 biljoen vanaf 2019. Het grootste deel van deze handel wordt uitgevoerd in Amerikaanse dollars, euro’s en Japanse yen en er zijn verschillende spelers bij betrokken, waaronder particuliere banken, centrale banken, bedrijven, financiële bedrijven, individuele detailhandelaren en grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

De belangrijkste reden voor het bestaan ​​van de forexmarkt is dat mensen valuta moeten verhandelen om buitenlandse goederen en diensten te kopen, hoewel speculatieve handel de belangrijkste drijfveer kan zijn voor bepaalde investeerders. Activiteit op de forexmarkt beïnvloedt de reële wisselkoersen en kan daarom de productie, werkgelegenheid, inflatie en kapitaalstromen van een bepaald land diepgaand beïnvloeden. Om deze reden hebben beleidsmakers, het publiek en de media allemaal een gevestigd belang in de forexmarkt.

Basisprincipes van algoritmische handel

Een algoritme is in wezen een reeks specifieke regels die zijn ontworpen om een ​​gedefinieerde taak te voltooien. Bij de handel op de financiële markt voeren computers door de gebruiker gedefinieerde algoritmen uit die worden gekenmerkt door een reeks regels zoals timing, prijs of hoeveelheid die transacties bepalen.

Er bestaan vier fundamentele types van algoritmische handel binnen de financiële markten:

  1. Statistisch  verwijst naar een algoritmische strategie die zoekt naar winstgevende handelsmogelijkheden op basis van de statistische analyse van historische tijdreeksgegevens.
  2. Auto-hedging  is een strategie die regels genereert om de blootstelling van een handelaar aan risico’s te verminderen.
  3. Algoritmische uitvoeringsstrategieën zijn bedoeld om een ​​vooraf gedefinieerde doelstelling uit te voeren, zoals het verminderen van de marktimpact of het snel uitvoeren van een transactie.
  4. Directe markttoegang  beschrijft de optimale snelheden en lagere kosten waarmee algoritmische handelaren toegang hebben tot en verbinding kunnen maken met meerdere handelsplatforms.

Een van de subcategorieën van algoritmische handel is hoogfrequente handel, die wordt gekenmerkt door de extreem hoge snelheid en snelheid waarmee handelsorders worden uitgevoerd. Hoogfrequente handel kan handelaren aanzienlijke voordelen bieden, waaronder de mogelijkheid om transacties uit te voeren binnen milliseconden na incrementele prijswijzigingen, maar brengt ook bepaalde risico’s met zich mee bij het handelen op een volatiele forexmarkt.

Algoritmische handel op de forexmarkt

Een groot deel van de groei in algoritmische handel op forexmarkten in de afgelopen jaren is te danken aan algoritmen die bepaalde processen automatiseren en de uren die nodig zijn om processen, zoals het uitvoeren van handelsorders. Het automatiseren van het handelsproces met een algoritme dat handelt op basis van vooraf bepaalde criteria, zoals het uitvoeren van orders gedurende een bepaalde periode of tegen een specifieke prijs, is aanzienlijk efficiënter dan handmatige uitvoering.

Banken hebben ook gebruik gemaakt van algoritmen die zijn geprogrammeerd om prijzen van valutaparen op elektronische handelsplatforms bij te werken. Deze algoritmen verhogen de snelheid waarmee banken marktprijzen kunnen opgeven en verminderen tegelijkertijd het aantal handmatige werkuren dat nodig is om prijzen op te geven.

Sommige banken programmeren algoritmen om hun risicoblootstelling te verminderen. De algoritmen kunnen worden gebruikt om een ​​bepaalde valuta te verkopen om te passen bij de transactie van een klant die door zijn bank is gekocht om een ​​constante hoeveelheid van die bepaalde valuta te behouden. Hierdoor kan de bank een vooraf gespecificeerd risiconiveau handhaven voor het aanhouden van die valuta.

Deze processen zijn efficiënter gemaakt door algoritmen, wat doorgaans resulteert in lagere transactiekosten. Toch zijn dit niet de enige factoren die de groei van algoritmische forexhandel hebben aangestuurd. Algoritmen worden in toenemende mate gebruikt voor speculatieve handel, aangezien de combinatie van hoge frequentie en de mogelijkheid om snel gegevens te interpreteren en orders uit te voeren, handelaren in staat heeft gesteld arbitragemogelijkheden te benutten die voortvloeien uit kleine prijsafwijkingen tussen valutaparen.

Binnen de forexmarkt zijn de belangrijkste methoden om transacties af te dekken via spotcontracten en valutaopties. Spotcontracten zijn de aan- of verkoop van een vreemde valuta met onmiddellijke levering. De forex-spotmarkt is vanaf het begin van de jaren 2000 aanzienlijk gegroeid als gevolg van de instroom van algoritmische platforms. Met name de snelle verspreiding van informatie, zoals weerspiegeld in marktprijzen, maakt het mogelijk dat arbitragemogelijkheden ontstaan. Driehoeksarbitrage, zoals het op de forexmarkt bekend is, is het proces waarbij een valuta weer in zichzelf wordt omgezet via meerdere verschillende valuta’s. Algoritmische en hoogfrequente handelaren kunnen deze kansen alleen identificeren door middel van geautomatiseerde programma’s.

Als derivaat werken forexopties op een vergelijkbare manier als een optie op andere soorten effecten. De valutaopties geven de koper het recht om het valutapaar op een bepaald moment in de toekomst tegen een bepaalde wisselkoers te kopen of verkopen. Computerprogramma’s hebben geautomatiseerde binaire opties als een alternatieve manier om transacties in vreemde valuta af te dekken.  Binaire opties resulteren in een van de twee uitkomsten: De transactie vereffent ofwel op nul ofwel tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs.

Risico’s verbonden aan algoritmische forexhandel

Er zijn enkele nadelen van algoritmische handel die de stabiliteit en liquiditeit van de forexmarkt kunnen bedreigen. Een van die nadelen betreft onevenwichtigheden in de handelsmacht van marktdeelnemers. Sommige deelnemers hebben de middelen om geavanceerde technologie te verwerven om informatie te verkrijgen en opdrachten veel sneller uit te voeren dan andere. Deze onevenwichtigheid in algoritmische technologie kan leiden tot versnippering binnen de markt en liquiditeit tekorten in de tijd.

Bovendien, hoewel er fundamentele verschillen zijn tussen de aandelenmarkten en de forexmarkt, is er een overtuiging dat dezelfde hoogfrequente handel die de flash-crash op de

Markten moeten mogelijk worden gecontroleerd en algoritmische handel moet tijdens turbulentie worden opgeschort om dit scenario te vermijden. In dergelijke extreme omstandigheden kan een gelijktijdige opschorting van algoritmische handel door talrijke marktdeelnemers echter resulteren in een hoge volatiliteit en een drastische vermindering van de marktliquiditeit.

Het komt neer op

Algoritmische handel heeft de efficiëntie kunnen verhogen en de kosten van het handelen in valuta’s kunnen verlagen, maar er zijn ook extra risico’s aan verbonden. Om valuta’s goed te laten functioneren, moeten ze enigszins stabiele waardeopslagplaatsen zijn en zeer liquide zijn. Het is dus belangrijk dat de forexmarkt liquide blijft met een lage prijsvolatiliteit.

Veel beleggers pleiten voor meer regulering en transparantie in de forexmarkt in het licht van de algoritmische handelsgerelateerde problemen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Aan de positieve kant kan de groeiende acceptatie van algoritmische forex-handelssystemen de transparantie op de forexmarkt effectief vergroten. Algoritmische handelsstrategieën – zoals automatische hedging, statistische analyse, algoritmische uitvoering, directe markttoegang en hoogfrequente handel – kunnen prijsinconsistenties aan het licht brengen, die winstgevende kansen voor handelaren creëren.

De uitdaging waarmee mondiale marktdeelnemers in de toekomst bij algoritmische forexhandel worden geconfronteerd, is hoe ze veranderingen kunnen doorvoeren die de voordelen maximaliseren en tegelijkertijd het risico verkleinen.