24 juni 2021 8:42

Bond advocaat

Wat is een obligatieadvocaat?

Een obligatieadvocaat is een advocaat die de belangen van gemeentelijke obligatiehouders vertegenwoordigt tijdens een obligatie-aanbieding en die een juridisch advies opstelt waarin wordt verklaard dat de uitgifte legaal, geldig en bindend is. Ze spelen ook andere rollen om waarde voor de obligatiehouders te garanderen tijdens het aanbieden van obligaties en obligaties.

Belangrijkste leerpunten

 • Een obligatieadvocaat is een advocaat die de belangen van gemeentelijke obligatiehouders vertegenwoordigt tijdens een obligatie-aanbieding.
 • Obligatieadvocaten stellen juridische adviezen op die bevestigen dat de kwestie legaal, geldig en bindend is. Ze helpen ook bij het ontwikkelen van strategieën voor gemeenten en beheren onder meer de documentatie van een obligatie-uitgifte.
 • Om als obligatieadvocaat te oefenen, moet een persoon slagen voor het staatsexamen en een Juris Doctor-graad hebben.
 • Obligatieadvocaten werken voor overheidsinstanties en banken en zijn goed opgeleid in belasting- en beveiligingsrecht.
 • Wanneer u voor een overheid of gemeente werkt, is een obligatieadvocaat verantwoordelijk voor het helpen bij het werven van fondsen om bepaalde projecten te financieren.
 • Wanneer u voor een bank werkt, vertegenwoordigt een obligatieadvocaat de belangen van de bank.
 • Branchegroepen van obligatieadvocaten lobbyen soms namens bepaalde kwesties die hun advocatenleden aangaan.

Een obligatieadvocaat begrijpen

Een gemeentelijke obligatie verwijst naar een schuldgarantie die wordt aangeboden door een staat, provincie of lokale overheid om kapitaaluitgaven in een plaats te financieren, zoals de aanleg van infrastructuur of schoolfinanciering. Dergelijke obligaties en notes zijn vrijgesteld van federale belastingen en vaak van staats- en lokale belastingen, afhankelijk van de locatie van de obligatiehouder. De belastingvrije status maakt ze tot aantrekkelijke investeringsvehikels.

Bond-advocaten zijn hoogopgeleid en zeer gespecialiseerd. Ze zijn verplicht om te slagen voor het staatsexamen en hebben een Juris Doctor-graad nodig om te oefenen. Meestal werken ze voor overheidsinstanties of banken en zijn ze goed opgeleid in belasting- en beveiligingsrecht. 

Als onderdeel van hun beoordeling van de obligatie, zal de advocaat vaak het beoogde doel onderzoeken en de toepasselijke wetten dienovereenkomstig onderzoeken. Ze helpen de overheidsinstantie of bank ook om vast te stellen dat een probleem correct, volledig en goed gestructureerd is.

Aangezien dergelijke obligaties het volledige vertrouwen en krediet van de emittent verpanden, dat betaald moet worden uit beperkte gemeentelijke inkomstenbronnen, zijn strikte aandacht voor detail en begrip van wettelijke en financiële vereisten van cruciaal belang om de belangen van obligatiehouders te beschermen. Het is ook van cruciaal belang om de belangen van de financierende bank te beschermen wanneer de obligatieadvocaat de financiële instelling vertegenwoordigt die bij de uitgifte betrokken is.

Carrières als Bond Attorney

Enkele van de verantwoordelijkheden van de obligatieadvocaat omvatten:

 • Staats- of lokale overheden helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor het structureren van hun obligatie-aanbod
 • Bijwonen of voorzitten van obligatiehoorzittingen
 • Beheren van de documentatie voor de obligatie-uitgifte
 • Een bevestiging geven aan de Securities and Exchange Commission  (SEC) of andere agentschappen over de geldigheid van een verkoop

Zoals het American College of Bond Counsel uitlegt, zijn obligatiejuristen experts in alle facetten van gemeentelijke kwesties. Deze problemen kunnen zijn: “obligaties, bankbiljetten, inkomstencertificaten, warrants en andere vormen van schuld uitgegeven door of namens staten, territoria en bezittingen van de Verenigde Staten, hun politieke onderverdelingen, indianenstammen en het District of Columbia.”

Wanneer u voor een regering of gemeente werkt, is een obligatieadvocaat verantwoordelijk voor het helpen bij het werven van fondsen om bepaalde projecten te financieren. Ze moeten ervoor zorgen dat de uitgifte van obligaties aan alle wetten voldoet en helpen de gemeente.

Wanneer u voor een bank werkt, vertegenwoordigt een obligatieadvocaat de bank die de financiering voor het gemeentelijke project verstrekt en die de obligaties zal uitgeven.

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) bedroeg het gemiddelde salaris voor alle advocaten, inclusief een obligatieadvocaat, $ 122.960 in 2019. De verwachte banengroei voor alle advocaten tussen 2019-2029 is 4%.

Lobbyactiviteiten van een obligatieadvocaat

Sectorgroepen van obligatieadvocaten lobbyen soms namens bepaalde kwesties die hun advocatenleden aangaan. Zo adviseerde de National Association of Bond Lawyers in augustus 2017  om nieuwe categorieën van belastingvrije en belastbare obligaties te creëren om te helpen bij de financiering van infrastructuur, nutsvoorzieningen en scholen.

Terwijl de Trump-regering en het Amerikaanse Congres wogen om maar liefst $ 1 miljard aan nationale infrastructuurprojecten uit te geven, zag NABL het als een kans om een ​​reeks suggesties naar voren te brengen voor de manieren waarop belastingvrije obligaties kunnen worden gebruikt om openbare werken te betalen.