24 juni 2021 10:35

Concurrerend bod

Wat is een concurrerend bod?

Een concurrerend bod wordt meestal geassocieerd met een voorstel en prijs die door een verkoper of ingediend bij een wervende firma voor een zakelijke kans met betrekking tot producten of diensten. In het algemeen kan het ook in verband worden gebracht met allerlei zakelijke kansen waarin een bedrijf een voorstel doet met betrekking tot een zakelijke deal.

Inzicht in concurrerende biedingen

Bij concurrerende biedingen gaat het om een bod wil doen op zaken met een ander bedrijf. Het wordt vaak geassocieerd met een voorstel aan een wervingsfirma die diensten op grote schaal zoekt, meestal voor een bepaalde tijd. Een concurrerend bod kan echter ook deel uitmaken van een grootschalige zakelijke deal.

Wanneer een bedrijf, organisatie of overheidsinstantie op grote schaal goederen of diensten nodig heeft, wordt er doorgaans een verzoek gedaan in de vorm van een  verzoek om een ​​voorstel  (RFP). Bedrijven kunnen dit doen wanneer zich een nieuwe zakelijke mogelijkheid voordoet of concurrerende biedingen kunnen ook deel uitmaken van een vernieuwingscyclus.

Entiteiten kunnen concurrerende biedingen aanvragen voor een verscheidenheid aan behoeften, waaronder een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen, voor een informatietechnologieproject, een infrastructuurproject, investeringsbeheer van bepaalde fondsen en meer. Door middel van het wervingsproces zal de aanvragende entiteit doorgaans contact opnemen met verschillende bedrijven om hen op de hoogte te brengen van het verzoek.

De advocaat kan het verzoek ook adverteren in branchepublicaties. Zoals vermeld, kan een verzoek betrekking hebben op een nieuwe zakelijke mogelijkheid of het kan deel uitmaken van een vernieuwingscyclus. Concurrerende biedingen voor bedrijven gaan vaak gepaard met contracten met gespecificeerde termijnen voor zakelijke services en processen voor bedrijfsvernieuwingen. Als zodanig kan een bedrijf dat momenteel zaken doet, plannen moeten maken voor het indienen van nieuwe concurrerende biedingen, zoals vereist door verlengingsvoorwaarden.

Een voorstel dat betrekking heeft op een uitnodiging voor grootschalige zakelijke dienstverlening heeft vaak een vooraf afgesproken indeling met specifieke vragen en details die de advocaat nodig heeft. Belanghebbenden moeten een wervingsvoorstel grondig invullen en dit binnen een bepaalde tijd aan de advocaat bezorgen. Elke geïnteresseerde partij geeft uitgebreide details over de goederen of diensten die ze zouden leveren en de processen om dat te doen. Een concurrerende offerte bevat ook details over alle vergoedingen en kosten die het bedrijf voor het werk nodig zou hebben.Concurrerend bieden omvat een voorstel dat zowel operationele als financiële details bevat.

Advocaten hebben een team van professionals die alle concurrerende biedingen die voor de uitnodiging zijn ingediend, uitvoerig beoordelen en het aantal bedrijven beperken tot een paar voor de laatste discussie. Advocaten kunnen het gehele aanbestedingsproces zelf afhandelen met een aangewezen team of ze kunnen een derde partij kiezen om hen bij te staan. Over het algemeen wint het bod met de laagste prijs niet altijd een contract. De advocaat zal alle details van een competitief bodvoorstel volledig beoordelen, inclusief de betrokken personen, infrastructuur en processen die door een bedrijf worden voorgesteld.

Over het algemeen zijn de vergoedingen en kosten een belangrijke factor voor de advocaat, maar ze moeten ook vertrouwen hebben in de mogelijkheden van de verkoper of dienstverlener om ze voor de baan te kiezen.

IPO’s, fusies en overnames

Een concurrerende bieding kan ook betrokken zijn bij een verscheidenheid aan andere soorten zakelijke deals. Met corporate business, andere gebieden-waar grote schaal concurrerende biedingen een eerste onderdeel van een deal kan proces-omvatten beursintroducties (IPO’s) en bij fusies en overnames.

Bij een IPO kan een particulier bedrijf concurrerende biedingen van verzekeraars vragen om het IPO-proces te ondersteunen. Als een bedrijf geïnteresseerd is in het aanbieden van zijn aandelen in een IPO, kan het een verzoek om acceptatiediensten openen en mogelijk ook reclame maken voor het verzoek. IPO-verzoeken zijn meestal discreter dan standaardgoederen of -diensten, aangezien een bedrijf mogelijk de concurrentie-effecten van de openbare aankondiging van het wervingsproces wil beheersen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een concurrerende bieding wordt meestal geassocieerd met een voorstel en prijs die door een dienstverlener aan een wervingsfirma worden ingediend met als doel een zakelijk contract binnen te halen.
  • Een concurrerend bod kan in het algemeen ook betrokken zijn bij allerlei zakelijke deals.
  • Een concurrerende offerte omvat een gedetailleerd voorstel met zowel operationele als kostenaspecten van een deal.

Hoe dan ook, geïnteresseerde IPO-underwriters zullen een voorstel opstellen waarin hun diensten worden beschreven en ook een gedetailleerde beoordeling van de geschatte IPO-waardering. Na het ontvangen van concurrerende biedingen van underwriters, kent de emittent het contract toe aan de underwriter met de beste prijs en contractvoorwaarden.

In veel gevallen kunnen emittenten verschillende underwriters kiezen, een syndicaat genoemd bij het nemen van de definitieve beslissingen over het bedrijf of de bedrijven waarmee ze samenwerken.

Fusies en overnames kunnen ook gepaard gaan met concurrerende biedingen. Bedrijven kunnen concurrerende biedingen aanvragen als ze willen fuseren met een ander bedrijf of hun bedrijf volledig willen verkopen.

Een overnemende onderneming kan ook een concurrerend biedingsvoorstel opstellen in het proces om te fuseren of een ander bedrijf over te nemen. Bij deze concurrerende biedingen zou de overnemende partij de waarde die hij bereid is te betalen en de voorwaarden voor aandelenruil, indien van toepassing, volledig moeten specificeren.