24 juni 2021 18:41

Ontleden van leveraged ETF-rendementen

Leveraged exchange traded funds (EFT’s) zijn ontworpen om een ​​hoger rendement te behalen dan het rendement van het aanhouden van long- of shortposities in een reguliere ETF. ETF’s met hefboomwerking zijn gecreëerd om long- of shortposities te bieden aan benchmarks zoals de S&P 500 Index of de Nasdaq 100, terwijl andere zijn ontworpen om mee te bewegen met specifieke sectoren of industriegroepen.

In dit artikel leggen we uit wat leveraged ETF’s in het algemeen zijn en hoe deze beleggingen werken in zowel goede als slechte marktomstandigheden.

Over hefboom-ETF’s

Aandelen van ETF’s worden op een effectenbeurs verhandeld, net als aandelen. ETF’s stellen individuele beleggers in staat te profiteren van schaalvoordelen door de administratie- en transactiekosten over een groot aantal beleggers te spreiden. De eerste ETF’s met hefboomwerking werden geïntroduceerd in de zomer van 2006, na bijna drie jaar te zijn beoordeeld door de Securities And Exchange Commission (SEC).

Belangrijkste leerpunten

  • Hefboom-ETF’s zijn ontworpen om een ​​hoger rendement te bieden dan normale op de beurs verhandelde fondsen.
  • Door op derivaten te vertrouwen, proberen ETF’s met hefboomwerking twee of drie keer de veranderingen (of tegengesteld aan) een referentie-index te verplaatsen.
  • Een nadeel van ETF’s met hefboomwerking is dat de portefeuille voortdurend opnieuw wordt gebalanceerd, wat extra kosten met zich meebrengt.
  • Ervaren beleggers die zich op hun gemak voelen bij het beheren van hun portefeuilles, zijn beter gebaat bij het rechtstreeks beheersen van hun indexblootstelling en hefboomratio dan via ETF’s met hefboomwerking.

Hefboom-ETF’s weerspiegelen vaak een indexfonds, en het kapitaal van het fonds biedt, naast het eigen vermogen van beleggers, een hogere beleggingsblootstelling. Doorgaans behoudt een ETF met hefboomwerking een blootstelling van $ 2 of $ 3 aan de index voor elke $ 1 aan beleggerskapitaal. Het doel van het fonds is om in de toekomst de investeringen die met het geleende kapitaal zijn gedaan, te laten stijgen boven de kosten van het kapitaal zelf.

Activawaarde behouden

Lang voor ETF’s werden de eerste beleggingsfondsen die aan de effectenbeurzen genoteerd waren, closed-end fondsen genoemd. Een probleem met closed-end fondsen was dat de prijsstelling van de aandelen van het fonds werd bepaald door vraag en aanbod, en vaak zou afwijken van de waarde van de activa in het fonds, of de intrinsieke waarde (NAV). Deze onvoorspelbare prijsstelling heeft veel potentiële investeerders in de war gebracht en afgeschrikt.

ETF’s hebben dit probleem opgelost door het management toe te staan ​​om naar behoefte aandelen te creëren en in te kopen. Dit maakte het fonds open-end in plaats van closed-end en creëerde een arbitragemogelijkheid voor het management die helpt om de aandelenkoersen in lijn te houden met de onderliggende NAV. Hierdoor hebben zelfs ETF’s met een zeer beperkt handelsvolume aandelenkoersen die bijna identiek zijn aan hun NAV.

Het is belangrijk om te weten dat ETF’s bijna altijd volledig belegd zijn; de constante creatie en aflossing van aandelen kan de transactiekosten verhogen omdat het fonds zijn beleggingsportefeuille moet verkleinen. Deze transactiekosten worden gedragen door alle beleggers in het fonds.Hoewel alle ETF’s kosten hebben, zijn er veel ontworpen om indexen te volgen, en de vergoedingen of uitgaven zijn over het algemeen een stuk lager dan actief beheerde onderlinge fondsen.

Indexbelichting

Hefboom-ETF’s reageren op het creëren en aflossen van aandelen door hun blootstelling aan de onderliggende index te vergroten of te verkleinen met behulp van derivaten. De meest gebruikte derivaten zijn indexfutures, aandelenswaps en indexopties.

De typische posities van een indexfonds met hefboomwerking omvatten een groot bedrag aan contanten dat wordt belegd in kortlopende effecten en een kleinere maar zeer volatiele portefeuille van derivaten. De liquide middelen worden gebruikt om aan eventuele financiële verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit verliezen op de derivaten.

Er zijn ook inverse-leveraged ETF’s die dezelfde derivaten gebruiken om een shortpositie in de onderliggende ETF of index te verkrijgen. Deze fondsen profiteren wanneer de index daalt en verliezen wanneer de index stijgt.

Dagelijks evenwicht

Het handhaven van een constante hefboomratio, meestal twee of drie keer het bedrag, is complex. Schommelingen in de prijs van de onderliggende index veranderen de waarde van de activa van het hefboomfonds, en dit vereist dat het fonds het totale bedrag van de indexblootstelling wijzigt.

Een fonds heeft bijvoorbeeld $ 100 miljoen aan activa en $ 200 miljoen aan indexblootstelling. De index stijgt met 1% op de eerste handelsdag, wat het bedrijf $ 2 miljoen aan winst oplevert. (Veronderstel geen kosten in dit voorbeeld.) Het fonds heeft nu $ 102 miljoen aan activa en moet zijn indexblootstelling verhogen (in dit geval verdubbelen) tot $ 204 miljoen.

Door een constante leverage ratio aan te houden, kan het fonds handelswinsten onmiddellijk herinvesteren. Door deze constante aanpassing, ook wel rebalancing genoemd, kan het fonds op elk moment de blootstelling aan de index verdubbelen, zelfs als de index recentelijk 50% is gestegen of 50% is gedaald. Zonder herbalancering zou de hefboomratio van het fonds elke dag veranderen en zou het rendement van het fonds (in vergelijking met de onderliggende index) onvoorspelbaar zijn.

In dalende markten kan het echter problematisch zijn om een ​​hefboomfonds met een lange blootstelling opnieuw in evenwicht te brengen. Door de blootstelling aan de index te verkleinen, kan het fonds een neergang overleven en toekomstige verliezen worden beperkt, maar worden ook handelsverliezen vergrendeld en blijft het fonds over met een kleinere activabasis.

Stel dat de index vier dagen op rij elke dag 1% verliest en dan op de vijfde dag + 4,1% wint, waardoor hij al zijn verliezen kan recupereren. Hoe zou een ETF met een dubbele hefboomwerking op basis van deze index in dezelfde periode presteren?

Tegen het einde van de week was onze index teruggekeerd naar het beginpunt, maar onze leveraged ETF was nog steeds licht gedaald (0,2%). Dit is geen afrondingsfout, maar een resultaat van de proportioneel kleinere activabasis in het hefboomfonds, dat een groter rendement vereist, in feite 8,42%, om terug te keren naar het oorspronkelijke niveau.

Dit effect is in dit voorbeeld klein, maar kan op langere termijn significant worden in zeer volatiele markten. Hoe groter de procentuele druppels zijn, hoe groter de verschillen zullen zijn.

Het simuleren van dagelijkse herbalancering is wiskundig eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen, is het dagelijkse indexrendement te verdubbelen. Wat aanzienlijk complexer is, is het inschatten van de impact van vergoedingen op het dagelijkse rendement van de portefeuille, die we in de volgende sectie zullen behandelen.

Prestaties en vergoedingen

Stel dat een belegger het maandelijkse rendement van de S&P 500 over de afgelopen drie jaar analyseert en constateert dat het gemiddelde maandelijks rendement 0,9% is, en de standaarddeviatie van dat rendement 2%.

Ervan uitgaande dat toekomstige rendementen in overeenstemming zijn met recente historische gemiddelden, wordt verwacht dat de tweevoudige ETF met hefboomwerking op basis van deze index tweemaal het verwachte rendement oplevert met tweemaal de verwachte volatiliteit (dwz 1,8% maandelijks rendement met een standaarddeviatie van 4% ). Het grootste deel van deze winst zou in de vorm van meerwaarden komen in plaats van dividenden.

Dit rendement van 1,8% is echter vóór aftrek van fondskosten. Hefboom-ETF’s maken kosten in drie categorieën:

  1. Beheer
  2. Interesseren
  3. Transacties

Beheer

De beheerkosten zijn de vergoeding die wordt geheven door de beheermaatschappij van het fonds. Deze vergoeding wordt gedetailleerd in het prospectus en kan elk jaar oplopen tot 1% van het fondsvermogen. Deze vergoedingen dekken zowel de marketingkosten als de administratiekosten van het fonds. Rentelasten zijn kosten die verband houden met het aanhouden van afgeleide effecten.

Alle derivaten hebben een rentetarief ingebouwd in hun prijsstelling. Deze rente, bekend als de risicovrije rente, ligt zeer dicht bij de korte rente op Amerikaanse overheidseffecten. Het kopen en verkopen van deze derivaten leidt ook tot transactiekosten.

Rente en transactie

Rente- en transactiekosten kunnen moeilijk te identificeren en te berekenen zijn, omdat het geen afzonderlijke posten zijn, maar in plaats daarvan een geleidelijke vermindering van de winstgevendheid van het fonds. Een benadering die goed werkt, is om de prestaties van een ETF met hefboomwerking gedurende enkele maanden te vergelijken met de onderliggende index en de verschillen tussen verwachte en werkelijke rendementen te onderzoeken.

Stel dat een twee-keer leveraged small-cap ETF heeft activa van $ 500 miljoen, en de juiste index is de handel voor $ 50. Het fonds koopt derivaten om een ​​blootstelling van $ 1 miljard aan de betreffende small-capindex of 20 miljoen aandelen te simuleren door een combinatie van indexfutures, indexopties en aandelenswaps te gebruiken.

Het fonds houdt een grote kaspositie aan om mogelijke dalingen in de indexfutures en aandelenswaps te compenseren. Dit geld wordt belegd in kortlopende effecten en helpt de rentekosten die aan deze derivaten verbonden zijn, te compenseren. Elke dag herstelt het fonds zijn indexblootstelling op basis van schommelingen in de prijs van de index en van verplichtingen tot het creëren en terugkopen van aandelen. In de loop van het jaar genereert dit fonds $ 33 miljoen aan uitgaven, zoals hieronder wordt beschreven.

In één jaar tijd stijgt de index met 10%, tot $ 55, en de 20 miljoen aandelen zijn nu $ 1,1 miljard waard. Het fonds heeft meerwaarden en dividenden gegenereerd van $ 100 miljoen en heeft $ 33 miljoen aan totale kosten gemaakt. Nadat alle uitgaven zijn gedekt, vertegenwoordigt de resulterende winst, $ 67 miljoen, een winst van 13,4% voor de investeerders in het fonds.

Aan de andere kant, als de index met 10% was gedaald tot $ 45, zou het resultaat een heel ander verhaal zijn. De investeerder zou $ 133 miljoen hebben verloren, of 25% van zijn geïnvesteerde kapitaal. Het fonds zou ook een aantal van deze afgeschreven effecten verkopen om de indexblootstelling terug te brengen tot $ 734 miljoen, of tweemaal het bedrag van het eigen vermogen van beleggers (nu $ 367 miljoen).

TQQQ

De ProShares UltraPro Short QQQ ETF is een van de actiever verhandelde hefboomfondsen; verhandeld onder de ticker TQQQ, is het fonds ontworpen om driemaal de dagelijkse veranderingen in de Nasdaq 100 Index te bewegen.

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met dagelijkse herbalancering, en lange opeenvolgingen van superieure of inferieure dagelijkse rendementen kunnen vaak een merkbare impact hebben op het aandelenbezit en de prestaties van het fonds.

Het komt neer op

Hefboom-ETF’s zijn, zoals de meeste ETF’s, eenvoudig te gebruiken, maar verbergen een aanzienlijke complexiteit. Achter de schermen koopt en verkoopt het fondsbeheer voortdurend derivaten om een ​​beoogde blootstelling aan de index te behouden. Dit resulteert in rente- en transactiekosten en aanzienlijke schommelingen in de indexblootstelling als gevolg van dagelijkse herbalancering.

Vanwege deze factoren is het voor geen van deze fondsen mogelijk om gedurende lange perioden tweemaal het rendement van de index te behalen. De beste manier om realistische prestatieverwachtingen voor deze producten te ontwikkelen, is door de dagelijkse rendementen van de ETF in het verleden te bestuderen in vergelijking met die van de onderliggende index.

Voor beleggers die al bekend zijn met beleggen met hefboomwerking en toegang hebben tot de onderliggende derivaten (bijv. Indexfutures, indexopties en aandelenswaps), hebben ETF’s met hefboomwerking mogelijk weinig te bieden. Deze beleggers zullen waarschijnlijk meer op hun gemak zijn bij het beheren van hun eigen portefeuilles en het rechtstreeks beheersen van hun indexblootstelling en hefboomratio.