24 juni 2021 19:31

Door hypotheek gedekte beveiliging (MBS)

Wat is door hypotheek gedekte beveiliging (MBS)?

Een door hypotheek gedekt effect (MBS) is een investering die vergelijkbaar is met een obligatie die bestaat uit een bundel woningleningen die zijn gekocht bij de banken die ze hebben uitgegeven. Beleggers in MBS ontvangen periodieke betalingen die vergelijkbaar zijn met betalingen van obligatiecoupons.

Belangrijkste leerpunten

  • Door hypotheek gedekte effecten (MBS) maken van een bank een tussenpersoon tussen de huizenkoper en de beleggingssector.
  • De bank behandelt de leningen en verkoopt ze vervolgens met korting om als MBS-en aan beleggers te worden verpakt als een soort obligaties met onderpand.
  • Voor de belegger is een MBS net zo veilig als de hypotheekleningen die het ondersteunen.

Hypotheekgedekte beveiliging (MBS) begrijpen

Mortgage-backed security (MBS) is een variatie op een asset-backed security, maar een die wordt gevormd door uitsluitend hypotheken samen te voegen. De belegger die een door een hypotheek gedekt waardepapier koopt, leent in feite geld aan huizenkopers. Een MBS kan worden gekocht en verkocht via een makelaar. De minimale inleg verschilt per uitgevende instelling.

Zoals overduidelijk werd tijdens de ineenstorting van de subprime-hypotheken van 2007-2008, is een door hypotheek gedekte zekerheid slechts zo solide als de hypotheken die er een back-up van maken. Een MBS kan ook een hypotheekgerelateerde zekerheid of een hypotheekpassage worden genoemd.

In wezen verandert de door hypotheek gedekte zekerheid de bank in een tussenpersoon tussen de huizenkoper en de investeringssector. Een bank kan hypotheken verstrekken aan haar klanten en deze vervolgens met korting verkopen voor opname in een MBS. De bank registreert de verkoop als een plus op haar balans en verliest niets als de huizenkoper ergens op de weg in gebreke blijft.

Dit proces werkt voor alle betrokkenen, aangezien iedereen doet wat hij moet doen. Dat wil zeggen, de bank houdt zich aan redelijke normen voor het verstrekken van hypotheken; de huiseigenaar blijft op tijd betalen en de kredietbeoordelaars die MBS beoordelen, voeren due diligence uit.

Om vandaag op de markten te worden verkocht, moet een MBS worden uitgegeven door een door de overheid gesponsorde onderneming (GSE) of een particuliere financiële onderneming. De hypotheken moeten afkomstig zijn van een gereguleerde en geautoriseerde financiële instelling. En de MBS moet een van de twee beste beoordelingen hebben gekregen van een geaccrediteerd ratingbureau.Door hypotheek gedekte effecten beladen met subprime-leningen speelden een centrale rol in de financiële crisis die begon in 2007 en vernietigde triljoenen dollars aan rijkdom.

Er zijn twee veel voorkomende soorten MBS’en: pass-throughs en collateralized hypotheekverplichtingen (CMO).

  1. Pass-throughs: Pass-throughs zijn gestructureerd als trusts waarin hypotheekbetalingen worden geïnd en doorgegeven aan investeerders. Ze hebben doorgaans een looptijd van vijf, 15 of 30 jaar. De looptijd van een pass-through kan korter zijn dan de aangegeven looptijd, afhankelijk van de hoofdbetalingen op de hypotheken die de pass-through vormen.
  2. Collateralized Mortgage Obligations (CMO): CMO’s bestaan ​​uit meerdere pools van effecten die bekend staan ​​als segmenten of tranches. Aan de tranches wordt een kredietwaardigheid toegekend die de tarieven bepaalt die aan beleggers worden terugbetaald.

MBS en de financiële crisis

Door hypotheek gedekte effecten speelden een centrale rol in de financiële crisis die begon in 2007 en die vervolgens triljoenen dollars aan rijkdom wegvaagde, Lehman Brothers ten val bracht en de financiële wereldmarkten roerde.

Achteraf gezien lijkt het onvermijdelijk dat de snelle stijging van de huizenprijzen en de groeiende vraag naar MBS banken zou aanmoedigen om hun kredietnormen te verlagen en consumenten ertoe zou aanzetten om koste wat het kost op de markt te springen.

Dat was het begin van de subprime MBS. Nu Freddie Mac en Fannie Mae de hypotheekmarkt agressief ondersteunden, ging de kwaliteit van alle door hypotheek gedekte effecten achteruit en werden hun ratings zinloos. Toen, in 2006, piekten de huizenprijzen.

Subprime-leners begonnen in gebreke te blijven en de huizenmarkt begon lang in te storten. Meer mensen begonnen weg te lopen van hun hypotheek omdat hun huis minder waard was dan hun schulden. Zelfs de conventionele hypotheken die de MBS-markt ondersteunen, zagen een sterke waardedaling. De lawine van niet-betalingen betekende dat veel MBS’en en collateralized debt obligaties (CDO’s) gebaseerd op pools van hypotheken enorm overgewaardeerd waren.

De verliezen stapelden zich op toen institutionele investeerders en banken probeerden en er niet in slaagden om slechte MBS-investeringen te lossen. Krediet werd strakker, waardoor veel banken en financiële instellingen op de rand van insolventie dreigden te wankelen. De kredietverlening werd zo verstoord dat de hele economie op instorten dreigde te vallen.

Uiteindelijk kwam de Amerikaanse schatkist tussenbeide met een reddingsoperatie van het financiële systeem van $ 700 miljard, bedoeld om de kredietcrisis te verlichten. De Federal Reserve kocht in een periode van jaren 4,5 biljoen dollar aan MBS, terwijl het Troubled Asset Relief Program (TARP) kapitaal rechtstreeks in banken injecteerde.

De financiële crisis ging uiteindelijk voorbij, maar de totale inzet van de overheid was veel groter dan de vaak genoemde $ 700 miljard.

MBS’en worden nog steeds gekocht en verkocht. Er is weer een markt voor hen, simpelweg omdat mensen over het algemeen hun hypotheek betalen als ze kunnen. De Fed bezit nog steeds een groot deel van de markt voor MBS’en, maar verkoopt geleidelijk haar belangen. Zelfs CDO’s zijn teruggekeerd nadat ze enkele jaren na de crisis uit de gratie waren gevallen. De veronderstelling is dat Wall Street zijn les heeft geleerd en de waarde van MBS’en in twijfel zal trekken in plaats van ze achteloos te kopen. De tijd zal het leren.

Veel Gestelde Vragen

Wat zijn de soorten door hypotheek gedekte effecten (MBS)?

Er zijn twee veel voorkomende soorten MBS’en: pass-throughs en collateralized hypotheekverplichtingen (CMO). Pass-throughs zijn gestructureerd als trusts waarin hypotheekbetalingen worden geïnd en doorgegeven aan investeerders. Ze hebben doorgaans een looptijd van vijf, 15 of 30 jaar. CMO’s bestaan ​​uit meerdere pools van effecten die bekend staan ​​als segmenten of tranches. Aan de tranches wordt een kredietwaardigheid toegekend die de tarieven bepaalt die aan beleggers worden terugbetaald.

Wat is de relatie tussen MBS en een bank?

In wezen verandert de door hypotheek gedekte zekerheid de bank in een tussenpersoon tussen de huizenkoper en de investeringssector. Een bank kan hypotheken verstrekken aan haar klanten en deze vervolgens met korting verkopen voor opname in een MBS. De bank registreert de verkoop als een plus op haar balans en verliest niets als de huizenkoper ergens op de weg in gebreke blijft. Dit proces werkt voor alle betrokkenen, zolang iedereen doet wat hij moet doen. Dat wil zeggen, de bank houdt zich aan redelijke normen voor het verstrekken van hypotheken; de huiseigenaar blijft op tijd betalen en de kredietbeoordelaars die MBS beoordelen, voeren due diligence uit.

Wat is een door activa gedekte beveiliging (ABS)?

Een asset-backed security (ABS) is een soort financiële investering die wordt gedekt door een onderliggende pool van activa – meestal activa die een cashflow genereren uit schulden, zoals leningen, leases, creditcardsaldi of vorderingen. Het neemt de vorm aan van een obligatie of bankbiljet, waarbij inkomsten worden betaald tegen een vaste rente gedurende een bepaalde tijd, tot de vervaldatum. Voor inkomensgerichte beleggers kan ABS een alternatief zijn voor andere schuldinstrumenten, zoals bedrijfsobligaties of obligatiefondsen. Voor emittenten stellen ABS hen in staat contanten op te halen die kunnen worden gebruikt voor leningen of andere investeringsdoeleinden.