24 juni 2021 19:41

Landen met een middeninkomen (MICs)

Wat is een land met een gemiddeld inkomen?(MIC)

Volgens demiddeninkomenslanden (MIC’s) gedefinieerd als economieën met een bruto nationaal inkomen (BNI) per hoofd van de bevolking tussen $ 1.036 en $ 12.535.  MIC’s zijn een van de inkomenscategorieën die de Wereldbank gebruikt om economieën in te delen voor operationele en analytische doeleinden.

Belangrijkste leerpunten

  • Landen met een middeninkomen zijn die met $ 1.026 tot $ 12.475 aan BNI per hoofd van de bevolking. 
  • De Wereldbank classificeert landen voor operationele doeleinden voor de financiële en economische ontwikkelingsdiensten die zij hen levert.
  • Landen met een middeninkomen vormen een groot deel van de wereldbevolking en economische activiteit, en ze zijn de sleutel tot wereldwijde economische groei.

Inzicht in landen met een middeninkomen (MICS)

De Wereldbank heeft historisch gezien elke economie geclassificeerd als een laag, gemiddeld of hoog inkomen. Het specificeert nu verder landen als landen met een economie met een laag, lager, midden, hoger midden of hoger inkomen. De Wereldbank gebruikt het BNI per hoofd van de bevolking, in huidige Amerikaanse dollars omgerekend volgens de Atlas-methode van een driejarig voortschrijdend gemiddelde van wisselkoersen, als basis voor deze classificatie. Het beschouwt het BNI als een brede maatstaf en de enige beste indicator van economische capaciteit en vooruitgang. De Wereldbank verwees naar economieën met lage en middeninkomens als zich ontwikkelende economieën; in 2016 koos het ervoor om de term uit zijn vocabulaire te schrappen, daarbij verwijzend naar een gebrek aan specificiteit. In plaats daarvan verwijst de Wereldbank nu naar landen op basis van hun regio, inkomen en kredietstatus. 

Kenmerken middeninkomensland (MIC)

MICs zijn opgesplitst in economieën met een lager middeninkomen en een hoger middeninkomen. Economieën met een lager middeninkomen hebben een bni per hoofd van de bevolking tussen $ 1.036 en $ 4.045, terwijl economieën uit de hogere middeninkomens een bni per hoofd van de bevolking tussen $ 3.046 en $ 12.535 hebben.  MIC’s zijn een zeer diverse groep per regio, grootte, bevolking en inkomensniveau, variërend van kleine landen met een kleine populatie, zoals Belize en de Marshalleilanden, tot alle vier de BRIC reuzen: Brazilië, Rusland, India en China. China en India zijn samen goed voor bijna een derde van de wereldbevolking en zijn steeds invloedrijkere spelers in de wereldeconomie.

Er zijn 53 economieën met een lager middeninkomen en 56 economieën in de hogere middeninkomens. De diverse aard van deze 109 MIC’s betekent dat de uitdagingen waarmee veel van hen worden geconfronteerd, behoorlijk verschillend zijn. Voor landen in de categorie met een lager middeninkomen kan het grootste probleem zijn om hun burgers te voorzien van essentiële diensten, zoals water en elektriciteit. Voor de economieën in de hogere middeninkomenscategorie zouden de grootste uitdagingen het terugdringen van corruptie en het verbeteren van het bestuur kunnen zijn.

De betekenis van middeninkomenslanden (MICs)

MICs zijn essentieel voor aanhoudende wereldwijde economische groei en stabiliteit. Volgens de Wereldbank hebben duurzame groei en ontwikkeling in MICs positieve overloopeffecten naar de rest van de wereld. Voorbeelden zijn armoedebestrijding, internationale financiële stabiliteit en wereldwijde grensoverschrijdende kwesties, waaronder klimaatverandering, duurzame energieontwikkeling, voedsel- en waterveiligheid en internationale handel.

MICs hebben een totale bevolking van vijf miljard, of meer dan 70% van de zeven miljard mensen ter wereld, en bieden onderdak aan 73% van de economisch achtergestelden in de wereld. MICs vertegenwoordigen ongeveer een derde van het mondiale bbp en zijn een belangrijke motor van mondiale economische groei.

Afstuderen van een lager naar een hoger middeninkomen

Landen gaan van het ene niveau naar het andere, afhankelijk van hun bni per hoofd van de bevolking. Volgens eenrapport van de Wereldbank uitjuli 2019 bleef India samen met 46 andere landen in de regio Zuid-Azië een land met een lager middeninkomen, terwijl Sri Lanka in 2020 naar de groep met een hoger middeninkomen verhuisde. is sinds 1999 een groep met een lager middeninkomen, terwijl India sinds 2009 een land met een lager middeninkomen is. Een ander voorbeeld is Chili, dat in 2013 opklom naar de status van een land met een hoog inkomen.