24 juni 2021 23:04

Overblijvend voordeel

Wat is een restvoordeel?

Een restuitkering wordt verstrekt door een arbeidsongeschiktheidsverzekering die de verzekeringnemer een deel van de totale uitkeringen biedt die in de polis worden beschreven. De resterende uitkering wordt doorgaans berekend als een percentage van de totale arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Inzicht in resterende voordelen

Overblijvende arbeidsongeschiktheidspolissen betalen uitkeringen op basis van het bedrag aan inkomen dat u hebt verloren als gevolg van uw handicap. Deze polissen betalen uitkeringen, zelfs als u in deeltijd kunt werken en niet volledig arbeidsongeschikt bent. De uitkering is gebaseerd op het percentage van het inkomen dat u verdient met werken in deeltijd ten opzichte van wat u vroeger verdiende bij voltijds werken.

Belangrijkste leerpunten

  • Resterende arbeidsongeschiktheid vertegenwoordigt het inkomen dat verloren gaat wanneer iemand een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.
  • Doorgaans werken ontvangers van een resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering deeltijds, maar kunnen wegens een handicap vaak niet voltijds werken.
  • Een resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering is iets anders dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Om restuitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te innen, moeten polishouders voldoende informatie over hun handicap kunnen verstrekken. 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt voordelen aan polishouders die gewond zijn of niet kunnen werken vanwege gezondheidsproblemen. Polissen bieden een basisuitkering, dit is het maandelijkse inkomen dat de verzekeringnemer ontvangt als hij niet kan werken. Om de uitkering te ontvangen, moet de verzekeringnemer aantonen dat hij helemaal niet kan werken. De uitkering kan ondoeltreffend blijken te zijn als de verzekeringnemer weer aan het werk gaat. Met een resterend voordeel kan de verzekeringnemer een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen zodra hij weer aan het werk is – ook al is het maar in deeltijd.De meeste bedrijven eisen een inkomensverlies van ten minste 20 procent in vergelijking met uw inkomen vóór arbeidsongeschiktheid om in aanmerking te komen voor een resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Voorbeeld van hoe restuitkeringen worden berekend

Resterende vergoedingen worden doorgaans berekend als een percentage van zowel het verlies aan inkomsten van de polishouder als het voordeel dat de polishouder zou ontvangen als deze niet zou kunnen werken. Stel dat een werknemer met een arbeidsongeschiktheidsverzekering een letsel oploopt waardoor hij niet fulltime kan werken.

De werknemer met een resterende handicap is fysiek in staat om deeltijds te werken en kan 60% verdienen van het bedrag dat hij vroeger verdiende. De arbeidsongeschiktheidspolis keert $ 1.500 per maand uit als normale voordelen. De resterende uitkering wordt berekend door het bedrag van het inkomensverlies (dat is 40%) te nemen en dit te vermenigvuldigen met de normale arbeidsongeschiktheidsuitkering van $ 1.500. Het resulterende restvoordeel bedraagt ​​$ 600 per maand (40% x $ 1500).

Beleid kan het bedrag van de deeltijdverdienste beperken ten opzichte van het voltijds inkomen vóór arbeidsongeschiktheid. Deze beperking kan een maximale uitkering per maand zijn of een maximaal percentage van het inkomen vóór arbeidsongeschiktheid. Een werknemer kan bijvoorbeeld een polis hebben gekocht met een maandelijkse maximale uitkering van $ 5.000, maar kan een inkomen vóór invaliditeit hebben van $ 80.000. Het verschil tussen het inkomen vóór arbeidsongeschiktheid en de jaarlijkse uitkeringen is $ 20.000 ($ 80.000 – $ 60.000), of een maximum van 75%.