25 juni 2021 0:30

Zachte vaardigheden

Wat zijn zachte vaardigheden?

Soft skills zijn karaktereigenschappen en interpersoonlijke vaardigheden die de relaties van een persoon met andere mensen kenmerken. Op de werkplek worden soft skills beschouwd als een aanvulling op hard skills, die verwijzen naar iemands kennis en beroepsvaardigheden. Sociologen kunnen de term soft skills gebruiken om het emotionele intelligentiequotiënt (EQ) van een persoon te beschrijven in tegenstelling tot het intelligentiequotiënt (IQ).

Soft skills hebben meer te maken met wie mensen zijn dan met wat ze weten. Als zodanig omvatten ze de karaktereigenschappen die bepalen hoe goed iemand met anderen omgaat en zijn ze meestal een duidelijk onderdeel van iemands persoonlijkheid. In een competitieve arbeidsmarkt zien werknemers die aantonen dat ze een goede combinatie van harde en zachte vaardigheden hebben, vaak een grotere vraag naar hun diensten.

Belangrijkste leerpunten

  • Soft skills omvatten attributen en persoonlijkheidskenmerken die werknemers helpen om met anderen om te gaan en te slagen op de werkplek.
  • Voorbeelden van soft skills zijn onder meer de mogelijkheid om met potentiële klanten te communiceren, uw collega’s te begeleiden, een team te leiden, een contract af te sluiten, instructies op te volgen en een klus op tijd af te krijgen.
  • Harde vaardigheden zijn meetbaar en worden meestal verkregen door middel van formele onderwijs- en trainingsprogramma’s.
  • Werknemers met goede soft skills kunnen bedrijven helpen om hogere niveaus van efficiëntie en productiviteit te bereiken.

Soft Skills begrijpen

Werkgevers zoeken naar een balans tussen harde en zachte vaardigheden bij het nemen van beslissingen over aanwerving. Werkgevers waarderen bijvoorbeeld geschoolde werknemers met een staat van dienst op het gebied van het op tijd klaren van banen. Werkgevers waarderen ook werknemers met sterke communicatieve vaardigheden en een goed begrip van de producten en diensten van het bedrijf. Bij het communiceren met potentiële klanten kunnen werknemers met soft skills boeiende presentaties samenstellen, zelfs als hun specifieke baan niet in verkoop of marketing is. Een andere gewaardeerde zachte vaardigheid is het vermogen om collega’s te coachen bij nieuwe taken.

Bedrijfsleiders zijn vaak het meest effectief als ze over sterke soft skills beschikken. Van leiders wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze goede spreekvaardigheid hebben, maar goede leiders zijn ook goed in het luisteren naar werknemers en andere leiders in hun vakgebied. Onderhandelen is een groot deel van het werk voor veel bedrijfsleiders. Bij het onderhandelen met werknemers, klanten of medewerkers moeten leiders bekwaam zijn in het in de gaten houden van wat anderen willen, terwijl ze gefocust blijven op het streven naar wat ze willen. Goede leiders moeten ook weten hoe ze hun eigen werk zo efficiënt mogelijk kunnen maken door taken strategisch aan werknemers te delegeren.Bedrijven nemen vaak graag werknemers in dienst die over soft skills beschikken die goed passen bij de rest van het personeel, aangezien ze cultureel goed bij het bedrijf passen.

Harde vaardigheden versus zachte vaardigheden

Werknemers verwerven harde vaardigheden door middel van formeel onderwijs, trainingsprogramma’s en geconcentreerde inspanningen. Harde vaardigheden zijn de kwantificeerbare vaardigheden die werknemers nodig hebben om een ​​specifieke taak met succes uit te voeren. Werkgevers testen of evalueren vaak de harde vaardigheden van een kandidaat voordat ze aannemen. Voorbeelden van harde vaardigheden zijn computerprogrammering, schrijven, webontwikkeling en grafisch ontwerp. Sommige hard skills zijn meer in trek dan andere en werkgevers moeten mogelijk wervingsbureaus of headhunters inhuren om banen te vervullen waarvoor vaardigheden op hoog niveau vereist zijn.

Harde vaardigheden kunnen in de loop van de tijd worden geleerd en geperfectioneerd, maar zachte vaardigheden zijn moeilijker te verwerven en te veranderen. De zachte vaardigheden die een arts nodig heeft, zijn bijvoorbeeld empathie, begrip, actief luisteren en een goede manier van slapen. Als alternatief zouden de harde vaardigheden die nodig zijn voor een arts een uitgebreid begrip van ziekten, het vermogen om testresultaten en symptomen te interpreteren, en een grondig begrip van anatomie en fysiologie omvatten.

Voordelen van zachte vaardigheden

Soft skills komen ten goede aan bedrijven wanneer ze bedrijfsbreed worden beoefend. Zo is een samenwerkingsgeest tussen werknemers belangrijk. Teamleden die in staat zijn om goed samen te werken met mensen van verschillende generaties en achtergronden, zijn over het algemeen productiever en kunnen zich beter concentreren op gemeenschappelijke prioriteiten. De efficiëntie en output verbeteren wanneer werknemers samenwerken door kennis en tools te delen om klussen te klaren. Het vermogen om nieuwe methoden en technologieën te leren is ook een gewenste zachte vaardigheid voor alle werknemers.

Bedrijven die leren waarderen als een zachte vaardigheid, erkennen verschillende leerstijlen en moedigen werknemers aan om de methoden te volgen die voor hen het beste werken. Goede troubleshooting is een zachte vaardigheid die ook voor bedrijven waardevol is. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld efficiënter werken en de productiviteit verhogen als alle werknemers weten hoe ze softwareproblemen moeten oplossen, in plaats van voor elke oplossing te vertrouwen op de informatietechnologie (IT) -afdeling.

 

Adblock
detector