25 juni 2021 1:21

Materiële persoonlijke eigendommen

Wat zijn materiële persoonlijke eigendommen?

Materiële persoonlijke eigendommen is een fiscale term die persoonlijke eigendommen beschrijft die fysiek kunnen worden verplaatst, zoals meubels en kantoorapparatuur. Materiële persoonlijke eigendommen worden altijd lineair afgeschreven over een periode van vijf of zeven jaar , maar komen ook in aanmerking voor versnelde afschrijving.

Materiële persoonlijke eigendommen zijn alles anders dan onroerend goed (land en gebouw) dat wordt gebruikt bij de exploitatie van een bedrijf of een huurwoning.

Inzicht in tastbare persoonlijke eigendommen

Materiële persoonlijke eigendommen zijn in zekere zin het tegenovergestelde van onroerend goed, aangezien onroerend goed onroerend is. In vergelijking met immateriële persoonlijke eigendommen kunnen materiële eigendommen worden aangeraakt. Denk aan eigendommen zoals meubels, machines, mobiele telefoons, computers en verzamelobjecten die voelbaar zijn in vergelijking met immateriële zaken zoals patenten, auteursrechten en niet-concurrentiebedingen die niet kunnen worden gezien of aangeraakt.

Belangrijkste leerpunten

  • Materiële persoonlijke eigendommen omvatten een breed scala aan apparatuur, van kleine kantoorinrichtingen tot lichte vrachtwagens en bussen.
  • Materieel eigendom omvat ook alle diverse activa die niet inherent in aanmerking komen voor enig ander leven in de klasse, zoals sieraden, speelgoed en sportartikelen.
  • Materiële persoonlijke eigendommen vertegenwoordigen alles dat kan worden gebruikt zoals een bureau, bed, lampen of ander meubilair voor een gehuurde woning of bedrijf.

Materiële persoonlijke eigendommen zijn onderworpen aan ad valorem-belastingen. In de meeste staten moet een bedrijf dat op 1 januari materiële goederen bezat, uiterlijk 1 april van hetzelfde jaar een belastingaangifteformulier indienen bij het taxatiekantoor. De onroerendgoedtaxateur plaatst een waarde op het onroerend goed en het verschuldigde belastingbedrag wordt berekend door de waarde van het onroerend goed te vermenigvuldigen met het belastingtarief dat is vastgesteld door de belastingdienst in de staat.



Vastgoedeigenaren die materiële persoonlijke eigendommen leasen of verhuren, moeten deze aangifte ook voor belastingdoeleinden indienen.

Sommige provincies en steden vereisen dat de indiener al het onroerend goed op het belastingformulier vermeldt en de reële marktwaarde en kosten voor elk materieel onroerend goed opgeeft. In deze gevallen zal de provincie ook een taxatietabel verstrekken die kan worden gebruikt om de waarde van het onroerend goed te schatten op basis van de leeftijd en de gebruiksduur. Sommige staten heffen alleen belasting op materiële eigendommen in het jaar dat het onroerend goed is gekocht.

Voorbeeld van belastingen en materiële persoonlijke eigendommen

Elk nieuw bedrijf dat op 1 januari een tastbaar eigendom bezit, moet een eerste belastingaangifte voor het onroerend goed indienen. Als na het eerste jaar van indiening de geschatte waarde van het persoonlijke eigendom in een bepaald jaar hoger is dan $ 25.000, moet het bedrijf een belastingaangifte indienen. Een brief van het onroerendgoedtaxatiebureau wordt meestal per post naar het bedrijf gestuurd om het te laten weten belasting op zijn onroerend goed in te dienen. Als het bedrijf of de verhuurder van mening is dat de brief niet van toepassing is, kan de brief worden teruggestuurd naar het kantoor met een andere brief waarin wordt uitgelegd waarom belastingen op materiële persoonlijke eigendommen niet van toepassing zijn op het bedrijf.

Materiële persoonlijke onroerende voorheffing wordt betaald door een verhuurder of bedrijf aan de lokale overheid, maar verhuurders of bedrijfseigenaren kunnen een aftrek claimen op de federale aangiften inkomstenbelasting. Om aanspraak te maken op de aftrek, moet de belasting alleen van toepassing zijn op persoonlijke eigendommen die eigendom zijn van en gekocht zijn voor de bedrijfsvoering, gebaseerd zijn op de reële marktwaarde en op jaarbasis worden aangerekend (in tegenstelling tot een eenmalige).