25 juni 2021 5:38

Met voordeel van Survivorship

Wat levert het overleven op?

“Met voordeel van nabestaanden” verwijst naar een juridische overeenkomst waarbij mede-eigenaren van onroerend goed automatisch de volledige eigendom krijgen wanneer een andere mede-eigenaar overlijdt. Dit proces vermijdt juridische rompslomp bij boedelschikkingen.

Begrijpen met voordeel van overleving

Met voordeel van nabestaanden beschrijft typisch een vorm van gezamenlijk pachteigendom waarbij, wanneer een eigenaar overlijdt, de activa automatisch worden overgedragen aan een of meer overlevende leden van de overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten worden vaak “gezamenlijke huurders met overlevingsrecht” genoemd, en komen vaak voor wanneer twee of meer mensen grote items bezitten, zoals onroerend goed, bedrijfsentiteiten of investeringsrekeningen.

Gezamenlijke huur met het voordeel van nabestaanden omzeilt het erfrechtproces dat anders van toepassing is bij het overdragen van de activa van een landgoed aan nabestaanden.

Belangrijkste leerpunten

  • Met voordeel van nabestaanden is een wettelijke overeenkomst tussen mede-eigenaren van een onroerend goed, waarbij de ene de volledige eigendom van het onroerend goed krijgt als de ander overlijdt.
  • Het omzeilt het erfrechtproces dat doorgaans wordt ondernomen om de activa van een landgoed aan overlevenden over te dragen.
  • Een belangrijke vereiste van de overeenkomst is dat alle mede-eigenaars tegelijkertijd dezelfde titel op het actief moeten verwerven en een gelijk aandeel moeten beheren.

Gezamenlijke huur en huur gemeenschappelijk

Een nabestaandenuitkering vormt de basis van de meeste beslissingen om een ​​gezamenlijke huurovereenkomst aan te gaan. Het gewoonterecht vereist verschillende omstandigheden om een ​​gezamenlijke huurovereenkomst te erkennen: alle mede-eigenaren moeten tegelijkertijd dezelfde titel op het actief verwerven en alle eigenaren moeten een gelijk deel van het actief beheersen. Alle eigenaren moeten ook gelijke rechten hebben om het goed te bezitten. Overeenkomsten die aan een van deze vereisten niet voldoen, kwalificeren niet als gezamenlijke huur.

Huurovereenkomsten (TIC) bieden een optie voor mede-eigendom van activa zonder voordeel van nabestaanden. Huur in gemeenschappelijke overeenkomsten omvat alle situaties van mede-eigendom die niet voldoen aan de nodige criteria voor gezamenlijke huur, evenals situaties waarin een of meer van de mede-eigenaars hun eigendomsbelang willen overdragen aan een andere persoon in geval van overlijden. Activa die zijn geërfd van huur in gemeenschappelijke overeenkomsten, vermijden het erfrechtproces echter niet zoals activa automatisch worden overgedragen aan overlevenden in een gezamenlijke huurovereenkomst.

Andere overeenkomsten met nabestaanden

Andere elementen van vermogensplanning hebben ook betrekking op het doorgeven van nabestaandenuitkeringen. In het bijzonder kunnen levensverzekeringsplannen, pensioenplannen, lijfrentes en socialezekerheidsvoordelen automatisch worden overgedragen aan een andere persoon wanneer de gedekte persoon overlijdt. Naast de basisdoorgang van dergelijke activa via een met naam genoemde begunstigde, bieden sommige verzekeringspolissen en lijfrentes ruiters die het mogelijk maken dat de verzekeringspolis of lijfrente zelf wordt overgedragen aan een bepaalde overlevende nadat de hoofdverzekerde of lijfrentetrekker is overleden. Voorbeelden hiervan zijn variabele survivorship levensverzekeringen en gezamenlijke en overlevende lijfrentes.

Voorbeeld van met voordeel van overleving

Als een getrouwd stel gezamenlijk een woning met overlevingsrecht bezat, gaat de eigendom van de gehele woning automatisch over op de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van hun partner. Zonder een dergelijke overeenkomst en bij afwezigheid van andere opties voor vermogensplanning, zoals trusts, zou het huis het erfrechtproces doorlopen, wat tijd kost en niet altijd verloopt in overeenstemming met de wensen van iedereen die een erfenis verwacht.