25 juni 2021 5:52

Nul kapitaalwinstpercentage

Wat is een nulkapitaalwinstpercentage?

Een nulwinstpercentage impliceert een belastingtarief van 0% op meerwaarden. Dit tarief van 0% kan in rekening worden gebracht aan particulieren die onroerend goed verkopen binnen een zogenaamde ” ondernemingszone “. Zo’n zone is een geografisch gebied dat speciale belastingvoordelen, wettelijke vrijstellingen of andere overheidssteun heeft gekregen om de particuliere economische ontwikkeling en het scheppen van banen te stimuleren. Ze worden het meest gebruikt om de revitalisering  van een stadswijk te bevorderen .

De nul meerwaarden tarief kan door een bepaald niveau van de overheid om te worden toegepast op prompt investering in een bepaald gebied.

Belangrijkste leerpunten

  • Bij een nulwinstenpercentage wordt geen belasting geheven op de verkoop van activa of eigendommen die anders een meerwaarde zouden hebben.
  • Een tarief van 0% op de verkoop van onroerend goed wordt meestal geassocieerd met ondernemingszones, dit zijn speciale gebieden die door een overheid een speciale status hebben gekregen om ontwikkeling en economische groei aan te moedigen.
  • Om een ​​vermogenswinstpercentage van nul te behouden, moeten eigenaren van onroerend goed voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten, die kunnen variëren naargelang de verschillende ondernemingszones.

Inzicht in een nulkapitaalwinstpercentage

In 2004 keurde het Amerikaanse Congres de Working Families Tax Relief Act goed en keurde de president deze goed.  De wet bevat bepalingen die de 0% vermogenswinstbelasting uitbreiden naar bepaalde eigendommen die binnen bepaalde ondernemingszones worden verkocht. In de VS werden in de jaren zeventig Enterprise-zones geïntroduceerd in een poging om de vlucht van mensen en bedrijven van stedelijke centra naar de buitenwijken te keren. De programma’s kunnen worden gebruikt om een ​​particulier bedrijf aan te moedigen om in een buurt te blijven, erin uit te breiden of er naartoe te verhuizen.

De logica achter deze wet is om individuen te stimuleren om in dit gebied te investeren. Het tarief is niet exclusief voor een bepaalde regio, staat of gemeente. Wetgevers die banen willen creëren en investeringen in een gemeenschap willen aantrekken, hanteren vaak een nulbelastingtarief op vermogenswinst, of voeren op dat gebied andere belastinggerelateerde prikkels in.

Een belastingaanslag uit 2012 maakte het 0% vermogenswinstpercentage permanent voor de meeste aanvragers, op voorwaarde dat ze ofwel alleenstaand zijn met een belastbaar inkomen van minder dan $ 37.950, of paren met een belastbaar inkomen van minder dan $ 75.900.  Toch hebben sommige van deze aanmeldingen te maken met bescheiden belastingtarieven van 25% tot 30%, als ze extra inkomen verdienen dat wordt belast tegen de normale tarieven, waardoor hun langetermijnwinsten of gekwalificeerde dividendinkomsten van de 0% -schijf naar de 15 % schijf voor inkomen uit investeringen.

Aan de andere kant kunnen gespecificeerde aftrekkingen het gewone inkomen verlagen, waardoor individuen onder de 15% -schijf komen te liggen en zo de vermogenswinst of dividenden verhogen die tegen 0% worden belast. Dit helpt verklaren waarom belastingbetalers hoge gecorrigeerde bruto-inkomsten kunnen hebben, maar nog steeds te maken hebben met 0% belasting op hun vermogenswinst op lange termijn.

Voorbeeld: de DC Enterprise Zone

In het kader van dit programma heeft elke ondernemingszone zijn eigen specifieke set regels, die kunnen veranderen naarmate de wetgeving wordt uitgebreid of gewijzigd. Met de DC-ondernemingszone moet bijvoorbeeld aan de volgende mandaten worden voldaan:

  • Het pand moet tijdens die periode van eigendom aanzienlijk zijn verbeterd.
  • Het onroerend goed moet minimaal vijf jaar oud zijn vanaf de aankoopdatum
  • Ten minste 80% van het totale bruto-inkomen dat voortvloeit uit het eigendom van onroerend goed, moet afkomstig zijn van activiteiten die actief worden uitgevoerd binnen de DC Enterprise Zone.
  • Indien het betreffende onroerend goed voor commerciële verhuurdoeleinden is bestemd, dient minimaal 50% van de huurinkomsten afkomstig te zijn van bedrijven gelegen binnen het DC-ondernemingsgebied.
  • Het oorspronkelijke gebruik van het onroerend goed moet beginnen bij de belastingplichtige; aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als er substantiële verbeteringen aan het onroerend goed zijn aangebracht.
Adblock
detector