24 juni 2021 6:17

A + / A1

Wat is A + / A1?

A + / A1 verwijst naar twee ratings die zijn afgegeven aan langlopende obligaties en obligatie-emittenten door respectievelijk de concurrerende kredietbeoordelaars Standard & Poor’s (S&P) en Moody’s. S&P gebruikt A + en Moody’s gebruikt A1, maar beide geven vrijwel hetzelfde aan.

Zowel A + als A1 bevinden zich precies in het midden van de investment-grade categorie van hun kredietclassificatiesystemen. Ze geven aan dat obligaties van hoge kwaliteit zijn en veel positieve eigenschappen hebben, maar wel een iets hoger beleggingsrisico op lange termijn met zich meebrengen.

belangrijkste leerpunten

  • A + / A1 zijn kredietbeoordelingen die zijn opgesteld door ratingbureaus S&P en Moody’s.
  • Zowel A + als A1 vallen in het midden van de categorie van beleggingskwaliteit, wat duidt op een klein maar laag kredietrisico.
  • Kredietbeoordelingen worden door beleggers gebruikt om de kredietwaardigheid van emittenten te peilen, waarbij betere kredietbeoordelingen overeenkomen met lagere rentetarieven.

A + / A1 begrijpen

Zowel A + als A1 vertegenwoordigen de op vier na hoogste rating die een emittent of een schuldinstrument kan krijgen.

Bij Moody’s komt de A1-beoordeling na de Aaa, Aa1, Aa2- en Aa3-beoordelingen. De A-rating zelf geeft aan dat de obligatie (of wat voor effect dan ook wordt beoordeeld) van “hoge tot middelhoge kwaliteit en onderhevig aan een laag kredietrisico”. De modificator 1 geeft aan dat “de verplichting in de hogere categorie van zijn generieke ratingcategorie valt”.

Bij Standard & Poor’s komt de A-rating na de AAA, AA +, AA- en AA- ratings. De A-rating geeft zelf een “sterk vermogen aan om aan financiële verplichtingen te voldoen, maar enigszins vatbaar voor ongunstige economische omstandigheden en veranderende omstandigheden.” S&P verfijnt de evaluatie verder door een + of – aan de letter toe te voegen.

Zowel A + als A1 zijn zes ranglijsten boven de cutoff die een onderscheid maakt tussen investment-grade schuld en hoogrentende of niet-investment-grade schuld, met ratings van Baa1 / BBB +, Baa2 / BBB, Baa3 / BBB- of zelfs lager.. De A + / A1-rating geeft aan dat de uitgevende instelling of de vervoerder een stabiele financiële steun en ruime kasreserves heeft. Het risico van wanbetaling voor investeerders of polishouders is erg laag.

De kredietwaardigheid van de verschillende ratingbureaus is voornamelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van de verzekeraar of emittent; in zekere zin zijn ze een gekwantificeerde beoordeling van de kredietwaardigheid van een kredietnemer. A + en A1 kunnen, net als alle beoordelingen, worden geïnterpreteerd als een directe maatstaf voor de kans op wanbetaling. Kredietstabiliteit en betalingsprioriteit worden echter ook in de rating meegenomen.

Voorbeeld van A + / A1

XYZ Corp. is bijvoorbeeld een bedrijf dat kapitaal wil aantrekken door langlopende schulden uit te geven. Het is een bedrijf dat een populair consumentenproduct maakt en een sterke balans heeft met veel vrije cashflow. Het geeft een verantwoord bedrag aan schulden uit en is gemakkelijk in staat om rentebetalingen te doen over zijn obligaties totdat ze vervallen – voorlopig.

Er zijn echter enkele veranderingen aan de horizon die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van het bedrijf. Er zijn tekenen dat de verkoop van zijn vlaggenschipproduct vertraagt, en nieuwe milieuregels kunnen het noodzakelijk maken om enkele dure upgrades uit te voeren aan zijn fabrieken en productiemethoden.

Als gevolg hiervan rangschikken Moody’s en S&P de schuld van XYZ als een A + / A1. Op die manier zeggen ze dat het bedrijf over voldoende capaciteit beschikt om financiële verplichtingen na te komen en over veel positieve investeringskenmerken beschikt; maar het heeft ook elementen die vatbaar zijn voor nadelige effecten van veranderingen in economische omstandigheden.