24 juni 2021 6:29

Boekhoudkundige ratio

Wat is een boekhoudkundige ratio?

Boekhoudkundige ratio’s, een belangrijke subset van financiële ratio’s, zijn een groep metrieken die worden gebruikt om de efficiëntie en ratio-analyse.

Belangrijkste leerpunten

  • Boekhoudkundige ratio’s, een belangrijke subset van financiële ratio’s, zijn een groep metrieken die worden gebruikt om de efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf te meten op basis van zijn financiële rapporten.
  • Een boekhoudkundige ratio vergelijkt twee posten in de jaarrekening van een bedrijf, namelijk samengesteld uit de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht.
  • Deze ratio’s kunnen worden gebruikt om de fundamentals van een bedrijf te evalueren en om informatie te verstrekken over de prestaties van het bedrijf in het afgelopen kwartaal of boekjaar.
  • Gangbare boekhoudkundige verhoudingen zijn onder meer de verhouding schuld / eigen vermogen, de snelle ratio, de dividenduitkeringsratio, de brutomarge en de operationele marge.
  • Boekhoudkundige ratio’s worden zowel door het bedrijf zelf gebruikt om verbeteringen aan te brengen of de voortgang te volgen als door investeerders om de beste investeringsoptie te bepalen.

Inzicht in een boekhoudkundige ratio

Een boekhoudkundige ratio vergelijkt twee posten in de jaarrekening van een bedrijf, namelijk samengesteld uit de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze ratio’s kunnen worden gebruikt om de fundamentals van een bedrijf te evalueren en om informatie te verstrekken over de prestaties van het bedrijf in het afgelopen kwartaal of boekjaar.

Het analyseren van boekhoudkundige ratio’s is een belangrijke stap bij het bepalen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het kan vaak gebieden aanwijzen die de winstgevendheid van een bedrijf verlagen en daarom verbetering behoeven. De doeltreffendheid van nieuwe beheerplannen, nieuwe producten en veranderingen in operationele procedures kunnen allemaal worden bepaald door boekhoudkundige ratio’s te analyseren.

Boekhoudkundige ratio’s werken ook als een belangrijk hulpmiddel bij het vergelijken van bedrijven binnen een branche, zowel voor het bedrijf zelf als voor investeerders. Een bedrijf kan zien hoe het presteert ten opzichte van zijn concurrenten en investeerders kunnen boekhoudkundige ratio’s gebruiken om te bepalen welk bedrijf de betere optie is.

Een grondige boekhoudkundige analyse kan een complexe taak zijn, maar het berekenen van boekhoudkundige ratio’s is een eenvoudig proces waarbij twee posten op een financieel overzicht worden verdeeld, die een snelle vorm van duidelijke analyse bieden aan een bedrijfseigenaar of investeerder.

Soorten boekhoudkundige ratio’s

Brutomarge en operationele marge

De winst-en-verliesrekening bevat informatie over de omzet, uitgaven en netto-inkomsten van het bedrijf. Het geeft ook een overzicht van de winst en het aantal uitstaande aandelen dat wordt gebruikt om de winst per aandeel (EPS) te berekenen. Dit zijn enkele van de meest populaire datapunten die analisten gebruiken om de winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen.

Brutowinst als percentage van de omzet wordt brutomarge genoemd. Het wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet. Als de brutowinst bijvoorbeeld $ 80.000 is en de omzet $ 100.000, is de brutowinstmarge 80%. Hoe hoger de brutowinstmarge, hoe beter, omdat het aangeeft dat een bedrijf een groter deel van de inkomsten aanhoudt als winst dan als kosten.

Bedrijfswinst als percentage van de omzet wordt operationele marge genoemd. Het wordt berekend door de bedrijfswinst te delen door de omzet. Als de bedrijfswinst bijvoorbeeld $ 60.000 is en de omzet $ 100.000, is de bedrijfswinstmarge 60%.

Verhouding schuld / eigen vermogen

De balans biedt accountants een momentopname van de kapitaalstructuur van een bedrijf, waarvan een van de belangrijkste maatstaven de schuld / eigen vermogen (D / E) -ratio is. Het wordt berekend door schuld te delen door eigen vermogen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een schuld heeft van $ 100.000 en een eigen vermogen dat gelijk is aan $ 50.000, is de verhouding tussen schuld en eigen vermogen 2 op 1. De verhouding tussen schuld en eigen vermogen geeft aan hoeveel een bedrijf met schulden wordt belast; hoeveel schuld het gebruikt om operaties te financieren, in tegenstelling tot zijn eigen interne middelen.

De snelle verhouding

De quick ratio, ook wel de acid-test ratio genoemd, is een indicator van de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf en meet het vermogen van een bedrijf om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen met zijn meest liquide activa. Omdat we ons alleen bezighouden met de meest liquide activa, is de ratio exclusief voorraden van vlottende activa.

Uitbetalingsratio dividend

Het dividenduitkeringsratio is bijvoorbeeld het percentage van het nettoresultaat dat via dividenden aan beleggers wordt uitgekeerd. Zowel dividenden als inkoop van eigen aandelen worden beschouwd als kasuitgaven en zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht.

Als het dividend bijvoorbeeld $ 100.000 is en het inkomen $ 400.000, wordt de uitbetalingsratio van het dividend berekend door $ 100.000 te delen door $ 400.000, ofwel 25%. Hoe hoger de dividenduitkeringsratio, hoe hoger het inkomstenpercentage dat een bedrijf uitkeert als dividend in plaats van opnieuw in het bedrijf te investeren.

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van de vele boekhoudkundige ratio’s die bedrijven en analisten gebruiken om een ​​bedrijf te beoordelen. Er zijn er nog veel meer die verschillende aspecten van een bedrijf belichten.