24 juni 2021 14:35

Fundamentals

Wat zijn basisprincipes?

De basisprincipes omvatten de kwalitatieve en kwantitatieve basisinformatie die bijdraagt ​​aan het financiële of economische welzijn van een bedrijf, waardepapier of valuta, en de daaropvolgende financiële waardering ervan. Waar kwalitatieve informatie elementen bevat die niet direct kunnen worden gemeten, zoals managementervaring, gebruikt kwantitatieve analyse (QA) wiskunde en statistieken om het activum te begrijpen en de bewegingen ervan te voorspellen.

Belangrijkste leerpunten

  • Fundamentals bieden een methode om de financiële waarde van een bedrijf, waardepapier of valuta in te stellen.
  • Inbegrepen in fundamentele analyse is kwalitatieve en kwantitatieve basisinformatie die bijdraagt ​​aan het financiële of economische welzijn van het actief.
  • Macro-economische grondbeginselen omvatten onderwerpen die een economie als geheel beïnvloeden.
  • Micro-economische fundamentals zijn gericht op de activiteiten binnen kleinere segmenten van de economie.
  • Voor bedrijven worden informatie zoals winstgevendheid, inkomsten, activa, passiva en groeipotentieel als fundamenteel beschouwd.

Inzicht in de basisprincipes

In het bedrijfsleven en de economie vertegenwoordigen fundamentals de primaire kenmerken en financiële gegevens die nodig zijn om de stabiliteit en gezondheid van een actief te bepalen. Deze gegevens kunnen macro-economische of grootschalige factoren omvatten, en micro-economische of kleinschalige factoren om een ​​waarde te bepalen voor effecten of bedrijven.

Analisten en beleggers onderzoeken deze fundamentele factoren om een ​​schatting te maken of de onderliggende waarde als een waardevolle investering wordt beschouwd en of er een eerlijke waardering is in de markt. Voor bedrijven worden informatie zoals winstgevendheid, inkomsten, activa, passiva en groeipotentieel als fundamenteel beschouwd. Door middel van fundamentele analyse kunt u de financiële ratio ’s van een bedrijf berekenen om de haalbaarheid van de investering te bepalen.

Hoewel fundamentals meestal worden beschouwd als factoren die betrekking hebben op bepaalde bedrijven of effecten, hebben nationale economieën en hun valuta’s ook een reeks fundamentals die kunnen worden geanalyseerd. Rentetarieven, groei van het bruto binnenlands product (bbp), overschot / tekorten op de handelsbalans en inflatieniveaus zijn bijvoorbeeld enkele factoren die worden beschouwd als fundamentele factoren van de waarde van een land.

Macro-economische en micro-economische grondbeginselen

Macro-economische fundamenten zijn onderwerpen die een economie als geheel beïnvloeden, waaronder statistieken over werkloosheid, vraag en aanbod, groei en inflatie, evenals overwegingen voor monetair of fiscaal beleid en internationale handel. Deze categorieën kunnen worden toegepast op de analyse van een grootschalige economie als geheel of kunnen worden gerelateerd aan individuele bedrijfsactiviteiten om veranderingen aan te brengen op basis van macro-economische invloeden. Grootschalige macro-economische fundamenten maken ook deel uit van de top-down analyse van individuele bedrijven.

Micro-economische fundamentals zijn gericht op de activiteiten binnen kleinere segmenten van de economie, zoals een bepaalde markt of sector. Deze kleinschalige focus kan betrekking hebben op vraag en aanbod binnen het gespecificeerde segment, arbeid en zowel consumenten- als bedrijfstheorieën. De consumententheorie onderzoekt hoe mensen besteden binnen hun specifieke budgetbeperkingen. De theorie van het bedrijf stelt dat een bedrijf bestaat en beslissingen neemt om winst te maken.

Fundamentals in Business

Door te kijken naar de economie van een bedrijf, inclusief het algehele management en de financiële overzichten, kijken investeerders naar de fundamenten van een bedrijf. Deze datapunten geven niet alleen de gezondheid van het bedrijf weer, maar ze geven ook de kans op verdere groei aan. Een bedrijf met weinig schulden en voldoende liquide middelen wordt geacht sterke fundamentals te hebben.

Sterke fundamenten suggereren dat een bedrijf een levensvatbaar kader of financiële structuur heeft. Omgekeerd kunnen mensen met zwakke fundamentals problemen hebben op het gebied van het beheer van schuldverplichtingen, kostenbeheersing of algemeen organisatorisch beheer. Een bedrijf met sterke fundamentals zal waarschijnlijk eerder ongunstige gebeurtenissen, zoals economische recessies of depressies, overleven dan een bedrijf met zwakkere fundamentals. Kracht kan ook wijzen op minder risico als een belegger zou overwegen effecten te kopen die verband houden met de genoemde bedrijven.

Fundamentele analyse

Investeerders en financiële analisten zijn geïnteresseerd in het evalueren van de fundamenten van een bedrijf om zijn economische positie te vergelijken met zijn branchegenoten, de bredere markt of zichzelf in de loop van de tijd. Fundamentele analyse houdt in dat je diep in de financiële overzichten van een bedrijf graaft om zijn winst- en groeipotentieel en relatieve risico’s te extraheren en om uiteindelijk te beslissen of zijn aandelen over, onder- of redelijk gewaardeerd zijn in de markt.

Vaak omvat fundamentele analyse het berekenen en analyseren van verhoudingen om vergelijkingen tussen appels en appels te maken. Enkele veel voorkomende verhoudingen voor fundamentele analyse worden hieronder opgesomd.

  • De verhouding schuld / eigen vermogen (DE) meet hoe een bedrijf zijn activiteiten financiert. 
  • De quick ratio meet het vermogen van het bedrijf om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen.
  • De mate van financiële leverage (DFL) meet de stabiliteit of volatiliteit van de winst per aandeel (EPS).
  • De koers-winstverhouding (P / E) vergelijkt investeringen met winstdollars.
  • De analyse van DuPont kijkt naar het rendement op eigen vermogen (ROE) door te kijken naar de efficiëntie van het gebruik van activa, de operationele efficiëntie en de financiële hefboomwerking.

Fundamentele analyse moet worden uitgevoerd met een holistische benadering, waarbij verschillende ratio’s worden gebruikt en zowel een bottom-up- als een top-downanalyse moet worden uitgevoerd om tot specifieke conclusies en acties te komen.

Voorbeeld uit de echte wereld

Volgens MarketWatch hadden de grote technologiebedrijven Microsoft en Apple in het vierde kwartaal van 2018 voor het eerst sinds 2010 vergelijkbare marktkapitalisaties. Hoewel de twee bedrijven vergelijkbare marktkapitalisaties hadden van ongeveer $ 850 miljard, hadden ze zeer verschillende fundamentals. Microsoft handelde bijvoorbeeld tegen 45x winst terwijl Apple handelde tegen 15x winst.

Hoewel de inkomsten van Microsoft waren gebaseerd op software as a service (SaaS) en de verkoop van software, waren die van Apple nog steeds voornamelijk afhankelijk van de verkoop van hardware. De inkomstenbasis van Apple is ongeveer 2½ keer die van Microsoft;de wereldmarkt voor zijn apparaten is veel meer verzadigd dan de wereldmarkt voor de software van Microsoft.

Hoewel beide bedrijven een vergelijkbare marktkapitalisatie hadden, hadden ze zeer verschillende fundamentals, waarmee rekening zou moeten worden gehouden bij het kiezen van hen als potentiële investeringen, met name bij het bepalen van toekomstige groeivooruitzichten.