24 juni 2021 12:42

DuPont-analyse

Wat is de DuPont-analyse?

De DuPont-analyse (ook bekend als het DuPont-identiteits of DuPont-model) is een raamwerk voor het analyseren van fundamentele prestaties, gepopulariseerd door de DuPont Corporation. DuPont-analyse is rendement op eigen vermogen (ROE) te ontleden. Door de ontbinding van ROE kunnen beleggers zich concentreren op de belangrijkste maatstaven van financiële prestaties afzonderlijk om sterke en zwakke punten te identificeren.

Belangrijkste leerpunten

  • De DuPont-analyse is een raamwerk voor het analyseren van fundamentele prestaties, oorspronkelijk gepopulariseerd door de DuPont Corporation.
  • DuPont-analyse is een nuttige techniek die wordt gebruikt om de verschillende drijvende krachten achter het rendement op eigen vermogen (ROE) te ontleden. 
  • Een investeerder kan een analyse als deze gebruiken om de operationele efficiëntie van twee vergelijkbare bedrijven te vergelijken. Managers kunnen DuPont-analyse gebruiken om sterke en zwakke punten te identificeren die moeten worden aangepakt.

Formule en berekening van DuPont-analyse

De Dupont-analyse is een uitgebreide formule voor het rendement op eigen vermogen, berekend door de nettowinstmarge te vermenigvuldigen met de omzet van de activa met de vermogensmultiplicator.

Wat DuPont-analyse u vertelt

Een DuPont-analyse wordt gebruikt om de componenten van het rendement op eigen vermogen (ROE) van een bedrijf te evalueren. Hierdoor kan een investeerder bepalen welke financiële activiteiten het meest bijdragen aan de veranderingen in ROE. Een investeerder kan een analyse als deze gebruiken om de operationele efficiëntie van twee vergelijkbare bedrijven te vergelijken. Managers kunnen DuPont-analyse gebruiken om sterke en zwakke punten te identificeren die moeten worden aangepakt.

Er zijn drie belangrijke financiële maatstaven die het rendement op eigen vermogen (ROE) stimuleren: operationele efficiëntie, efficiëntie van activagebruik en financiële hefboomwerking. Operationele efficiëntie wordt weergegeven door de nettowinstmarge of het nettoresultaat gedeeld door de totale omzet of omzet. De efficiëntie van het gebruik van activa wordt gemeten aan de hand van de omloopsnelheid van de activa. De hefboomwerking wordt gemeten aan de hand van de vermogensmultiplicator, die gelijk is aan het gemiddelde vermogen gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen.

DuPont-analysecomponenten

DuPont-analyse verdeelt ROE in zijn samenstellende componenten om te bepalen welke van deze factoren het meest verantwoordelijk zijn voor veranderingen in ROE.

Nettowinstmarge

De nettowinstmarge is de verhouding tussen de winst per saldo en de totale omzet of de totale verkoop. Dit is een van de meest basale maatstaven voor winstgevendheid.

Een manier om over de nettomarge na te denken, is door een winkel voor te stellen die een enkel product voor $ 1,00 verkoopt. Na de kosten die gepaard gaan met het kopen van inventaris, het onderhouden van een locatie, het betalen van werknemers, belastingen, rente en andere uitgaven, behoudt de winkeleigenaar $ 0,15 aan winst van elke verkochte eenheid. Dat betekent dat de winstmarge van de eigenaar 15% is, die als volgt kan worden berekend:

Profit Margin=Net IncomeRevenue=$0.15$1.00=15%\ begin {uitgelijnd} & \ text {Winstmarge} = \ frac {\ text {Netto-inkomen}} {\ text {Revenue}} = \ frac {\ $ 0,15} {\ $ 1,00} = 15 \% \\ \ end { uitgelijnd}​Winstmarge=Omzet

De winstmarge kan worden verbeterd als de kosten voor de eigenaar worden verlaagd of als de prijzen worden verhoogd, wat een grote impact kan hebben op de ROE. Dit is een van de redenen waarom de aandelen van een bedrijf een hoge mate van volatiliteit zullen ervaren wanneer het management zijn richtlijnen voor toekomstige marges, kosten en prijzen wijzigt.

Omzetratio van activa

De omzetratio van activa meet hoe efficiënt een bedrijf zijn activa gebruikt om inkomsten te genereren. Stel je voor dat een bedrijf $ 100 aan activa had en vorig jaar $ 1.000 aan totale inkomsten verdiende. De activa genereerden 10 keer hun waarde in de totale inkomsten, wat hetzelfde is als de omloopsnelheid van de activa en als volgt kan worden berekend:

Een normale omloopsnelheid van activa zal van de ene industriegroep tot de andere verschillen. Een discountwinkel of supermarkt zal bijvoorbeeld veel inkomsten genereren uit zijn activa met een kleine marge, waardoor de omloopsnelheid van de activa erg groot zal zijn. Aan de andere kant bezit een nutsbedrijf in verhouding tot zijn inkomsten zeer dure vaste activa, wat zal resulteren in een omloopsnelheid van activa die veel lager is dan die van een detailhandel.

De ratio kan handig zijn bij het vergelijken van twee bedrijven die erg op elkaar lijken. Omdat gemiddelde activa componenten zoals voorraad bevatten, kunnen veranderingen in deze verhouding erop wijzen dat de verkoop vertraagt ​​of eerder versnelt dan bij andere financiële maatregelen het geval zou zijn. Als de activaomzet van een bedrijf stijgt, zal zijn ROE verbeteren.

Financiële hefboomwerking

Financiële hefboomwerking, of de vermogensmultiplicator, is een indirecte analyse van het gebruik van schulden door een bedrijf om zijn activa te financieren. Stel dat een bedrijf $ 1.000 aan activa en $ 250 aan eigen vermogen heeft. De balansvergelijking zal u vertellen dat het bedrijf ook $ 750 aan schulden heeft (activa – passiva = eigen vermogen). Als het bedrijf meer leent om activa te kopen, zal de ratio blijven stijgen. De rekeningen die worden gebruikt om de financiële hefboomwerking te berekenen, staan ​​beide op de balans, dus analisten zullen de gemiddelde activa delen door het gemiddelde eigen vermogen in plaats van het saldo aan het einde van de periode, en wel als volgt:

Financial Leverage=Average AssetsAverage Equity=$1,000$250=4\ begin {uitgelijnd} & \ text {Financial Leverage} = \ frac {\ text {Gemiddeld vermogen}} {\ text {Gemiddeld eigen vermogen}} = \ frac {\ $ 1.000} {\ $ 250} = 4 \\ \ end {uitgelijnd }​Financiële hefboomwerking=Gemiddeld eigen vermogen

De meeste bedrijven zouden schulden met eigen vermogen moeten gebruiken om activiteiten en groei te financieren. Het niet gebruiken van een hefboomwerking zou het bedrijf in een nadelige positie kunnen brengen ten opzichte van zijn concurrenten. Als u echter te veel schulden gebruikt om de financiële hefboomratio te vergroten – en dus de ROE te verhogen – kan dit onevenredige risico’s met zich meebrengen.

Voorbeeld van gebruik door DuPont-analyse

Een investeerder heeft gekeken naar twee vergelijkbare bedrijven, SuperCo en Gear Inc., die onlangs hun rendement op eigen vermogen verbeterden in vergelijking met de rest van hun referentiegroep. Dit kan een goede zaak zijn als de twee bedrijven hun activa beter benutten of de winstmarges verbeteren.

Om te beslissen welk bedrijf een betere kans is, besluit de investeerder om DuPont-analyse te gebruiken om te bepalen wat elk bedrijf doet om zijn ROE te verbeteren en of die verbetering duurzaam is.

Zoals u in de tabel kunt zien, verbeterde SuperCo zijn winstmarges door het nettoresultaat te verhogen en het balanstotaal te verminderen. De veranderingen van SuperCo verbeterden de winstmarge en de omzet van activa. De belegger kan uit de informatie afleiden dat SuperCo ook een deel van zijn schuld heeft verminderd, aangezien het gemiddelde eigen vermogen gelijk is gebleven.

Als de investeerder Gear Inc. goed bekijkt, kan hij zien dat de hele verandering in ROE het gevolg was van een toename van de financiële hefboomwerking. Dit betekent dat Gear Inc. meer geld heeft geleend, waardoor het gemiddelde eigen vermogen is afgenomen. De belegger maakt zich zorgen omdat de extra leningen het nettoresultaat, de inkomsten of de winstmarge van het bedrijf niet hebben veranderd, wat betekent dat de hefboomwerking mogelijk geen echte waarde toevoegt aan het bedrijf.

Of, als een echt voorbeeld, kijk eens naar Wal-Mart Stores (NYSE: WMT). Wal-Mart heeft in de afgelopen twaalf maanden een nettoresultaat van $ 5,2 miljard, een omzet van $ 512 miljard, activa van $ 227 miljard en een eigen vermogen van $ 72 miljard.

De winstmarge van het bedrijf is 1%, of $ 5,2 miljard / $ 512 miljard. De activa-omzet is 2,3, of $ 512 miljard / $ 227 miljard. De financiële hefboomwerking (of vermogensmultiplicator) is 3,2, of $ 227 miljard / $ 72 miljard. Het rendement of eigen vermogen (ROE) is dus 7,4%, of 1% x 2,3 x 3,2.

DuPont-analyse versus ROE

Het rendement op eigen vermogen (ROE) is het nettoresultaat gedeeld door het eigen vermogen. De Dupont-analyse is nog steeds de ROE, alleen een uitgebreide versie. Alleen al de ROE-berekening laat zien hoe goed een bedrijf kapitaal van aandeelhouders gebruikt.

Met een Dupont-analyse kunnen investeerders en analisten onderzoeken wat veranderingen in ROE drijft, of waarom een ​​ROE als hoog of laag wordt beschouwd. Dat wil zeggen, een Dupont-analyse kan helpen om af te leiden of de winstgevendheid, het gebruik van activa of de schuld de ROE stimuleert.

Beperkingen bij het gebruik van DuPont-analyse

Het grootste nadeel van de DuPont-analyse is dat het, hoewel uitgebreid, nog steeds afhankelijk is van boekhoudkundige vergelijkingen en gegevens die kunnen worden gemanipuleerd. Bovendien mist de Dupont-analyse, zelfs al is het alomvattend, context waarom de individuele ratio’s hoog of laag zijn, of zelfs of ze überhaupt als hoog of laag moeten worden beschouwd.

Veel Gestelde Vragen

Wat vertelt de analyse van DuPont u?

DuPont-analyse is een nuttige techniek die wordt gebruikt om de verschillende drijvende krachten achter het rendement op eigen vermogen (ROE) voor een bedrijf te ontleden. Hierdoor kan een investeerder bepalen welke financiële activiteiten het meest bijdragen aan de veranderingen in ROE. Een investeerder kan een analyse als deze gebruiken om de operationele efficiëntie van twee vergelijkbare bedrijven te vergelijken.

Wat is het verschil tussen 3-staps en 5-staps DuPont-analyse?

Er zijn twee versies van DuPont-analyse, een met decompositie van ROE via 3 stappen en een andere met 5 stappen. De vergelijking in drie stappen verdeelt ROE in drie zeer belangrijke componenten:

De vijfstappenversie is in plaats daarvan:

ROE=EBTS