24 juni 2021 21:09

Uitstaande aandelen

Wat zijn uitstaande aandelen?

Uitstaande aandelen verwijzen naar de aandelen van een bedrijf die momenteel in handen zijn van al zijn aandeelhouders, inclusief aandelenblokken die worden gehouden door institutionele beleggers en beperkte aandelen die eigendom zijn van de functionarissen en insiders van het bedrijf. Uitstaande aandelen worden op de balans van een bedrijf weergegeven onder het kopje ‘Kapitaalaandelen’. Het aantal uitstaande aandelen wordt gebruikt bij het berekenen van belangrijke maatstaven zoals de marktkapitalisatie van een bedrijf, evenals de winst per aandeel (EPS )  en de cashflow per aandeel (CFPS). Het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf is niet statisch en kan in de loop van de tijd enorm fluctueren.

Inzicht in uitstaande aandelen

Alle geautoriseerde aandelen die worden gehouden door of verkocht aan de aandeelhouders van een bedrijf, exclusief eigen aandelen die door het bedrijf zelf worden gehouden, staan ​​bekend als uitstaande aandelen. Met andere woorden, het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigt het aantal aandelen op de open markt, inclusief aandelen gehouden door institutionele beleggers en beperkte aandelen gehouden door insiders en bedrijfsfunctionarissen.

De uitstaande aandelen van een bedrijf kunnen om verschillende redenen fluctueren. Het aantal zal toenemen als het bedrijf extra aandelen uitgeeft. Bedrijven geven doorgaans aandelen uit wanneer ze kapitaal aantrekken via een eigenvermogensfinanciering, of bij het uitoefenen van aandelenopties voor werknemers (ESO) of andere financiële instrumenten. Uitstaande aandelen zullen afnemen als het bedrijf zijn aandelen terugkoopt in het kader van een aandeleninkoopprogramma.

Belangrijkste leerpunten

  • Uitstaande aandelen verwijzen naar de aandelen van een bedrijf die momenteel in handen zijn van al zijn aandeelhouders, inclusief aandelenblokken die worden gehouden door institutionele beleggers en beperkte aandelen die eigendom zijn van de functionarissen en insiders van het bedrijf.
  • Het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf is niet statisch en kan in de loop van de tijd enorm fluctueren.

Hoe u het aantal uitstaande aandelen kunt lokaliseren

Naast het noteren van uitstaande aandelen, of aandelenkapitaal, op de balans van het bedrijf, zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen te rapporteren en deze informatie over het algemeen te verpakken in de sectie investor relations van hun websites of op de lokale effectenbeurs websites. In de Verenigde Staten zijn de cijfers voor uitstaande aandelen beschikbaar via de driemaandelijkse deponeringen van de Securities and Exchange Commission (SEC).

Aandelensplitsing en aandelenconsolidatie

Het aantal uitstaande aandelen zal toenemen als een bedrijf een aandelensplitsing uitvoert, of zal verminderen als het een omgekeerde aandelensplitsing uitvoert. Aandelensplitsingen worden gewoonlijk uitgevoerd om de aandelenkoers van een bedrijf binnen het koopaanbod van particuliere beleggers te brengen; de toename van het aantal uitstaande aandelen verbetert ook de liquiditeit. Omgekeerd zal een bedrijf over het algemeen beginnen met een omgekeerde splitsing of aandelenconsolidatie om zijn aandelenkoers in het minimum te brengen dat nodig is om te voldoen aan de vereisten voor beursnotering. Hoewel het lagere aantal uitstaande aandelen de liquiditeit kan belemmeren, zou het ook short sellers kunnen afschrikken, aangezien het moeilijker zal zijn om aandelen te lenen voor short selling.

Zo kondigde de online videostreamingservice Netflix, Inc. in 2015 een aandelensplitsing van zeven tegen één aan. In een poging om de betaalbaarheid van zijn aandelen en tegelijkertijd het aantal investeerders te vergroten, verhoogde Netflix de uitgifte van uitstaande aandelen. zevenvoudig, waardoor de aandelenkoers drastisch wordt verlaagd.

Blue Chip-aandelen

Voor een blue chip-aandeel verklaart het toegenomen aantal uitstaande aandelen als gevolg van aandelensplitsingen gedurende een periode van decennia de gestage toename van de marktkapitalisatie en de daarmee gepaard gaande groei van de beleggersportefeuilles. Het louter verhogen van het aantal uitstaande aandelen is natuurlijk geen garantie voor succes; het bedrijf moet ook een consistente winstgroei realiseren.

Hoewel uitstaande aandelen een bepalende factor zijn voor de liquiditeit van een aandeel, is deze laatste grotendeels afhankelijk van de vlottende aandelen. Een bedrijf heeft misschien 100 miljoen uitstaande aandelen, maar als 95 miljoen van deze aandelen in handen zijn van insiders en instellingen, kan de vlottende koers van slechts vijf miljoen de liquiditeit van het aandeel beperken.

Aandeleninkoopprogramma’s

Als een bedrijf van mening is dat zijn aandelen ondergewaardeerd zijn, zal het vaak een terugkoopprogramma opzetten door eigen aandelen terug te kopen. In een poging om de marktwaarde van de resterende aandelen te verhogen en de totale winst per aandeel te verhogen, kan het bedrijf het aantal uitstaande aandelen verminderen door die aandelen terug te kopen of terug te kopen, waardoor ze van de open markt worden gehaald.

Neem bijvoorbeeld Apple, Inc., wiens uitstaande effecten een groot institutioneel eigendom hebben van ongeveer 62%. In maart 2012 kondigde Apple een terugkoopprogramma aan, dat sindsdien meerdere keren is verlengd, van meer dan $ 90 miljard.  Volgens de New York Times is het “primaire doel [van de terugkoop] ​​het elimineren van de verwatering van de aandeelhouders die zal optreden als gevolg van toekomstige toekenningen van aandelenkapitaal van Apple en aandelenaankoopprogramma’s.”Vanwege zijn enorme kasreserves is Apple in staat geweest om zijn aandelen agressief terug te kopen, waardoor het aantal uitstaande aandelen afnam en de winst per aandeel toenam.

In december 2015 bedroeg de marktkapitalisatie van Apple $ 869,60 miljard en heeft het 5,18 miljard uitstaande aandelen. De aandelenkoers is bijna $ 170 gestegen sinds het terugkoopprogramma werd aangekondigd.

Omgekeerd kondigde BlackBerry, Ltd. in mei 2015 een plan aan om 12 miljoen eigen uitstaande aandelen terug te kopen in een poging om de aandelenwinst te verhogen. BlackBerry is van plan 2,6% van zijn meer dan 500 miljoen uitstaande float-aandelen terug te kopen als een verhoging van de incentive. In tegenstelling tot Apple, wiens buitensporige cashflow het bedrijf in staat stelt exorbitant te besteden om toekomstige inkomsten binnen te halen, suggereert de afnemende groei van BlackBerry dat de terugkoop van uitstaande aandelen ter voorbereiding op de annulering ervan komt.

Gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen

Aangezien het aantal uitstaande aandelen wordt meegenomen in de belangrijkste berekeningen van financiële maatstaven zoals de winst per aandeel en omdat dit aantal zo onderhevig is aan variatie in de tijd, wordt in bepaalde formules vaak het gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen gebruikt.

Stel dat een bedrijf met 100.000 uitstaande aandelen besluit een aandelensplitsing uit te voeren, waardoor het totale aantal uitstaande aandelen wordt verhoogd tot 200.000. Het bedrijf rapporteert later een winst van $ 200.000. Om de winst per aandeel voor de totale inclusieve periode te berekenen, zou de formule als volgt zijn:

(Nettowinst – Dividenden op preferente aandelen (200.000)) / Uitstaande aandelen (100.000 – 200.000)

Maar het blijft onduidelijk welke van de twee varianten van uitstaande aandelenwaarden in de vergelijking moeten worden opgenomen: 100.000 of 200.000. De eerste zou resulteren in een winst per aandeel van $ 1, terwijl de laatste zou resulteren in een winst per aandeel van $ 2. Om rekening te houden met deze onvermijdelijke variatie, kunnen financiële berekeningen nauwkeuriger het gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen gebruiken, dat als volgt wordt berekend:

(Uitstaande Aandelen x Verslagperiode A) + (Uitstaande Aandelen x Verslagperiode B)

In het bovenstaande voorbeeld, als de rapportageperioden elk halfjaar zijn, zou het resulterende gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen gelijk zijn aan 150.000. Dus, bij het herzien van de WPA-berekening, zou $ 200.000 gedeeld door het 150.000 gewogen gemiddelde van uitstaande aandelen gelijk zijn aan $ 1,33 aan winst per aandeel.

Uitstaande aandelen versus drijvende aandelen

Zwevende aandelen  zijn een engere manier om de aandelen van een bedrijf op aandelen te analyseren. Het sluit nauw aangehouden aandelen uit, dit zijn aandelen die worden gehouden door insiders van het bedrijf of controlerende beleggers. Dit soort investeerders omvat doorgaans functionarissen, directeuren en bedrijfsstichtingen.

Veel Gestelde Vragen

Wat zijn uitstaande aandelen?

Uitstaande aandelen zijn de aandelen die worden gehouden door de aandeelhouders van een bedrijf op de open markt. Samen met individuele aandeelhouders omvat dit beperkte aandelen die worden gehouden door functionarissen van een bedrijf en institutionele beleggers. Op de balans van een onderneming worden ze aangeduid als aandelenkapitaal.

Wat is het verschil tussen uitstaande aandelen en zwevende aandelen?

Terwijl de uitstaande aandelen betrekking hebben op bedrijfsaandelen die beperkte aandelen en blokken institutionele aandelen omvatten, verwijst zwevende aandelen specifiek naar aandelen die beschikbaar zijn voor verhandeling. Zwevende aandelen worden berekend door uitstaande aandelen te nemen en beperkte aandelen af ​​te trekken. Beperkte aandelen zijn aandelen die eigendom zijn van insiders, werknemers en belangrijke aandeelhouders van het bedrijf die onder tijdelijke beperking vallen en daarom niet kunnen worden verhandeld.

Hoe beïnvloeden aandelensplitsingen uitstaande aandelen?

Meestal vindt een aandelensplitsing plaats wanneer een bedrijf ernaar streeft de prijs van zijn aandelen te verlagen. Wanneer dit gebeurt, nemen de uitstaande aandelen van een bedrijf toe en resulteert een hogere mate van liquiditeit. Daarentegen vindt een omgekeerde aandelensplitsing plaats wanneer een bedrijf probeert zijn aandelenkoers te verhogen. Vaak doet een bedrijf dit om te voldoen aan noteringsvereisten, die vaak een minimale aandelenprijs vereisen.