24 juni 2021 7:18

Jaarlijks percentage (APR)

Wat is een jaarlijks percentage (JKP)?

De term “jaarlijks percentage (JKP)” verwijst naar het jaarlijkse rentepercentage dat aan leners in rekening wordt gebracht en aan investeerders wordt betaald. APR wordt uitgedrukt als een percentage dat de werkelijke jaarlijkse kosten van fondsen vertegenwoordigt gedurende de looptijd van een lening of inkomen verdiend met een investering. Dit omvat alle vergoedingen of extra kosten die aan de transactie zijn verbonden, maar er wordt geen rekeninggehouden methet samenstellen. De APR biedt consumenten een bottom-line nummer dat ze gemakkelijk kunnen vergelijken met tarieven van andere kredietverstrekkers.

Belangrijkste leerpunten

  • Een jaarlijks percentage (JKP) is het jaarlijkse tarief dat in rekening wordt gebracht voor lenen of verdiend door middel van een investering.
  • Financiële instellingen moeten het APR van een financieel instrument openbaar maken voordat een overeenkomst wordt ondertekend.
  • Consumenten vinden het misschien moeilijk om APR’s te vergelijken, omdat kredietverstrekkers de macht hebben om te kiezen welke kosten in hun tariefberekening zijn opgenomen.
  • Een APR geeft mogelijk niet de werkelijke kosten van het lenen weer vanwege de vergoedingen die zijn inbegrepen of uitgesloten.

Hoe het jaarlijkse percentage (APR) werkt

Een jaarlijks percentage wordt uitgedrukt als een rentetarief. Het berekent welk percentage van de hoofdsom u elk jaar betaalt door rekening te houden met zaken als maandelijkse betalingen. APR is ook het jaarlijkse rentepercentage dat op investeringen wordt betaald zonder rekening te houden met de samengestelde rente binnen dat jaar.

De Truth in Lending Act (TILA) van 1968 verplichtte kredietverstrekkers om de APR bekend te maken die zij aan kredietnemers in rekening brengen. Creditcardmaatschappijen mogenmaandelijksrentetarieven adverteren, maar ze moeten de APR duidelijk aan klanten rapporteren voordat ze een overeenkomst ondertekenen.

Hoe wordt APR berekend?

De rente wordt berekend door de periodieke rente te vermenigvuldigen  met het aantal perioden in een jaar waarin de periodieke rente wordt toegepast. Het geeft niet aan hoe vaak het tarief op het saldo wordt toegepast.

APR in de VS wordt doorgaans gepresenteerd als de periodieke rentevoet vermenigvuldigd met het aantal samengestelde perioden per jaar. Definities van APR buiten de Verenigde Staten kunnen behoorlijk verschillen. De Europese Unie (EU) richt zich bij het definiëren van deze term op consumentenrechten en financiële transparantie. Er is een enkele formule voor het berekenen van de rentevoet opgesteld voor alle EU-lidstaten, hoewel individuele landen enige speelruimte hebben bij het bepalen van de exacte situaties waarin deze formule moet worden toegepast buiten de door de EU vastgestelde gevallen.

Soorten APR’s

De APR’s van creditcards variëren op basis van de afschrijving. Een geldschieter kan een APR in rekening brengen voor aankopen, een ander voor voorschotten in contanten en nog een ander voor saldooverdrachten van een andere kaart. Banken brengen klanten ook hoge boetes-APR’s in rekening voor te late betalingen of het overtreden van andere voorwaarden van de kaarthouderovereenkomst. Er is ook de inleidende APR – een lage APR of 0% APR – die veel creditcardmaatschappijen gebruiken om nieuwe klanten te verleiden zich aan te melden voor een kaart.

De APR-leners die in rekening worden gebracht, zijn ook afhankelijk van hun kredietwaardigheid. Leningen die wordenaangeboden aan mensen met een uitstekende kredietwaardigheid hebben aanzienlijk lagere rentetarieven dande tarieven die worden aangerekend aan mensen met slechte kredietwaardigheid.

Leningen worden doorgaans geleverd met vaste of variabele JKP’s. Een vaste APR-lening heeft een rentetarief dat gegarandeerd niet verandert tijdens de looptijd van de lening of kredietfaciliteit. Een variabele APR-lening heeft een rentetarief dat op elk moment kan veranderen.

APR versus jaarlijkse procentuele opbrengst (APY)

Terwijl een APR alleen rekening houdt met enkelvoudige rente, houdt het jaarlijkse procentuele rendement (APY) rekening met samengestelde rente. Als gevolg hiervan is de APY van een lening hoger dan de APR. Hoe hoger de rente, en in mindere mate hoe kleiner de samengestelde perioden, hoe groter het verschil tussen APR en APY.

Stel je voor dat de APR van een lening 12% is en dat de lening eenmaal per maand wordt samengesteld. Als een persoon $ 10.000 leent, is zijn rente voor één maand 1% van het saldo of $ 100. Dat verhoogt effectief het saldo tot $ 10.100. De volgende maand wordt er 1% rente over dit bedrag berekend en de rentebetaling is $ 101, iets hoger dan de vorige maand. Als u dat saldo voor het jaar bijhoudt, wordt uw effectieve rente 12,68%. APY omvat deze kleine verschuivingen in rentelasten als gevolg van samengestelde rente, terwijl APR dat niet doet.

Hier is een andere manier om ernaar te kijken. Stel dat u een investering die 5% per jaar betaalt, vergelijkt met een investering die maandelijks 5% betaalt. Voor de eerste is de APY gelijk aan 5%, hetzelfde als de APR. Maar voor de tweede is de APY 5,12%, wat de maandelijkse samengestelde waarde weerspiegelt.

Gezien het feit dat een JKP en een ander pie kan worden gebruikt om hetzelfde rentetarief te vertegenwoordigen, Waarheid in Savings Act van 1991 die zowel gemandateerde APR en APY worden vermeld in advertenties, contracten en overeenkomsten.  Een bank zal de APY van een spaarrekening in een groot lettertype adverteren en de bijbehorende APR in een kleiner lettertype, aangezien de eerste een oppervlakkig groter aantal heeft. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer de bank optreedt als geldverstrekker en probeert zijn leners ervan te overtuigen dat ze een laag tarief in rekening brengt. Een uitstekende bron voor het vergelijken van zowel APR- als APY-tarieven op een hypotheek is een hypotheekcalculator.

Een voorbeeld van APR versus APY

In een ander voorbeeld biedt XYZ Corp. een creditcard aan die dagelijks 0,06273% rente in rekening brengt. Vermenigvuldig dat met 365, en dat is 22,9% per jaar, wat de geadverteerde JKP is. Als u nu elke dag een ander item van $ 1.000 van uw kaart zou afrekenen en zou wachten tot de dag na de vervaldatum (toen de uitgever rente begon te heffen) om te beginnen met betalen, bent u $ 1.000.6273 verschuldigd voor elk ding dat u hebt gekocht.

Om de APY of effectieve jaarlijkse rentevoet (EAR) – de meer typische term op creditcards – te berekenen, voegt u er een toe (die de hoofdsom vertegenwoordigt) en neemt u dat getal op tot de macht van het aantal samengestelde perioden in een jaar; trek er een af ​​van het resultaat om het percentage te krijgen:

APY=(1+Periodic Rate)n-1where:n=Number of compounding periods per year\ begin {uitgelijnd} & \ text {APY} = (1 + \ text {Periodic Rate}) ^ n – 1 \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & n = \ text {Aantal samengestelde perioden per jaar} \ \ \ end {uitgelijnd}​APY=(1+Periodiek tarief)n-1waar:n=Aantal samengestelde perioden per jaar​

In dit geval zou uw APY of EAR 25,7% zijn:

Als u slechts één maand saldo op uw creditcard heeft staan, wordt het overeenkomstige jaarlijkse tarief van 22,9% in rekening gebracht. Als u dat saldo echter voor het jaar bijhoudt, wordt uw effectieve rente 25,7% als gevolg van elke dag samenstellen.

APR vs. nominale rentevoet vs. dagelijkse periodieke rentevoet

Een APR is meestal hoger dan de nominale rente van een lening. Dat komt omdat de nominale rentevoet geen rekening houdt met andere uitgaven die door de lener worden gemaakt. Het nominale tarief van uw hypotheek kan lager zijn als u geen rekening houdt met afsluitingskosten, verzekerings- en opstartkosten. Als u deze uiteindelijk in uw hypotheek rolt, neemt uw hypotheeksaldo toe, evenals uw APR.

Het dagelijkse periodieke tarief is daarentegen de rente die dagelijks over het saldo van een lening in rekening wordt gebracht – de APR gedeeld door 365. Kredietverstrekkers en creditcardaanbieders mogen APR echter maandelijks vertegenwoordigen, zolang het volledige APR van 12 maanden wordt ergens vermeld voordat de overeenkomst wordt ondertekend.

Nadelen van jaarlijks percentage (APR)

De APR is niet altijd een nauwkeurige weergave van de totale kosten van lenen. In feite kan het de werkelijke kosten van een lening onderschatten. Dat komt omdat de berekeningen uitgaan van aflossingsschema’s op de lange termijn. De kosten en vergoedingen worden te dun gespreid met APR-berekeningen voor leningen die sneller worden afgelost of kortere aflossingstermijnen hebben. Zo is het gemiddelde jaarlijkse effect van de afsluitingskosten van hypotheken veel kleiner wanneer wordt aangenomen dat deze kosten over 30 jaar zijn gespreid in plaats van over zeven tot tien jaar.Omdat de APR niet altijd een nauwkeurige weerspiegeling is van de totale kosten van een lening, kan deze de totale kosten van een lening zelfs onderschatten.

APR komt ook in de problemen met hypotheken met verstelbare rente (ARM’s). Schattingen gaan er steeds een constante snelheid van belang, en hoewel april neemt rate caps in aanmerking genomen, wordt het definitieve aantal nog steeds op basis van vaste tarieven. Omdat de rentevoet op een ARM onzeker is zodra de rentevaste periode voorbij is, kunnen APR-schattingen de werkelijke financieringskosten ernstig onderschatten als de hypotheekrentetarieven in de toekomst stijgen.

APR-berekeningen kunnen het ook moeilijk maken om vergelijkbare producten te vergelijken, omdat de inbegrepen of uitgesloten vergoedingen van instelling tot instelling verschillen.  Dat komt omdat kredietverstrekkers een behoorlijke hoeveelheid autoriteit hebben om te bepalen hoe ze de JKP moeten berekenen. Om meerdere aanbiedingen nauwkeurig te kunnen vergelijken, moet een potentiële lener bepalen welke van deze vergoedingen zijn inbegrepen en, om grondig te zijn, de APR berekenen met behulp van de nominale rente en andere kosteninformatie.

Hypotheek-APR’s kunnen al dan niet andere kosten omvatten, zoals taxaties, titels, kredietrapporten, aanvragen, levensverzekeringen, advocaten en notarissen, en documentvoorbereiding. Er zijn andere vergoedingen die opzettelijk zijn uitgesloten, waaronder vergoedingen voor te late betaling en andere eenmalige vergoedingen.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een jaarlijks percentage (JKP)?

Een APR is een percentage dat de jaarlijkse rentevoet vertegenwoordigt die aan een lening is gekoppeld. Consumentenbeschermingswetten verplichten bedrijven om de APR’s bekend te maken die zijn gekoppeld aan hun productaanbod, om te voorkomen dat bedrijven klanten misleiden. Als ze bijvoorbeeld niet verplicht waren om de JKP openbaar te maken, zou een bedrijf een lage maandelijkse rente kunnen adverteren, terwijl het aan klanten impliceert dat het een jaartarief was. Dit zou een klant kunnen misleiden om een ​​schijnbaar laag maandtarief te vergelijken met een schijnbaar hoog jaarlijks tarief. Door van alle bedrijven te eisen dat ze hun JKP’s bekendmaken, krijgen klanten een vergelijking tussen appels en appels te zien.

Wat is een goede APR?

Wat als een ‘goed’ APR geldt, hangt af van factoren zoals de concurrerende tarieven die op de markt worden aangeboden, het door de centrale bank vastgestelde primaire rentetarief en de eigen kredietscore van de lener. Wanneer de premietarieven laag zijn, bieden bedrijven in concurrerende bedrijfstakken soms zeer lage APR’s op hun kredietproducten, zoals de APR’s van 0% die soms worden aangeboden op autoleningen of lease-opties. Hoewel deze lage tarieven aantrekkelijk lijken, moeten klanten nagaan of deze tarieven geldig zijn voor de volledige looptijd van het product, of dat het eenvoudigweg introductietarieven zijn die na een bepaalde periode zullen terugkeren naar een hoger JKP. Bovendien zijn lage APR’s mogelijk alleen beschikbaar voor klanten met bijzonder hoge kredietscores.

Hoe bereken je APR?

De formule voor het berekenen van APR is eenvoudig. Het bestaat uit het vermenigvuldigen van de periodieke rentevoet met het aantal perioden in een jaar waarin de rentevoet wordt toegepast. De exacte formule is als volgt:

APR=((Fees+InterestPrincipaln)