24 juni 2021 7:50

Babyboomer

Wat is een babyboomer?

‘Babyboomer’ is een term die wordt gebruikt om een ​​persoon te beschrijven die tussen 1946 en 1964 is geboren. De babyboomgeneratie maakt een aanzienlijk deel uit van de wereldbevolking, vooral in ontwikkelde landen. Volgens cijfers van 2019 vertegenwoordigt het 23,5% van de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika.

Als de grootste generatiegroep in de geschiedenis van de VS (totdat de millenniumgeneratie hen iets overtrof), hebben babyboomers een aanzienlijke impact op de economie gehad en blijven ze dat hebben. Als gevolg hiervan zijn ze vaak de focus van marketingcampagnes en bedrijfsplannen.

Belangrijkste leerpunten

  • “Babyboomer” verwijst naar een lid van de demografisch grote generatie die is geboren tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het midden van de jaren zestig.
  • Vanwege hun hoge aantal en de relatieve welvaart van de Amerikaanse economie tijdens hun carrière, zijn de babyboomers een economisch invloedrijke generatie.
  • Tegenwoordig bereiken babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd en staan ​​ze voor een aantal belangrijke uitdagingen, waaronder de financiering van hun pensionering.
  • De term “babyboomer” is afgeleid van de hausse aan geboorten die plaatsvond na de terugkeer van soldaten uit WO II.

Een babyboomer begrijpen

Babyboomers ontstonden na het einde van de Tweede Wereldoorlog toen de geboortecijfers over de hele wereld piekten. De explosie van nieuwe baby’s werd bekend als de babyboom. Tijdens de hausse werden alleen al in de Verenigde Staten 76 miljoen baby’s geboren.

De meeste historici zeggen dat het babyboomfenomeen hoogstwaarschijnlijk een combinatie van factoren met zich meebrengt: mensen die de gezinnen willen beginnen die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Grote Depressie hebben uitgesteld, en een gevoel van vertrouwen dat het komende tijdperk veilig en welvarend zou zijn. Inderdaad, eind jaren veertig en vijftig waren er over het algemeen loonsverhogingen, bloeiende bedrijven en een toename van de verscheidenheid en de hoeveelheid producten voor consumenten.

Deze nieuwe economische welvaart begeleidde een migratie van jonge gezinnen van de steden naar de buitenwijken. De GI Bill stond teruggekeerd militair personeel toe om betaalbare huizen te kopen in traktaten aan de rand van steden. Dit leidde tot een voorstedelijk ethos van het ideale gezin, bestaande uit de echtgenoot als kostwinner, de vrouw als huishoudster die thuis bleef, plus hun kinderen.

Toen families in voorsteden nieuwe vormen van krediet begonnen te gebruiken om consumptiegoederen zoals auto’s, apparaten en televisietoestellen te kopen, richtten bedrijven zich ook op die kinderen, de groeiende boomers, met marketinginspanningen. Toen de boomers de adolescentie naderden, raakten velen ontevreden over dit ethos en de daarmee samenhangende consumentencultuur, die de beweging van de tegencultuur onder jongeren in de jaren zestig voedde.

Die enorme groep kinderen groeide op om de decennia aan socialezekerheidsbelastingen te betalen die de pensionering van hun ouders en grootouders financierden. Nu gaan er elk jaar miljoenen mensen met pensioen.

Als de langstlevende generatie in de geschiedenis lopen boomers voorop in wat wel een langlevende economie wordt genoemd, of ze nu inkomen genereren in de beroepsbevolking of op hun beurt de belastingen van jongere generaties consumeren in de vorm van hun socialezekerheidscontroles..Verwacht wordt dat tegen 2034 voor het eerst in de geschiedenis van de VS het aantal ouderen onder de 18 zal overtreffen.

In een onderzoek van AARP uit 2016 geven babyboomers $ 7 biljoen per jaar uit aan goederen en diensten.  Dit zal naar verwachting toenemen tot $ 13,5 biljoen in 2032.  En hoewel ze ouder worden (de allerjongste boomers zijn eind 50 vanaf 2021), blijven ze de macht van het bedrijfsleven en de economie behouden;in de VS behoort 54% van het persoonlijke nettovermogen toe aan boomers.

Babyboomers en pensioen: waarom het pensioen van de Boomers anders is

De eersten van de babyboomgeneratie kwamen in 2012 in aanmerking om met pensioen te gaan. In veel opzichten zal de manier waarop zij hun jaren na het werk doorbrengen anders zijn dan die van hun ouders; leden van wat vaak de grootste generatie wordt genoemd.

Veel langer pensioen

Veel mensen in vorige generaties werkten zo lang als ze konden en weinigen hadden het geluk een pensioen te hebben dat volgens de huidige normen als goud zou worden beschouwd. De welvaart van Amerika na de Tweede Wereldoorlog maakte het beter voor de grootste generatie, die profiteerde van een personeelsbestand met zes werknemers voor elke gepensioneerde. Veel mensen in die generatie konden op de officiële leeftijd van 65 jaar met pensioen gaan.

Een verandering ten opzichte van toen en nu is dat een groot percentage van de 76 miljoen Amerikaanse babyboomers naar verwachting 10 tot 25 jaar langer zal leven dan hun ouders. Degenen die in de zestig met pensioen gaan, kunnen verwachten nog minstens 25 jaar te leven. Hun pensioenperiode wordt dus langer.

Hogere verwachtingen

Met meer gezondheid en energie – en hun kinderen nu volwassen – kunnen boomers die het zich kunnen veroorloven, verwachten dat ze in ieder geval vervroegd pensioen zullen besteden aan het vervullen van reisdromen en andere bucketlist-items. Degenen die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zijn vaak gezond genoeg om marathons te lopen, huizen te bouwen en zelfs een bedrijf te starten.

In plaats van te verhuizen naar pensioengemeenschappen, migreren velen naar kleine steden die werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden bieden. Andere boomers kiezen ervoor om naar stedelijke gebieden te verhuizen om te profiteren van voorzieningen, zoals openbaar vervoer en culturele attracties.

Sommigen met dunnere middelen gaan met pensioen buiten de VS naar landen met lagere kosten van levensonderhoud, zoals Mexico, Portugal en de Filippijnen. Volgens het Boomer Expectations of Retirement-rapport van 2019 van het Insured Retirement Institute heeft vijfenveertig procent geen pensioenspaargeld.

Meer investeringskeuzes, minder investeringsveiligheid

De grootste generatie had relatief weinig investeringsmogelijkheden: veelal gewone obligaties en depositocertificaten. Maar dat zijn relatief zekere vormen van inkomen. Dat geldt niet voor de boomers. Bovendien biedt een langere levensduur meer kansen en noodzaak om op zijn minst enkele investeringsrisico’s te nemen om de inflatie bij te houden.

De boomers van vandaag worden geconfronteerd met een steeds groter wordend universum van inkomensaandelen. De investeringsindustrie heeft gezorgd voor veel touw om te investeren en veel nieuwe en opwindende manieren om alles kwijt te raken.

Als ze een risico wilden nemen, hadden de ouders van de boomers misschien wat dividendbetalende aandelen gekocht. Destijds waren de meeste dividendbetalende bedrijfstakken, zoals financiën en nutsbedrijven, sterk gereguleerd. Door decennia van deregulering zijn deze industrieën minder voorspelbaar en risicovoller geworden. Daarom is de zekerheid van voorheen aangenomen dividenden of het rendement op investeringen nu onzeker.

Stijgende rentetarieven in plaats van dalende

In de jaren tachtig, toen de grootste generatie met pensioen ging, bedroeg de rente ongeveer 18%. Dit was goed voor spaarders (en vreselijk voor huizenkopers). Sindsdien zijn de rentetarieven gedaald, met enkele periodes van stijgingen, tot een streefcijfer van 0% tot 0,25% vanaf januari 2021. Deze langdurige rentedaling leverde een groot rendement op voor obligatiebeleggers.

De boomers worden geconfronteerd met de tegenovergestelde situatie. In plaats van een steeds dalende rente, worden ze geconfronteerd met de kans dat de rente tijdens hun pensionering gestaag stijgt.

Persoonlijke besparingen in plaats van pensioenen

De grootste generatie had misschien een lager inkomen per hoofd van de bevolking, maar veel van haar leden hadden ook een bedrijfs- of vakbondspensioen, wat een aanzienlijk bedrag zou kunnen zijn na een leven lang voor dezelfde werkgever te hebben gewerkt, zoals vroeger gebruikelijk was.

Maar de economie veranderde, veel grote bedrijven fuseerden of verdwenen, en vakbonden daalden van 20,1% van de werknemers in 1983 tot 10,3% in 2019, volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics.

Bovendien zijn de traditionele bedrijfspensioenen nu grotendeels uitgefaseerd, waardoor plaats is gemaakt voor 401 (k) -plannen, IRA’s en andere investeringsvehikels die het sparen op het individu leggen. Omdat zij de eerste generatie waren die met deze veranderingen te maken kreeg, begonnen de meeste boomers niet genoeg of vroeg genoeg te sparen.De IRS staat hogere bijdragen aan pensioenrekeningen toe voor mensen van 50 jaar en ouder, ook wel bekend als “inhaalbijdragen”.

Wat betreft het federale pensioen dat bekend staat als sociale zekerheid, bestaat er bezorgdheid dat het tekort zou kunnen schieten. Het probleem is dat de babyboomgeneratie veel groter is dan voorgaande generaties; Generatie X, die erop volgt, is veel kleiner; en zelfs de generatie groter-dan-de-boomers millennial is niet groot genoeg om de langere levensduur van boomers te compenseren.

Tenzij er veranderingen zijn in de manier waarop de sociale zekerheid is gestructureerd, zijner schattingen dater vanaf 2034niet genoeg belastingbetalende werknemers zullen zijn om de volledige socialezekerheidsuitkeringen aan de gepensioneerde bevolkingte ondersteunen. van werknemers tot gepensioneerden varieerde van ongeveer 5,1 tot 3,3. Vanaf 2013 is dat aantal gedaald tot 2,8 en zal naar verwachting afnemen.

Een tekort aan pensioenfondsen?

Behalve dat velen niet genoeg geld spaarden, maakten boomers de Grote Recessie mee op een cruciaal moment voor hun pensioenspaargeld. Veel boomers zijn eind jaren negentig in dure investeringen, hypotheken en startups gesprongen, maar hebben een paar jaar later moeite om die betalingen te doen; velen werden volledig afgetapt of hun hypotheken onder water. 

Door de ineenstorting van de subprime in de hypotheeksector in 2008 en de daaropvolgende beurscrash waren veel boomers aan het klauteren om een ​​geschikt nestei samen te stellen. Velen van hen wendden zich vervolgens tot lenen tegen het eigen vermogen in hun huis als oplossing. Terwijl de vastgoedprijzen weer stegen, kunnen sommige boomers nog steeds niet substantieel profiteren van de verkoop van hun huidige huis om een ​​goedkopere te vinden.

Voor degenen met dergelijke schulden zijn besparingen op een laag pitje gezet. Bovendien kregen boomers die op de Grote Recessie reageerden door ultraconservatief te worden met het spaargeld dat ze nog hadden, een tweede hit: door niet genoeg van hun portefeuilles in aandelen aan te houden, misten ze de enorme bullmarkt die volgde en riskeerden ze hun nest eieren stagneren. Ondertussen zijn de lonen voor veel delen van de bevolking niet significant gestegen.

Hoe boomers zich kunnen voorbereiden op pensionering

Door een aantal van deze stappen te nemen, kunnen babyboomers hun pensioen beter beheren.

Ga niet met pensioen (in ieder geval niet te snel)

Eén idee is misschien wel het meest niet-traditionele van allemaal: ga niet met pensioen. Of stel dit in ieder geval uit tot na de spreekwoordelijke leeftijd van 65, 66 of 67 jaar (afhankelijk van de geboortedatum). Of dat nu betekent langer werken, advies geven of een parttime optreden zoeken, deel uitmaken van het personeelsbestand kan boomers financieel en emotioneel helpen.

Als de financiën het toelaten, konden boomers ook wachten met het opnemen van hun socialezekerheidsuitkeringen tot ze de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. Door uitkeringen uit te stellen, kunnen ze 132% van hun oorspronkelijke maandelijkse toelage ontvangen. Dit, in combinatie met het hogere inkomen en de besparingen door door te werken, zal het pensioen vergemakkelijken.

Plan voor gezondheidsproblemen

Boomers, die volwassen werden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, projecteren vaak het beeld dat ze voor altijd actief zullen blijven; en inderdaad, velen zijn in een betere conditie dan hun voorouders op dezelfde leeftijd. Toch is het menselijk lichaam niet onkwetsbaar. Obesitas, diabetes, hypertensie en een hoog cholesterolgehalte nemen onvermijdelijk allemaal toe in de boomer-populatie. Kanker en hartaandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak. En dan is er nog dementie: volgens het Institute for Dementia Research & Prevention wordt geschat dat 1 op de 6 vrouwen en 1 op de 10 mannen die ouder zijn dan 55 jaar dementie zullen ontwikkelen tijdens hun leven.

Testament opstellen

Minder dan 40% van de volwassen Amerikanen heeft een testament waarin hun medische wensen worden beschreven, bijvoorbeeld of ze levensonderhoud moeten krijgen als ze niet in staat zijn hun wensen onder woorden te brengen.  Achtenvijftig procent van de boomers heeft geen testament opgesteld waarin staat hoe hun vermogen moet worden verdeeld in het geval van hun eigen overlijden, waardoor de deur open blijft staan ​​voor tal van mogelijke juridische en financiële problemen.

De oudste boomers zijn nog begin jaren 70. Dat is het moment om beslissingen te nemen over de gezondheidszorg en ook over wie de baas moet zijn over hun leven en financiën, als ze door ziekte of arbeidsongeschiktheid geen verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Boomers zouden die beslissingen niet aan anderen moeten overlaten; ze zouden ze zelf moeten maken.

Het is ook verstandig om te kijken naar langdurige zorgverzekeringen en andere alternatieven voor het betalen van zorg op hoge leeftijd. Dit is vooral handig voor jongere boomers, voor wie het minder duur zal zijn.