24 juni 2021 8:10

Bear Flattener

Wat betekent Bear Flattener?

Bear flattener verwijst naar de convergentie van rentetarieven langs de rentecurve, aangezien de korte rente sneller stijgt dan de lange rente en wordt gezien als een voorbode van een economische krimp.

Belangrijkste leerpunten

  • Bear flattener verwijst naar de convergentie van rentetarieven langs de rentecurve, aangezien de korte rente sneller stijgt dan de lange rente en wordt gezien als een voorbode van een economische krimp.
  • Een afvlakker van de beer zorgt ervoor dat de rentecurve afvlakt naarmate de korte rente hoger begint te worden in afwachting van de Federal Reserve (FED) die een verkrapping van het monetaire beleid begint.
  • Bear flattener wordt gezien als een negatief punt voor de aandelenmarkt.

Bear Flattener begrijpen

Een beer-afvlakker zorgt ervoor dat de rentecurve afvlakt naarmate de korte rente hoger begint te ratelen, vooruitlopend op de aanscherping van het monetaire beleid door de Federal Reserve (FED). De rentecurve is een weergave in een grafiek die de opbrengsten van obligaties van vergelijkbare kwaliteit uitzet tegen hun looptijden, variërend van de kortste tot de langste. De looptijdcycli variëren van drie maanden tot 30 jaar.

In een normale renteomgeving loopt de curve omhoog, van links naar rechts, wat duidt op een normale rentecurve, waarin obligaties met korte looptijden een lager rendement opleveren dan obligaties met lange looptijden. Het korte uiteinde van de rentecurve op basis van korte rentetarieven wordt beïnvloed door verwachte beleidswijzigingen van de FED. De curve stijgt duidelijk wanneer verwacht wordt dat de FED de rente verhoogt, en daalt wanneer de rente waarschijnlijk zal worden verlaagd. Het lange uiteinde van de rentecurve wordt beïnvloed door factoren zoals de vooruitzichten voor inflatie, de vraag van beleggers en economische groei.

De veranderingen in de korte of lange rente leiden tot een steilere of een afvlakking van de rentecurve. Steilheid treedt op wanneer het verschil tussen korte- en langetermijnopbrengsten toeneemt. Dit treedt meestal op wanneer de rentetarieven op langlopende obligaties sneller stijgen dan de rentetarieven op kortlopende obligaties. Als de curve afvlakt, wordt het verschil tussen de lange en korte rente kleiner.

Een afvlakker kan een afvlakker van een stier of een afvlakker van een beer zijn. Een bull-flattener wordt waargenomen wanneer de lange rente sneller daalt dan de korte rente. De verandering in de rentecurve gaat vaak vooraf aan de verlaging van de korte rente door de FED, wat meestal aangeeft dat ze de economie willen stimuleren en positief is voor de aandelenmarkten.

Omgekeerd, wanneer de korte rente sneller stijgt dan de lange rente, volgt al snel een afvlakker van de beer, die wordt gezien als een negatief punt voor de aandelenmarkt. Doorgaans stijgen de korte rentetarieven wanneer de markt verwacht dat de FED zal gaan verkrappen om de snelgroeiende krachten van de inflatie in te dammen. Op 9 februari 2018 was het rendement op een driemaands T-factuur bijvoorbeeld 1,55% en het rendement op een zevenjarige nota was 2,72%. De spread in deze periode was 117 basispunten (2,72% –1,55%.). In april piekte het driemaandsrendement op obligaties tot 2,05%, terwijl het rendement op zevenjarige obligaties bescheiden steeg tot 2,80%. De kleinere spread van 75 basispunten zorgde voor een vlakkere rentecurve.Obligatiebeleggers streven ernaar te profiteren van renteschommelingen en schommelingen in de vorm van rentecurves.

Over het algemeen duidt een afvlakkende curve op een bearish economie, veel ten nadele van banken, aangezien hun financieringskosten stijgen. Bovendien leveren de hogere rentetarieven op kortlopende obligaties doorgaans een hoger rendement op dan aandelen. Stijgende rentetarieven drukken de koersen van kortlopende obligaties, waardoor hun rendement op korte termijn snel stijgt in vergelijking met langlopende effecten. In een dergelijk economisch klimaat verkopen beleggers hun aandelen in grote lijnen en herbeleggen ze de opbrengst op de obligatiemarkt.