24 juni 2021 9:02

Bull Flattener

Wat is een Bull Flattener?

Een bull flattener is een rendement-renteomgeving waarin de lange rente sneller daalt dan de korte rente. Dat zorgt ervoor dat de rentecurve afvlakt naarmate de korte- en langetermijnrentes beginnen te convergeren.

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

  • Een bull-flattener is een rendement-renteomgeving waarin de lange rente sneller daalt dan de korte rente.
  • Op korte termijn is een bull-flattener een bullish teken dat meestal wordt gevolgd door hogere aandelenkoersen en economische welvaart.
  • Op de lange termijn leidt een bull-flattener vaak tot lagere rendementen voor obligaties en aandelen.

Hoe een Bull Flattener werkt

De rentecurve is een grafiek die de opbrengsten van obligaties van vergelijkbare kwaliteit uitzet tegen hun looptijden, variërend van de kortste tot de langste. Rendementscurves worden doorgaans geconstrueerd met behulp van Amerikaanse schatkistpapier. De rentecurve toont de rendementen van obligaties met looptijden van 3 maanden tot 30 jaar. In een normale renteomgeving loopt de curve van links naar rechts op. Obligaties met een korte looptijd hebben doorgaans een lager rendement dan obligaties met een lange looptijd omdat ze een lager renterisico hebben.

Verschillende factoren zijn van invloed op de korte en lange uiteinden van de rentecurve. Het korte uiteinde van de rentecurve op basis van de korte rentetarieven wordt bepaald door de verwachtingen van het rentebeleid van de Federal Reserve. De korte kant stijgt wanneer de Fed naar verwachting de rente verhoogt en daalt wanneer beleggers renteverlagingen verwachten. Het lange uiteinde van de rentecurve wordt beïnvloed door factoren zoals de inflatievooruitzichten, de vraag van investeerders, het federale begrotingstekort en de verwachte economische groei.

De rentecurve kan steiler of afvlakken. Wanneer de rentecurve steiler wordt, wordt het verschil tussen de korte en de lange rente groter, waardoor de curve steiler lijkt. Aan de andere kant treedt een afvlakkende rentecurve op wanneer het verschil tussen de lange en korte rente op obligaties afneemt. Een afvlakker kan een berenafvlakker of een stierafvlakker zijn.

In een bull-flattener daalt de lange rente sneller dan de korte rente, waardoor de rentecurve vlakker wordt. Wanneer de rentecurve vlakker wordt doordat de korte rente sneller stijgt dan de lange rente, is dat een afvlakker. Deze verandering in de rentecurve gaat vaak vooraf aan het verhogen van de korte rente door de Fed, wat bearish is voor zowel de economie als de aandelenmarkt.

Voordelen van een Bull Flattener

Een bull-flattener wordt gezien als een bullish indicator voor de economie. Het zou erop kunnen wijzen dat beleggers verwachten dat de inflatie op de lange termijn zal dalen, wat leidt tot relatief lagere langetermijnrentes. Als de voorspelling van een lagere inflatie op lange termijn uitkomt, heeft de Fed meer ruimte om de korte rente te verlagen. Wanneer de Fed de korte rente verlaagt, wordt dit over het algemeen als optimistisch beschouwd voor zowel de economie als de aandelenmarkt. Een bull-flattener zou ook kunnen optreden als meer beleggers kiezen voor langlopende obligaties in plaats van kortlopende obligaties, wat de prijzen van langlopende obligaties opdrijft en de rendementen verlaagt.Een bull-flattener wordt meestal, maar niet altijd, gevolgd door winsten op de aandelenmarkt en groei van de economie.

Nadelen van een Bull Flattener

Hoewel een bull-flattener op korte termijn meestal bullish is voor het grootste deel van de economie, zijn de langetermijneffecten behoorlijk verschillend. Een bull-flattener wordt vaak gedreven door dalende rentetarieven, die de obligatiekoersen en het rendement op korte termijn direct verhogen. Hogere obligatiekoersen betekenen echter lagere rendementen en lagere rendementen voor obligaties in de toekomst. Juist die lagere verwachte rendementen voor obligaties drijven beleggers naar de aandelenmarkt. Dat verhoogt de aandelenkoersen op korte termijn, maar hogere aandelenkoersen betekenen lagere dividendrendementen en lagere rendementen voor aandelen op de lange termijn.

Een bull-flattener kan zelfs optreden omdat de verwachte groei op de lange termijn, in plaats van de inflatie, is afgenomen. Dat is echter zeldzaam omdat economische groei veel stabieler en voorspelbaarder is dan inflatie.

Voorbeeld van een Bull Flattener

Wanneer de rendementen op langlopende obligaties sneller dalen dan de rentetarieven op kortlopende obligaties, beginnen de rentetarieven in een normale renteomgeving te convergeren. De convergentie maakt op zijn beurt de rentecurve vlakker wanneer deze in een grafiek wordt uitgezet. Stel dat tweejarige staatsobligaties 2,07% opleveren, en tienjarige staatsobligaties 2,85% op 9 februari. Op 10 maart leveren tweejarige staatsobligaties 2,05% op, terwijl tienjarige staatsobligaties 2,35% opleveren. Het verschil ging van 78 basispunten naar 30 basispunten, waardoor de rentecurve afgevlakt. De afvlakking vond plaats omdat het lange einde, de tienjarige schatkist, met 50 basispunten daalde in vergelijking met de daling met 2 basispunten in het korte einde, de tweejaars schatkist. De lange rente daalde sneller dan de korte rente, dus het was een bull-flattener.