24 juni 2021 8:53

Overbruggingsfinanciering

Wat is overbruggingsfinanciering?

Overbruggingsfinanciering, vaak in de vorm van een overbruggingskrediet, is een tussentijdse financieringsoptie die bedrijven en andere entiteiten gebruiken om hun kortetermijnpositie te verstevigen totdat een langetermijnfinancieringsoptie kan worden afgesloten. Overbruggingsfinanciering komt normaal gesproken van een investeringsbank of durfkapitaalbedrijf in de vorm van een lening of een eigen vermogen.

Brugfinanciering wordt ook gebruikt voor de beursgang (IPO) of kan een equity-for-hoofdstad uitwisseling plaats van een lening op te nemen.

Belangrijkste leerpunten

  • Overbruggingsfinanciering kan de vorm aannemen van schuld of eigen vermogen en kan worden gebruikt tijdens een IPO.
  • Overbruggingsleningen zijn doorgaans kortlopend van aard en brengen hoge rente met zich mee.
  • Overbruggingsfinanciering met eigen vermogen vereist het opgeven van een belang in het bedrijf in ruil voor financiering.
  • IPO-overbruggingsfinanciering wordt gebruikt door bedrijven die naar de beurs gaan. De financiering dekt de IPO-kosten en wordt vervolgens afbetaald wanneer het bedrijf naar de beurs gaat.

Hoe overbruggingsfinanciering werkt

Overbruggingsfinanciering ‘overbrugt’ de kloof tussen het moment waarop het geld van een bedrijf dreigt op te raken en het moment waarop het een infusie van fondsen kan verwachten later. Dit type financiering wordt meestal gebruikt om te voorzien in de behoefte aan werkkapitaal van een bedrijf op korte termijn.

Er zijn meerdere manieren waarop overbruggingsfinanciering kan worden geregeld. Welke optie een bedrijf of entiteit gebruikt, hangt af van de beschikbare opties. Een bedrijf met een relatief solide positie dat een beetje hulp op korte termijn nodig heeft, heeft misschien meer opties dan een bedrijf dat in grotere problemen verkeert. Overbruggingsfinancieringsopties omvatten schuld, eigen vermogen en IPO-overbruggingsfinanciering.

Soorten overbruggingsfinanciering

Overbruggingsfinanciering

Een mogelijkheid bij overbruggingsfinanciering is dat een bedrijf een kortlopende lening met hoge rente afsluit, ook wel een overbruggingskrediet genoemd. Bedrijven die via een overbruggingskrediet overbruggingsfinanciering zoeken, moeten echter voorzichtig zijn, omdat de rentetarieven soms zo hoog zijn dat dit voor verdere financiële problemen kan zorgen.

Als een bedrijf bijvoorbeeld al is goedgekeurd voor een banklening van $ 500.000, maar de lening is opgesplitst in tranches, waarbij de eerste tranche binnen zes maanden moet komen, kan het bedrijf een overbruggingskrediet zoeken. Het kan een kortlopende lening van zes maanden aanvragen die het net genoeg geld geeft om te overleven totdat de eerste tranche op de bankrekening van het bedrijf komt.

Overbruggingsfinanciering met eigen vermogen

Soms willen bedrijven geen schulden met hoge rente aangaan. Als dit het geval is, kunnen ze risicokapitaalbedrijven zoeken om een ​​overbruggingsfinancieringsronde te bieden en zo het bedrijf van kapitaal te voorzien totdat het (indien gewenst) een grotere ronde van eigen vermogen kan aantrekken.

In dit scenario kan het bedrijf ervoor kiezen om het risicokapitaalbedrijf aandelenbezit aan te bieden in ruil voor een financiering van enkele maanden tot een jaar. Het durfkapitaalbedrijf zal een dergelijke deal sluiten als ze denken dat het bedrijf uiteindelijk winstgevend zal worden, waardoor zijn belang in het bedrijf in waarde zal stijgen.

IPO-brugfinanciering

Overbruggingsfinanciering, in termen van investeringsbankieren, is een financieringsmethode die door bedrijven wordt gebruikt vóór hun beursgang. Dit type overbruggingsfinanciering is bedoeld om de kosten te dekken die verband houden met de beursgang en is doorgaans van korte duur. Zodra de IPO is voltooid, betaalt het geld dat uit het aanbod is opgehaald, de leningverplichting onmiddellijk af.

Deze fondsen worden meestal geleverd door de investeringsbank die de  nieuwe uitgifte onderschrijft. Als betaling zal de vennootschap die de overbruggingsfinanciering verwerft, een aantal aandelen aan de underwriters schenken tegen een korting op de uitgifteprijs die de lening compenseert. Deze financiering is in wezen een vooruitbetaling voor de toekomstige verkoop van de nieuwe uitgifte.

Voorbeeld van overbruggingsfinanciering

Overbruggingsfinanciering is vrij gebruikelijk in veel bedrijfstakken, omdat er altijd bedrijven zijn die het moeilijk hebben. De mijnbouwsector zit vol met kleine spelers die vaak overbruggingsfinanciering gebruiken om een ​​mijn te ontwikkelen of om kosten te dekken totdat ze meer aandelen kunnen uitgeven – een veel voorkomende manier om fondsen te werven in de sector.

Overbruggingsfinanciering is zelden eenvoudig en omvat vaak een aantal bepalingen die de entiteit die de financiering verstrekt, helpen beschermen.

Een mijnbouwbedrijf kan $ 12 miljoen aan financiering binnenhalen om een ​​nieuwe mijn te ontwikkelen die naar verwachting meer winst zal opleveren dan het geleende bedrag. Een durfkapitaalbedrijf mag de financiering verstrekken, maar vanwege de risico’s rekent het durfkapitaalbedrijf 20% per jaar aan en vereist het dat het geld binnen een jaar wordt terugbetaald.

De term sheet van de lening kan ook andere voorzieningen bevatten. Hierbij kan het gaan om een ​​renteverhoging als de lening niet op tijd wordt afgelost. Het kan bijvoorbeeld oplopen tot 25%.

De durfkapitaalonderneming kan ook een convertibiliteitsclausule implementeren. Dit betekent dat ze een bepaald bedrag van de lening kunnen omzetten in eigen vermogen, tegen een afgesproken beurskoers, als de durfkapitaalonderneming daartoe besluit. Zo kan bijvoorbeeld $ 4 miljoen van de lening van $ 12 miljoen worden omgezet in eigen vermogen tegen $ 5 per aandeel naar goeddunken van de durfkapitaalonderneming. Over het prijskaartje van $ 5 kan worden onderhandeld of het kan gewoon de prijs van de aandelen van het bedrijf zijn op het moment dat de deal wordt gesloten.

Andere voorwaarden kunnen een verplichte en onmiddellijke terugbetaling omvatten als het bedrijf extra financiering krijgt die het uitstaande saldo van de lening overschrijdt.