24 juni 2021 11:56

Sommatie

Wat is een vraagbrief?

Een sommatiebrief is een formeel, professioneel document dat door een partij naar een andere partij wordt gestuurd met het verzoek om betaling of om een ​​andere actie om een ​​fout recht te zetten. Het kan zijn dat de ontvanger financieel in gebreke is, een contract heeft geschonden of een verplichting niet is nagekomen.

Vraagbrieven worden meestal geschreven door een advocaat en worden vaak in het bedrijfsleven gebruikt voordat de benadeelde partij juridische stappen tegen de ontvanger onderneemt. Ze zijn echter niet vereist om de ontvanger voor de rechter te dagen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een sommatiebrief is een formeel, professioneel document dat door een partij naar een andere partij wordt gestuurd met het verzoek om betaling of om een ​​andere actie om een ​​fout recht te zetten.
  • De brief vraagt ​​een vorm van teruggave aan de benadeelde partij en wordt vaak voorafgegaan door minnelijke pogingen om een ​​ontvanger aan de verplichting te herinneren.
  • De meeste vraagbrieven zijn geschreven door advocaten.
  • Aanmaningsbrieven schetsen de schadevergoeding, het verzoek om restitutie, een termijn en de eventuele gevolgen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Inzicht in vraagbrieven

Zoals de naam al aangeeft, is een sommatiebrief een document dat een vorm van restitutie van de ontvanger aan de benadeelde partij vraagt. Een sommatiebrief wordt vaak voorafgegaan door telefoontjes, e-mails en andere, meer minnelijke pogingen om een schuldenaar of andere ontvanger aan de verplichting te herinneren. Zoals hierboven vermeld, worden aanmaningsbrieven over het algemeen geschreven door een advocaat namens een persoon of bedrijf, hoewel de afzender deze soms zelf schrijft.

In de meeste gevallen wordt een sommatiebrief meestal verzonden als beleefdheid of herinnering. Het wordt meestal per aangetekende post naar de ontvanger gestuurd, waardoor deze een laatste kans krijgt om de situatie te corrigeren – financieel of anderszins. De meeste aanmaningsbrieven bevatten instructies voor het doen van restitutie, inclusief betalingsgegevens en deadlines.

De ontvanger kan gevolg geven aan het verzoek van de schrijver door te voldoen aan de voorwaarden die in de brief zijn uiteengezet. De ontvanger kan daarentegen reageren met zijn eigen brief waarin hij de claims ontkent. De ontvanger kan er ook voor kiezen om de sommatiebrief te negeren. In de laatste twee gevallen kan de afzender juridische stappen ondernemen en een rechtszaak aanspannen om de situatie te verhelpen.

De brief laat zien dat de afzender serieus overweegt om tot een oplossing te komen. Hoewel ze niet wettelijk verplicht zijn, worden vraagbrieven vaak gebruikt in zaken inzake contractenrecht, onrechtmatige daad en handelsrecht. De meeste rechtbanken beschouwen het verzenden van een sommatiebrief door de ontvanger als een goede trouw om te proberen tot een oplossing te komen.

Wat staat er in een vraagbrief?

Vraagbrieven zijn documenten die u zelf kunt schrijven. De meeste mensen kiezen er echter voor om een ​​advocaat te betalen om de eis op te stellen. De brief opent meestal met het doel van de brief, een omschrijving van de schade, gevolgd door het verzoek om restitutie. De meeste aanmaningsbrieven geven de ontvanger een bepaalde hoeveelheid tijd om het geschil op te lossen, samen met de eventuele gevolgen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Er is geen voorgeschreven lengte voor een sommatiebrief, hoewel een kortere brief idealiter beter is. Het zou alleen lang genoeg moeten zijn om uw bedoeling duidelijk te maken. Als het verder gaat, begint het de doeltreffendheid van de brief te schaden. Een duidelijke brief toont de ernst van een juridisch geschil aan. Als de ontvanger niet reageert en u naar de rechtbank gaat, kunnen een griffier en een rechter positief staan ​​tegenover de beknoptheid van een sommatiebrief.Hoewel er geen vaste lengte is voor een aanmaningsbrief, is een kortere over het algemeen beter.

Juridische overwegingen voor vraagbrieven

In de VS kunnen sommige sommatiebrieven vallen onder de reikwijdte van de Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) of onderworpen zijn aan staatswetten. Deze wetten schetsen regels die moeten worden gevolgd bij het incasseren van schulden en stellen een schuldenaar in staat om schadevergoeding te eisen als deze regels niet worden nageleefd. Juridisch adviseurs zijn vaak betrokken bij pogingen om ernstig achterstallige schulden te innen.

Het is niet ongebruikelijk dat duistere pseudo- incassobureaus schijnbaar levensvatbare sommatiebrieven sturen waarin om onmiddellijke betaling wordt gevraagd, ook al was geen enkele brief gepast. Dit soort regelingen leiden vaak tot regelrechte oplichting, waarbij nietsvermoedende debiteuren van consumentenkrediet ten onrechte betalen.

Eis brieven in persoonlijk letsel

Bij letselschadeclaims begint het onderhandelingsproces voor de schikking met het indienen van een sommatiebrief aan de verzekeringsmaatschappijen. Het doel van de aanmaningsbrief is om feiten over het incident te presenteren om de verzekeringsmaatschappijen te overtuigen om een ​​adequate vergoeding te bieden. Een typische sommatiebrief kan als volgt worden gestructureerd:

  • Beschrijving van het ongeval
  • Bespreking van aansprakelijkheid voor ongevallen
  • Beschrijving van persoonlijk letsel
  • Beschrijving van medische behandelingen
  • Lijst met medische rekeningen / gederfde inkomensverklaringen
  • Schadebeslechting