24 juni 2021 14:07

Flipper

Wat is een Flipper?

Een flipper beschrijft een belegger die een aandeel koopt, vaak bij een IPO, om het met snelle winst te verkopen. Een flipper kan ook verwijzen naar iemand die huizen of eigendommen koopt en verkoopt voor snelle winst, vaak na het opknappen ervan.

Flipping, of het nu gaat om aandelen of onroerend goed, is zeer speculatief en wordt vaak afgekeurd door toezichthouders.

Belangrijkste leerpunten

  • Een flipper is over het algemeen iemand die voor een zeer korte tijd een actief of investering koopt, in de hoop op snelle winst.
  • In aandelen wordt flipping het meest geassocieerd met IPO’s, waarbij kopers tegen de IPO-prijs zich omdraaien en het op de eerste handelsdagen verkopen, hopelijk tegen een hogere prijs, op de aandelenmarkt.
  • Bij het omdraaien van onroerend goed gaat het om het kopen van eigendommen, vaak om te renoveren, en ze opnieuw te verkopen, vaak in een periode van een jaar of minder.

Flippers begrijpen

Aandelenvinnen kunnen een aandeel slechts 24-48 uur aanhouden, en zijn daarom blootgesteld aan korte-termijn-op- en neergang in de markt. In tegenstelling tot langetermijnbeleggers, die doorgaans kortetermijn-ups en downs in de markt negeren, zijn deze kortetermijnbeleggers afhankelijk van deze plotselinge marktverschuivingen om winst te maken. Bij IPO’s zijn het institutionele beleggers die het vaakst de kans krijgen om aandelen te kopen, en vaak doen ze aan flipping.

Vanwege het risico van flipping door insiders van bedrijven, zullen IPO’s bedrijfseigenaren en vroege investeerders ervan weerhouden hun aandelen te verkopen totdat er een lock-up-periode is verstreken, vaak enkele weken of maanden na de IPO-datum.

Vastgoedvrienden kopen vaak vervallen huizen tegen lage prijzen en renoveren ze om ze tegen veel hogere prijzen te verkopen. Meestal worden flippers geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen. Denk hierbij aan problemen met lenen, verzekeren, verbouwen, inspecteren en marktomstandigheden. Al deze huidige gevaren die de winstgevendheid tot een uitdaging kunnen maken, tenzij ze vakkundig worden beheerd.

Risico’s van het omslaan van onroerend goed

Flipping wordt het sterkst geassocieerd met onroerend goed, waar het verwijst naar een strategie van het kopen van onroerend goed en het verkopen ervan op een kort tijdsbestek (meestal minder dan een jaar) met winst. In onroerend goed valt flipping meestal in een van de twee typen. Het eerste type is waar vastgoedbeleggers zich richten op eigendommen die zich in een snel stijgende markt bevinden en doorverkopen met weinig of geen extra investeringen in het fysieke onroerend goed. Dit is meer een spel op de marktomstandigheden dan op het onroerend goed zelf. Het tweede type is een quick fix flip waarbij een vastgoedbelegger zijn kennis gebruikt van wat kopers willen om ondergewaardeerde eigendommen te verbeteren met renovaties en / of cosmetische veranderingen, ook wel een reno flip genoemd.

Flipping heeft fortuinen verdiend in onroerend goed, maar het lijkt meer infomercials voort te brengen dan gemakkelijk gerepliceerde resultaten. Flippen in een hete markt is de meest risicovolle van de twee, omdat hete markten onverwachts kunnen afkoelen. Als de marktomstandigheden veranderen voordat het onroerend goed kan worden verkocht, houdt de vastgoedinvesteerder een waardeverminderend actief over. Flipping na het verbeteren van een ondergewaardeerd vastgoed is minder afhankelijk van markttiming, maar marktomstandigheden kunnen nog steeds een rol spelen.

In de reno-flip steekt de investeerder een extra kapitaalinjectie in de investering die de waarde van het onroerend goed zou moeten verhogen met meer dan de gecombineerde kosten van de aankoop, de renovaties, de boekhoudkosten tijdens de reno en de  afsluitingskosten. Hoewel flippen in principe eenvoudig en ongecompliceerd klinkt, is er meer nodig dan een informeel begrip van onroerend goed om winstgevend te zijn.

Flipping en groothandel

Afhankelijk van uw perspectief kan het omdraaien van onroerend goed ook de vogelhond, en het onroerend goed in kwestie kan al dan niet worden omgedraaid door de uiteindelijke koper. Een groothandel is niet beperkt tot het alleen bekijken van eigendommen met het doel om te draaien. Groothandels scouten ook inkomenseigenschappen en appreciatiespelen op langere termijn voor vastgoedinvesteerders.