24 juni 2021 18:00

Onvrijwillig faillissement

Wat is een onvrijwillig faillissement?

Onvrijwillig faillissement is een gerechtelijke procedure waarbij schuldeisers verzoeken dat een persoon of bedrijf failliet gaat. Schuldeisers kunnen een onvrijwillig faillissement aanvragen als ze denken dat ze niet zullen worden betaald als er geen faillissementsprocedure plaatsvindt. Ze moeten een wettelijke verplichting zoeken om een schuldenaar te dwingen zijn schulden te betalen. Doorgaans kan de schuldenaar zijn schulden betalen, maar kiest hij ervoor om om de een of andere reden dit niet te doen.

Om een ​​onvrijwillig faillissement te vervroegen, moet de schuldenaar een bepaald bedrag aan ernstige niet-vervulde schulden hebben.

Belangrijkste leerpunten

  • Onvrijwillig faillissement is een gerechtelijke procedure die schuldeisers kunnen aanspannen tegen een persoon of bedrijf en die een schuldenaar tot faillissement kan dwingen. 
  • De belangrijkste reden waarom een ​​onvrijwillig faillissement kan worden verleend, is een geval waarin een schuldenaar wel de mogelijkheid heeft om zijn schulden te betalen, maar weigert dit te doen. 
  • Het is een relatief zeldzame vorm van faillissement.
  • Een verzoek om onvrijwillig faillissement kan alleen worden ingediend onder de hoofdstukken 7 of 11 van de Faillissementswet.

Hoe onvrijwillig faillissement werkt

Een onvrijwillig faillissement – wat relatief zeldzaam is – verschilt aanzienlijk van een vrijwillig faillissement. Een schuldenaar stelt een vrijwillig faillissement in door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Een faillissement biedt een persoon of bedrijf een kans om opnieuw te beginnen door schulden kwijt te schelden die eenvoudigweg niet kunnen worden betaald, terwijl schuldeisers de kans krijgen om een ​​zekere mate van terugbetaling te verkrijgen   op basis van de activa van de schuldenaar die beschikbaar zijn voor liquidatie.

Schuldeisers die een onvrijwillig faillissement wensen, moeten de rechtbank verzoeken om de procedure in te leiden, en de schuldenaar kan bezwaar indienen om een ​​zaak af te dwingen. Een schuldeiser die een verzoekschrift indient, zoals gedefinieerd in Titel 11 van de Amerikaanse Bankruptcy Code, kan een onvrijwillig faillissement aanvragen door een onvrijwillig verzoekschrift in te dienen. Het verzoekschrift bevat vereisten waaraan de schuldeiser moet voldoen en kan worden ingediend tegen een persoon of bedrijf. Een faillissementsrechtbank beslist over het al dan niet voortzetten of ontslaan van een onvrijwillige zaak.Onvrijwillige faillissementen worden voornamelijk ingediend tegen bedrijven, waar schuldeisers denken dat het bedrijf zijn uitstaande schulden kan betalen, maar weigert dit om de een of andere reden te doen. Ze komen minder vaak voor bij individuen omdat de meeste weinig verhaalbare activa hebben.

Vereisten voor onvrijwillig faillissement

Een onvrijwillig faillissement kan alleen worden aangevraagd onder de hoofdstuk 12 of hoofdstuk 13, komen niet in aanmerking. Onvrijwillige faillissementen kunnen niet worden ingediend tegen banken, verzekeringsmaatschappijen,  non-profitorganisaties, kredietverenigingen, boeren of familiale boeren.

Een verzoekende schuldeiser is gekwalificeerd om een ​​onvrijwillig verzoekschrift in te dienen als hij een vordering heeft tegen de schuldenaar die niet afhankelijk is van aansprakelijkheid of het onderwerp is van een bonafide geschil over de aansprakelijkheid of de hoogte ervan, volgens de Faillissementswet. De schuld moet minimaal $ 16.750 bedragen (vanaf april 2019) en de schuldeiser moet aantonen dat de schuldenaar over het algemeen de schulden niet betaalt wanneer ze opeisbaar worden.

Als de schuldenaar minder dan 12 kwalificerende schuldeisers heeft, kan een onvrijwillig verzoekschrift worden ingediend door één enkele kwalificerende schuldeiser. Als een schuldenaar 12 of meer schuldeisers heeft, moeten ten minste drie schuldeisers zich bij een onvrijwillige petitie voegen.

Een schuldenaar heeft 21 dagen de tijd om op een aanvraag te reageren voordat een faillissementsprocedure kan starten.  Als zij niet reageren – of als de faillissementsrechtbank in het voordeel van de schuldeisers oordeelt – wordt eenlast onder dwangsom uitgesprokenen wordt de schuldenaar failliet verklaard.  Debiteuren hebben ook de mogelijkheid om een ​​verzoekschrift om te zetten van een onvrijwillige zaak naar een vrijwillige zaak.