24 juni 2021 18:00

Indication of Interest (IOI)

Wat is een indicatie van interesse (IOI)?

Een indicatie van interesse (IOI) is een onderschrijvingsuitdrukking die een voorwaardelijke, niet-bindende interesse toont in het kopen van een effect dat momenteel wordt geregistreerd – in afwachting van goedkeuring door de Securities and Exchange Commission (SEC). De makelaar van de belegger is verplicht om de belegger een voorlopig prospectus te bezorgen. IOI’s in de wereld van fusies en overnames hebben echter dezelfde intentie, maar worden anders gedaan.

Belangrijkste leerpunten

  • Indications of interest (IOI’s) zijn niet-bindende overeenkomsten om een ​​effect te kopen zodra het beschikbaar is.
  • Deze zekerheden komen tot uiting tijdens de IPO-registratie.
  • Effectenmakelaars zijn degenen die de IOI plaatsen.
  • Ook al zijn deze niet bindend, het zijn slechts serieuze onderzoeken.
  • Het uiten van interesse in een IOI biedt geen enkele garantie voor de veiligheid zodra deze de IPO bereikt.

Hoe een indicatie van interesse (IOI) werkt

In de effecten- en investeringswereld wordt een indicatie van interesse (IOI) doorgaans uitgedrukt voorafgaand aan een IPO (initial public offer). Het toont een voorwaardelijk, niet-bindend belang aan bij het kopen van een effect dat momenteel wacht op goedkeuring door de regelgevende instanties (effecten in de VS moeten worden gecleard door de SEC). De IOI is niet bindend omdat het illegaal is om een ​​effect te verkopen terwijl het zich nog in het registratieproces bevindt. De effectenmakelaar van de belegger is verplicht om de belegger een voorlopig prospectus te bezorgen. De IOI blijft een open einde en is geen verplichting om te kopen.

Een IOI omvat uitingen van handelsbelang die een of meer van de volgende elementen bevatten: de naam van het effect, of de deelnemer koopt of verkoopt, het aantal aandelen, capaciteit en / of prijs van de aan- of verkoop. Bedrijven en broker-dealers hebben de mogelijkheid om via hun eigen systemen of via speciale handelsplatformen elektronisch te communiceren of reclame te maken voor handelsbelangen van eigendom of klanten in de vorm van IOI’s op de markt.

Aanduidingen van interesse voor beursintroducties worden doorgaans geaccepteerd op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Omdat de vraag naar effecten mogelijk groter is dan het aanbod dat beschikbaar is om te distribueren, is het plaatsen van een indicatie van interesse geen garantie dat u een beursgang kunt kopen.Een IOI is geen wettelijke aankoopverplichting, maar het geeft de investeerder een algemeen beeld van hoe het bedrijf er financieel voor staat. Dit zal het beslissingsproces helpen om al dan niet in te kopen.

Speciale overwegingen 

In de wereld van fusies en overnames is een indicatie van interesse qua intentie vergelijkbaar met een IOI voor een beursgang, maar met verschillende componenten. Nogmaals, het is een niet-bindende overeenkomst, maar dit soort IOI komt meestal in de vorm van een voorbereide brief geschreven door een koper en gericht aan de verkoper. Het doel is om een ​​oprechte interesse in het kopen van een bedrijf kenbaar te maken. Een IOI moet onder meer een richtsnoer geven voor een streefwaardebepaling voor het over te nemen doelbedrijf, en ook de algemene voorwaarden voor het voltooien van een deal schetsen. Elementen van een typische IOI voor fusies en overnames omvatten vaak, maar zijn niet beperkt tot:

  • Geschatte prijsklasse; kan worden uitgedrukt in een waardebereik in dollars (bijv. $ 10 miljoen tot 15 miljoen) of vermeld als een veelvoud van EBITDA (bijv. 3 tot 5x EBITDA). De algemene beschikbaarheid van fondsen en financieringsbronnen door de koper.
  • Beheerbehoudplan en de rol van de eigenaar (s) van het eigen vermogen na de transactie.
  • Noodzakelijke due diligence-items en een ruwe schatting van de due diligence-tijdlijn.
  • Potentieel voorgestelde elementen van de transactiestructuur (activa versus eigen vermogen, hefboomtransactie, contanten versus eigen vermogen, enz.).
  • Tijdsbestek om de transactie te sluiten.