24 juni 2021 19:07

Forfaitaire distributie

Wat is een forfaitaire distributie?

Een uitkering ineens is een eenmalige betaling ineens van een bedrag dat aan een partij verschuldigd is, in plaats van via in kleinere termijnen opgesplitste betalingen. In bepaalde gevallen kunnen forfaitaire uitkeringen een speciale fiscale behandeling krijgen. Forfaitaire uitkeringen worden vaak geassocieerd met het kiezen van een manier om buitengewone inkomsten te ontvangen, zoals het winnen van de loterij of van een pensioen- of pensioenplan. Forfaitaire uitkeringen staan ​​in contrast met geannuitiseerde uitkeringen.

Belangrijkste leerpunten

 • Een uitkering ineens is een verschuldigd bedrag dat in één keer wordt betaald, in plaats van in regelmatige termijnen.
 • Uitkeringen ineens kunnen worden gedaan uit pensioenregelingen, verdiende provisies, meevallers of bepaalde vastrentende beleggingen.
 • Een forfaitair bedrag wordt doorgaans verdisconteerd tot de netto contante waarde (NCW).
 • Een forfaitaire uitkering is niet altijd de beste keuze voor elke begunstigde; voor sommigen kan het zinvoller zijn om de fondsen als periodieke betalingen te lijfrente- ren.

Hoe een forfaitaire distributie werkt

Het is niet altijd het beste om de afkoopsom in plaats van de periodieke jaarlijkse betalingen te nemen; als de keuze wordt geboden, overweeg dan belastingen, investeringen en de  netto contante waarde (NPV), die de tijdswaarde van geld verklaart.Twee veelvoorkomende voorbeelden van uitkeringen ineens zijn een provisiecontrole en een pensioenuitkering na het overlijden van een gepensioneerde.

In het algemeen worden uitkeringen van gekwalificeerde plannen behandeld als forfaitaire bedragen als het totale pensioensaldo wordt verdeeld over hetzelfde belastingjaar en als de uitkering wordt gedaan als gevolg van de werknemer:

 • Het bereiken van de leeftijd van 59½ jaar
 • Overleden zijn (van toepassing op begunstigden)
 • Scheiden van dienstverlening (niet van toepassing op zelfstandigen, maar wel op hun gewone werknemers)
 • Arbeidsongeschikt zijn (alleen van toepassing op zelfstandigen)

Forfaitaire uitkering en gekwalificeerde pensioenplannen

Als een eigenaar van een pensioenplan overlijdt, wordt een uitkering ineens overgemaakt aan een begunstigde of begunstigden. Dit kunnen familieleden, goede kennissen of zelfs instellingen zoals liefdadigheidsinstellingen zijn. Begunstigden kunnen herroepbaar of onherroepelijk zijn, beschikken over discretionaire bevoegdheden (of niet).

Gekwalificeerde plannen vallen over het algemeen in twee categorieën: toegezegde pensioenrechten en toegezegde bijdragen. Toegezegde pensioenregelingen geven werknemers een gegarandeerde uitbetaling; dit brengt het risico met zich mee voor de werkgever om op de juiste manier te sparen en te investeren om aan de verplichtingen van het plan te voldoen. Voor werknemers met een toegezegde bijdrageregeling hangt het bedrag dat ze na pensionering ontvangen af ​​van hoe goed ze tijdens hun werkjaren voor eigen rekening sparen en beleggen. Een 401 (k) is het meest populaire voorbeeld van een toegezegde bijdrageregeling.

Andere voorbeelden van gekwalificeerde plannen die forfaitaire uitkeringen kunnen toekennen, zijn onder meer:

 • Winstdelingsplannen
 • 403 (b) plannen
 • 457 plannen
 • Plannen voor het kopen van geld
 • Target voordeelplannen
 • Plannen voor aandelenbezit voor werknemers (ESOP)
 • Keogh (HR-10)
 • Vereenvoudigd werknemerspensioen (SEP)
 • Savings Incentive Match Plan voor werknemers (SIMPLE)

De Internal Revenue Service (IRS) biedt een uitgebreide gids voor algemene gekwalificeerde planvereisten. In deze gids wordt elk plan uitgesplitst en bij wie ze het beste passen, worden ze onderling vergeleken en worden de risico’s of zorgen voor potentiële of huidige investeerders vermeld.

Commissiecontrole en gekwalificeerde pensioenplannen

Cheques van de Commissie zijn een ander voorbeeld dat kan worden uitbetaald als forfaitaire bedragen. Commissiecontroles zijn voornamelijk van toepassing op functies in verkoop en marketing, hetzij als een enkel inkomen, hetzij als aanvulling op een basissalaris. Werkgevers gebruiken vaak verkoopcommissies om werknemers te stimuleren om meer waarde te produceren. Verschillende belangrijke soorten commissiecontroles omvatten een basissalaris en commissie, vaste commissie, trekking tegen commissie en resterende commissie.

Afkoopsommen versus lijfrentebetalingen

Om te illustreren hoe afkoopsommen en lijfrentebetalingen werken, stel je voor dat je $ 10 miljoen hebt gewonnen in de loterij. Als u de volledige winst als een eenmalige betaling zou opnemen, zou de volledige winst in dat jaar aan inkomstenbelasting worden onderworpen en zou u in de hoogste belastingschijf vallen.

Als u echter kiest voor de lijfrente-optie, kunnen de uitkeringen in de loop van meerdere decennia bij u binnenkomen. In plaats van $ 10 miljoen aan inkomen in één jaar, kan uw lijfrente bijvoorbeeld $ 300.000 per jaar bedragen. Hoewel de $ 300.000 onderhevig zou zijn aan inkomstenbelasting, zou het u waarschijnlijk uit de hoogste belastingschijven van de staat houden. U zou ook de hoogste federale inkomstenbelastingschijf van 37% (vanaf 2020) vermijden voor alleenstaanden met een inkomen van meer dan $ 518.400 of $ 622.050 voor gehuwde paren die gezamenlijk een aanvraag indienen.

In 2021 gaan die cijfers omhoog. Alleenstaanden met een inkomen van meer dan $ 523.600 en gehuwde stellen die gezamenlijk een aanvraag indienen met een inkomen tot $ 628.300, vallen in de belastingschijf van 37%. Dergelijke belastingvragen zijn afhankelijk van de grootte van de gewonnen loterij, de huidige inkomstenbelastingtarieven, de verwachte  inkomstenbelastingtarieven, uw staat van verblijf wanneer u wint, in welke staat u na de overwinning zult wonen en het investeringsrendement. Maar als u een jaarlijks rendement van meer dan 3% tot 4% kunt behalen, is de optie voor een vast bedrag meestal logischer met een lijfrente van 30 jaar.

Een ander groot voordeel van het nemen van het geld in de loop van de tijd is dat het winnaars een “do-over” -kaart geeft. Door elk jaar een cheque te ontvangen, hebben winnaars een grotere kans om hun geld goed te beheren, zelfs als het het eerste jaar slecht gaat.