24 juni 2021 20:45

Netto contante waarde (NCW)

Wat is de netto contante waarde (NCW)?

Netto contante waarde (NPV) is het verschil tussen de contante waarde van de instroom van kasmiddelen en de contante waarde van de uitstroom van kasmiddelen gedurende een bepaalde periode. NPV wordt gebruikt bij kapitaalbudgettering en investeringsplanning om de winstgevendheid van een verwachte investering of project te analyseren.

NPV is het resultaat van berekeningen die worden gebruikt om de huidige waarde van een toekomstige stroom betalingen te vinden. Het houdt rekening met de tijdswaarde van geld en kan worden gebruikt om vergelijkbare investeringsalternatieven te vergelijken. De NPV is gebaseerd op een disconteringsvoet die kan worden afgeleid van de kosten van het kapitaal dat nodig is om de investering te doen, en elk project of elke investering met een negatieve NPV moet worden vermeden. Een belangrijk nadeel van het gebruik van een NPV-analyse is dat er aannames worden gedaan over toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet betrouwbaar zijn.

Belangrijkste leerpunten

  • Netto contante waarde, of NPV, wordt gebruikt om de huidige totale waarde van een toekomstige stroom betalingen te berekenen.
  • Als de NCW van een project of investering positief is, betekent dit dat de contante waarde van alle toekomstige kasstromen met betrekking tot dat project of die investering positief en daarom aantrekkelijk zal zijn.
  • Om de NPV te berekenen, moet u toekomstige kasstromen voor elke periode schatten en de juiste disconteringsvoet bepalen. 

Inzicht in netto contante waarde

De netto contante waarde (NPV) probeert de winstgevendheid van een bepaalde investering te beoordelen op basis van het feit dat een dollar in de toekomst niet hetzelfde waard is als een dollar vandaag. Door inflatie verliest geld in de loop van de tijd waarde . Een dollar vandaag kan echter worden geïnvesteerd en een rendement behalen, waardoor zijn toekomstige waarde mogelijk hoger wordt dan een dollar die op hetzelfde punt in de toekomst wordt ontvangen. NPV streeft ernaar de contante waarde te bepalen   van toekomstige kasstromen van een investering boven de initiële kostprijs van de investering. Het disconteringsvoetelement van de NPV-formule verdisconteert de toekomstige kasstromen tot de huidige waarde. Als het aftrekken van de initiële kosten van de investering van de som van de huidige kasstromen positief is, dan is de investering de moeite waard.

Een investeerder kan bijvoorbeeld vandaag of over een jaar $ 100 ontvangen. De meeste investeerders zouden vandaag niet bereid zijn om de ontvangst van $ 100 uit te stellen. Maar wat als een belegger ervoor zou kunnen kiezen om vandaag $ 100 of $ 105 in één jaar te ontvangen? Het rendement van 5%   (RoR) voor het wachten op een jaar kan voor een investeerder de moeite waard zijn, tenzij een andere investering over dezelfde periode een tarief van meer dan 5% zou kunnen opleveren.

Als een belegger wist dat hij het komende jaar 8% zou kunnen verdienen met een relatief veilige investering, zou hij ervoor kiezen om vandaag $ 100 te ontvangen en niet de $ 105 in een jaar, met een rendement van 5%. In dat geval wordt 8% als disconteringsvoet gebruikt.

Positieve vs. negatieve NPV

Een positieve netto contante waarde geeft aan dat de verwachte inkomsten die door een project of investering worden gegenereerd – in huidige dollars – hoger zijn dan de verwachte kosten, ook in huidige dollars. Aangenomen wordt dat een investering met een positieve NCW winstgevend zal zijn.

Een investering met een negatieve NPV zal resulteren in een nettoverlies. Dit concept vormt de basis voor de  Net Present Value Rule, die voorschrijft dat alleen investeringen met positieve NPV-waarden in aanmerking moeten worden genomen.

De formule voor NPV

Als u niet bekend bent met de sommatie-notatie – hier is een gemakkelijkere manier om het concept van NPV te onthouden:

NPV=TVECF-TVICwhere:TVECF=Today’s value of the expected cash flowsTVIC=Today’s value of invested cash\ begin {uitgelijnd} & \ textit {NPV} = \ text {TVECF} – \ text {TVIC} \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & \ text {TVECF} = \ text {De huidige waarde van het verwachte geld stromen} \\ & \ text {TVIC} = \ text {Huidige waarde van geïnvesteerde contanten} \\ \ end {uitgelijnd}​NPV=TVECF-TVICwaar:TVECF=De huidige waarde van de verwachte kasstromenTVIC=De huidige waarde van geïnvesteerd geld​

Hoe de netto contante waarde te berekenen

Geld in het heden is in de toekomst meer waard dan hetzelfde bedrag door inflatie en door inkomsten uit alternatieve beleggingen die in de tussenliggende tijd kunnen worden gedaan. Met andere woorden, een dollar die in de toekomst wordt verdiend, zal niet zoveel waard zijn als een dollar die in het heden wordt verdiend. Het disconteringsvoetelement van de NPV-formule is een manier om hiermee rekening te houden.

Stel bijvoorbeeld dat een belegger vandaag of over een jaar een betaling van $ 100 zou kunnen kiezen. Een rationele investeerder zou de betaling niet willen uitstellen. Maar wat als een belegger ervoor zou kunnen kiezen om vandaag $ 100 of $ 105 in een jaar te ontvangen? Als de betaler betrouwbaar was, zou die extra 5% het wachten waard kunnen zijn, maar alleen als er niets anders was dat de investeerders zouden kunnen doen met de $ 100 die meer dan 5% zou verdienen.

Een belegger is misschien bereid een jaar te wachten om 5% extra te verdienen, maar dat is misschien niet voor alle beleggers acceptabel. In dit geval is de 5% de disconteringsvoet die zal variëren afhankelijk van de belegger. Als een investeerder wist dat hij het komende jaar 8% zou kunnen verdienen met een relatief veilige investering, zou hij niet bereid zijn om de betaling voor 5% uit te stellen. In dit geval is de discontovoet van de belegger 8%.

Een bedrijf kan de disconteringsvoet bepalen op basis van het verwachte rendement van andere projecten met een vergelijkbaar risiconiveau of de kosten van het lenen van geld dat nodig is om het project te financieren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een project vermijden dat naar verwachting 10% per jaar zal opleveren als het 12% kost om het project te financieren, of een alternatief project zal naar verwachting 14% per jaar opleveren.

Stel je voor dat een bedrijf kan investeren in apparatuur die $ 1.000.000 kost en naar verwachting $ 25.000 per maand aan inkomsten genereert gedurende vijf jaar. Het bedrijf heeft het kapitaal beschikbaar voor de apparatuur en zou het als alternatief kunnen investeren in de aandelenmarkt voor een verwacht rendement van 8% per jaar. De managers zijn van mening dat het kopen van de apparatuur of het investeren in de aandelenmarkt vergelijkbare risico’s met zich meebrengt.NPV kan worden berekend met tabellen, spreadsheets (bijv. Excel) of financiële rekenmachines.

Stap één: NCW van de initiële investering

Omdat de apparatuur vooraf wordt betaald, is dit de eerste cashflow die in de berekening wordt meegenomen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de verstreken tijd, dus de huidige uitstroom van $ 1.000.000 hoeft niet te worden verdisconteerd.

  • Identificeer het aantal periodes (t): De apparatuur zal naar verwachting een maandelijkse cashflow genereren en vijf jaar meegaan, wat betekent dat er 60 cashflows en 60 periodes zullen worden meegerekend.
  • Identificeer de disconteringsvoet (i): De alternatieve investering zal naar verwachting 8% per jaar betalen. Omdat de apparatuur echter een maandelijkse stroom aan cashflows genereert, moet de jaarlijkse discontovoet worden omgezet in een periodiek of maandelijks tarief. Met behulp van de volgende formule vinden we dat het periodiek tarief 0,64% is.

Stap twee: NCW van toekomstige kasstromen

Stel dat de maandelijkse geldstromen aan het einde van de maand worden verdiend, waarbij de eerste betaling precies één maand na aankoop van de apparatuur arriveert. Dit is een toekomstige betaling, dus deze moet worden aangepast voor de tijdswaarde van geld. Een belegger kan deze berekening eenvoudig uitvoeren met een spreadsheet of rekenmachine. Om het concept te illustreren, worden de eerste vijf betalingen weergegeven in onderstaande tabel.

De volledige berekening van de huidige waarde is gelijk aan de huidige waarde van alle 60 toekomstige kasstromen, minus de investering van $ 1.000.000. De berekening zou ingewikkelder kunnen zijn als verwacht werd dat de apparatuur aan het einde van zijn levensduur nog waarde zou hebben, maar in dit voorbeeld wordt aangenomen dat deze waardeloos is.

NP. V.=-$1,000,000+∑t=16025,00060(1+0.0064)60NPV = – \ $ 1.000.000 + \ sum_ {t = 1} ^ {60} \ frac {25.000_ {60}} {(1 + 0,0064) ^ {60}}NPV=-$1,000,000+∑t=160​(1+0.0064)60

Die formule kan worden vereenvoudigd tot de volgende berekening:

In dit geval is de NPV positief; de apparatuur moet worden gekocht. Als de contante waarde van deze kasstromen negatief was geweest omdat de disconteringsvoet groter was, of de nettokasstromen kleiner waren, had de investering moeten worden vermeden.

Netto contante waarde nadelen en alternatieven

Het meten van de winstgevendheid van een investering met NPV is sterk afhankelijk van aannames en schattingen, dus er kan aanzienlijke ruimte zijn voor fouten. Geschatte factoren zijn onder meer investeringskosten, disconteringsvoet en verwachte opbrengsten. Een project vereist vaak onvoorziene uitgaven om van de grond te komen of vereist mogelijk extra uitgaven aan het einde van het project.

Terugverdientijd, of “terugverdientijd”, is een eenvoudiger alternatief voor NPV. De terugbetalingsmethode berekent hoe lang het duurt voordat de oorspronkelijke investering is terugbetaald. Een nadeel is dat deze methode geen rekening houdt met de tijdswaarde van geld. Om deze reden hebben terugverdientijden berekend voor langere investeringen een grotere kans op onnauwkeurigheid.

Bovendien is de terugverdientijd strikt beperkt tot de hoeveelheid tijd die nodig is om de initiële investeringskosten terug te verdienen. Het is mogelijk dat het rendement van de investering scherpe bewegingen kan ondergaan. Vergelijkingen met terugverdientijden houden geen rekening met de winstgevendheid op lange termijn van alternatieve investeringen.

Netto contante waarde vs. intern rendement (IRR)

Het interne rendement (IRR) lijkt sterk op NPV, behalve dat de disconteringsvoet het tarief is dat de NPV van een investering tot nul verlaagt. Deze methode wordt gebruikt om projecten met een verschillende levensduur of hoeveelheid vereist kapitaal te vergelijken.

IRR kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verwachte winstgevendheid van een driejarig project waarvoor een investering van $ 50.000 nodig is, te vergelijken met die van een 10-jarig project waarvoor een investering van $ 200.000 nodig is. Hoewel de IRR nuttig is, wordt deze doorgaans als inferieur aan NPV beschouwd omdat er te veel aannames worden gedaan over herbeleggingsrisico en kapitaalallocatie.

Veel Gestelde Vragen

Wat betekent de netto contante waarde?

Netto contante waarde (NPV) is een financiële maatstaf die de totale waarde van een potentiële investeringsmogelijkheid probeert vast te leggen. Het idee achter NPV is om alle toekomstige instroom en uitstroom van kasmiddelen in verband met een investering te projecteren, al die toekomstige kasstromen tot op de dag van vandaag te disconteren en ze vervolgens bij elkaar op te tellen. Het resulterende getal nadat alle positieve en negatieve kasstromen bij elkaar zijn opgeteld, is de NPV van de investering. Een positieve NCW betekent dat u, na verantwoording van de tijdswaarde van geld, geld verdient als u doorgaat met de investering.

Wat is het verschil tussen NPV en IRR?

NPV en IRR zijn nauw verwante concepten, in die zin dat de IRR van een investering de disconteringsvoet is die ervoor zou zorgen dat die investering een NPV van nul zou hebben. Een andere manier om hierover na te denken, is dat NPV en IRR proberen twee afzonderlijke maar gerelateerde vragen te beantwoorden. Voor NPV is de vraag: “Wat is het totale bedrag dat ik zal verdienen als ik doorga met deze investering, rekening houdend met de tijdswaarde van geld?” Voor IRR is de vraag: “Als ik doorga met deze investering, wat zou dan het equivalente jaarlijkse rendement zijn dat ik zou ontvangen?”

Wat is een goede NPV?

In theorie is een NPV ‘goed’ als deze groter is dan nul. De NCW-berekening houdt immers al rekening met factoren zoals de kapitaalkosten van de investeerder, alternatieve kosten en risicotolerantie door middel van de disconteringsvoet. En de toekomstige kasstromen van het project, samen met de tijdswaarde van geld, worden ook vastgelegd. Daarom zou zelfs een NPV van $ 1 theoretisch als “goed” moeten kwalificeren. In de praktijk zullen veel investeerders echter aandringen op bepaalde NPV-drempels, zoals $ 10.000 of meer, om zichzelf een extra veiligheidsmarge te bieden.

Waarom worden toekomstige kasstromen verdisconteerd?

NPV maakt gebruik van verdisconteerde kasstromen vanwege de tijdswaarde van geld (TMV). De tijdswaarde van geld is het concept dat geld dat je nu hebt meer waard is dan hetzelfde bedrag in de toekomst vanwege het potentiële verdienvermogen door investeringen en andere factoren zoals inflatieverwachtingen. Het tarief dat wordt gebruikt om rekening te houden met de tijd, of het discontopercentage, hangt af van het type analyse dat wordt uitgevoerd. Individuen zouden de alternatieve kosten  van hun geld elders aan het werk moeten gebruiken  als een passende discontovoet – simpel gezegd, het is het rendement dat de belegger op de markt zou kunnen verdienen op een investering van vergelijkbare omvang en met hetzelfde risico. Een bedrijf kan een disconteringsvoet op basis van alternatieve kosten gebruiken, maar wil misschien ook de gewogen gemiddelde kapitaalkosten ( WACC ) gebruiken, of ze kunnen het historisch gemiddelde rendement van een actief of project gebruiken dat vergelijkbaar is met dat dat wordt geanalyseerd. In sommige gevallen kan het gebruik van de risicovrije rente het meest geschikt zijn.