24 juni 2021 21:01

Mogelijke kosten

Wat zijn alternatieve kosten?

Opportunitykosten vertegenwoordigen de potentiële voordelen die een individu, investeerder of bedrijf misloopt bij het kiezen van het ene alternatief boven het andere. Het idee van alternatieve kosten is een belangrijk concept in de economie.

Omdat ze per definitie onzichtbaar zijn, kunnen alternatieve kosten gemakkelijk over het hoofd worden gezien als men niet oppast. Inzicht in de potentiële gemiste kansen die worden gemist door de ene investering boven de andere te kiezen, zorgt voor een betere besluitvorming.

Hoewel financiële rapporten  geen alternatieve kosten laten zien, gebruiken bedrijfseigenaren het concept vaak om weloverwogen beslissingen te nemen wanneer ze meerdere opties voor zich hebben. Knelpunten zijn bijvoorbeeld vaak het gevolg van alternatieve kosten.

Belangrijkste leerpunten

  • Opportunitykosten zijn het gederfde voordeel dat zou zijn verkregen door een niet gekozen optie.
  • Om alternatieve kosten goed te kunnen beoordelen, moeten de kosten en baten van elke beschikbare optie worden overwogen en afgewogen tegen de andere.
  • Het in overweging nemen van de waarde van alternatieve kosten kan individuen en organisaties begeleiden naar meer winstgevende besluitvorming.

Formule en berekening van opportunitykosten

De formule voor het berekenen van alternatieve kosten is simpelweg het verschil tussen de verwachte opbrengsten van elke optie. Stel dat u optie A heeft: investeren in de aandelenmarkt in de hoop een meerwaarde te genereren. Optie B daarentegen is: uw geld weer in het bedrijf investeren, in de verwachting dat nieuwere apparatuur de productie-efficiëntie zal verhogen, wat leidt tot lagere operationele kosten en een hogere winstmarge.

Stel dat het verwachte rendement op de investering in de aandelenmarkt het komende jaar 12 procent is, en uw bedrijf verwacht dat de update van de apparatuur een rendement van 10 procent zal genereren over dezelfde periode. De alternatieve kosten voor het kiezen van de apparatuur boven de aandelenmarkt zijn (12% – 10%), wat gelijk is aan twee procentpunten. Met andere woorden, door in het bedrijf te investeren, zou u de mogelijkheid laten varen om een ​​hoger rendement te behalen.

Opportuniteitskosten en kapitaalstructuur

Opportunitykostenanalyse speelt ook een cruciale rol bij het bepalen van de kapitaalstructuur van een bedrijf.

Een bedrijf maakt kosten door zowel schuld als eigen vermogen uit te geven om kredietverstrekkers en aandeelhouders te compenseren voor het investeringsrisico, maar elk brengt ook alternatieve kosten met zich mee. Fondsen die worden gebruikt om betalingen op leningen uit te voeren, kunnen bijvoorbeeld niet worden belegd in aandelen of obligaties, die het potentieel voor beleggingsinkomsten bieden. Het bedrijf moet beslissen of de expansie die wordt gerealiseerd door de hefboomwerking van schulden, grotere winsten zal genereren dan via investeringen. Een bedrijf probeert de kosten en baten van de uitgifte van schuld en aandelen te wegen, met inbegrip van zowel monetaire als niet-monetaire overwegingen, om tot een optimaal evenwicht te komen dat alternatieve kosten tot een minimum beperkt. Omdat alternatieve kosten een toekomstgerichte overweging zijn, is het werkelijke rendement voor beide opties momenteel onbekend, waardoor deze evaluatie in de praktijk lastig is.

Stel dat het bedrijf in het bovenstaande voorbeeld afziet van nieuwe apparatuur en in plaats daarvan investeert in de aandelenmarkt. Als de geselecteerde effecten in waarde dalen, kan het bedrijf uiteindelijk geld verliezen in plaats van te genieten van het verwachte rendement van 12 procent.

Voor de eenvoud: neem aan dat de investering een rendement van 0% oplevert, wat betekent dat het bedrijf precies krijgt wat het erin heeft gestopt. De alternatieve kosten om voor deze optie te kiezen zijn 10% – 0% of 10%. Het is evengoed mogelijk dat als het bedrijf voor nieuwe apparatuur had gekozen, er geen effect zou zijn op de productie-efficiëntie en dat de winst stabiel zou blijven. De alternatieve kosten van het kiezen van deze optie zijn dan 12% in plaats van de verwachte 2%.

Het is belangrijk om investeringsopties met een vergelijkbaar risico te vergelijken. Het vergelijken van een schatkistpapier, dat vrijwel risicoloos is, met een belegging in een zeer volatiel aandeel kan een misleidende berekening veroorzaken. Beide opties hebben misschien een rendement van 5% verwacht, maar de Amerikaanse regering steunt het rendement van de T-bill, terwijl een dergelijke garantie op de aandelenmarkt niet bestaat. Hoewel de alternatieve kosten van beide opties 0 procent zijn, is de T-bill de veiligste gok als je kijkt naar het relatieve risico van elke investering.

Investeringen vergelijken

Bij de beoordeling van de potentiële winstgevendheid van de verschillende investeringen, bedrijven op zoek naar de optie die waarschijnlijk op het grootste rendement. Vaak kunnen ze dit bepalen door te kijken naar het verwachte rendement voor een investeringsvehikel. Bedrijven moeten echter ook rekening houden met de alternatieve kosten van elke optie.

Stel dat een bedrijf, gegeven een vast bedrag voor investeringen, moet kiezen tussen het investeren van geld in effecten of het gebruiken ervan om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Welke optie het bedrijf ook kiest, de potentiële winst die het opgeeft door niet in de andere optie te investeren, is de alternatieve kost. Het is inderdaad onvermijdelijk.

Opportunitykosten versus verzonken kosten

Het verschil tussen alternatieve kosten en verzonken kosten is het verschil tussen geld dat al in het verleden is uitgegeven en potentiële opbrengsten die in de toekomst niet op een investering zijn verdiend omdat het kapitaal elders is geïnvesteerd. Het kopen van 1.000 aandelen van bedrijf A voor $ 10 per aandeel vertegenwoordigt bijvoorbeeld een verzonken prijs van $ 10.000. Dit is het bedrag dat wordt uitbetaald om een ​​investering te doen, en om dat geld terug te krijgen, moet u aandelen tegen of boven de aankoopprijs liquideren. Maar de alternatieve kosten vragen in plaats daarvan waar die $ 10.000 op een betere manier zou kunnen worden gebruikt.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt kunnen verzonken kosten ook verwijzen naar de initiële uitgave om een ​​duur stuk zwaar materieel te kopen, dat in de loop van de tijd kan worden afgeschreven, maar dat is verzonken in de zin dat u het niet terugkrijgt. Een alternatieve kost zou zijn om rekening te houden met de gederfde opbrengsten die mogelijk elders worden verdiend wanneer u een stuk zwaar materieel koopt met een verwacht rendement op investering ( ROI ) van 5% versus een met een ROI van 4%.

Nogmaals, een alternatieve kosten beschrijft het rendement dat men had kunnen verdienen als het geld in plaats daarvan in een ander instrument werd geïnvesteerd. Dus, terwijl 1.000 aandelen in bedrijf A uiteindelijk zouden kunnen verkopen voor $ 12 per aandeel, wat een winst oplevert van $ 2.000, is bedrijf B in dezelfde periode in waarde gestegen van $ 10 per aandeel tot $ 15. In dit scenario leverde het investeren van $ 10.000 in bedrijf A $ 2.000 op, terwijl hetzelfde bedrag dat in bedrijf B werd geïnvesteerd een grotere $ 5.000 zou hebben opgeleverd. Het verschil van $ 3.000 zijn de alternatieve kosten om bedrijf A te kiezen boven bedrijf B.

Als belegger die al geld in investeringen heeft gestoken, vindt u misschien een andere investering die meer rendement belooft. De alternatieve kosten van het aanhouden van het ondermaats presterende actief kunnen stijgen tot waar de rationele investeringsoptie is om te verkopen en te investeren in de meer veelbelovende investering.

Risico versus opportuniteitskosten

In de economie beschrijft risico de mogelijkheid dat het werkelijke en het verwachte rendement van een investering verschillen en dat de investeerder de hoofdsom geheel of gedeeltelijk verliest. Opportunitykosten betreffen de mogelijkheid dat het rendement van een gekozen investering lager is dan het rendement van een gemiste investering. Het belangrijkste verschil is dat risico de daadwerkelijke prestaties van een investering vergelijkt met de verwachte prestaties van dezelfde investering, terwijl alternatieve kosten de daadwerkelijke prestaties van een investering vergelijken met de daadwerkelijke prestaties van een andere investering.

Toch zou men bij de keuze tussen twee risicoprofielen rekening kunnen houden met alternatieve kosten. Als investering A riskant is maar een ROI van 25% heeft, terwijl investering B veel minder risicovol is, maar slechts een ROI van 5%, ook al lukt investering A misschien niet. En als het niet lukt, zullen de alternatieve kosten van optie B opvallen.

Voorbeeld van verkoopkanskosten

Wanneer u grote beslissingen neemt, zoals het kopen van een huis of het starten van een bedrijf, zult u waarschijnlijk nauwgezet de voor- en nadelen van uw financiële beslissing onderzoeken, maar de meeste dagelijkse keuzes worden niet gemaakt met een volledig begrip van de mogelijke alternatieve kosten. Als ze voorzichtig zijn met een aankoop, kijken veel mensen gewoon naar hun spaarrekening en controleren hun saldo voordat ze geld uitgeven. Vaak denken mensen niet na over de dingen die ze moeten opgeven als ze die beslissingen nemen.

Het probleem doet zich voor als je nooit kijkt naar wat je nog meer met je geld zou kunnen doen of dingen kunt kopen zonder rekening te houden met de gemiste kansen. Af en toe afhalen voor de lunch kan een verstandige beslissing zijn, vooral als je hierdoor het kantoor verlaat voor een broodnodige pauze.

Als je de komende 25 jaar elke dag één cheeseburger koopt, kan dit echter leiden tot verschillende gemiste kansen. Afgezien van de gemiste kans op een betere gezondheid, zou het uitgeven van die $ 4,50 aan een burger in dat tijdsbestek kunnen oplopen tot iets meer dan $ 52.000, uitgaande van een zeer haalbaar rendement van 5%.

Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar de kernboodschap geldt voor verschillende situaties. Het klinkt misschien als overdreven om na te denken over alternatieve kosten elke keer dat u een reep wilt kopen of op vakantie wilt gaan. Zelfs kortingsbonnen knippen versus met lege handen naar de supermarkt gaan is een voorbeeld van alternatieve kosten, tenzij de tijd die wordt besteed aan het knippen van kortingsbonnen beter wordt besteed aan het werken in een meer winstgevende onderneming dan de besparingen die door de kortingsbonnen worden beloofd. Opportunitykosten zijn overal en komen voor bij elke beslissing, groot of klein.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een eenvoudige definitie van alternatieve kosten?

Opportunitykosten zijn een zeer belangrijk concept in de economie, maar worden door investeerders vaak over het hoofd gezien. In wezen verwijst het naar de verborgen kosten die gepaard gaan met het niet ondernemen van een alternatieve manier van handelen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een bepaalde bedrijfsstrategie nastreeft zonder eerst de voordelen van alternatieve strategieën die voor hen beschikbaar zijn in overweging te nemen, kunnen ze daarom hun alternatieve kosten niet inschatten. Hoewel de door het bedrijf gekozen strategie de beste zou kunnen blijken te zijn, is het ook mogelijk dat ze het nog beter hadden kunnen doen als ze een andere weg hadden gekozen.

Zijn opportuniteitskosten echte kosten?

Sommigen zouden beweren dat alternatieve kosten geen “echte” kosten zijn, omdat ze niet rechtstreeks in de financiële overzichten van een bedrijf worden weergegeven. Maar economisch gezien zijn alternatieve kosten nog steeds erg reëel. Niettemin, omdat alternatieve kosten een relatief abstract concept zijn, houden veel bedrijven, leidinggevenden en investeerders er geen rekening mee in hun dagelijkse besluitvorming. Op de lange termijn kunnen alternatieve kosten echter een zeer substantieel effect hebben op de resultaten die door individuen of bedrijven worden bereikt.

Wat is een voorbeeld van alternatieve kosten?

Neem het geval van een belegger die op 18-jarige leeftijd door zijn ouders werd aangemoedigd om altijd 100% van zijn beschikbare inkomen in obligaties te steken. Gedurende de volgende 50 jaar investeerde deze belegger plichtsgetrouw $ 5.000 per jaar in obligaties, behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 2,50% en ging met pensioen met een portefeuille ter waarde van bijna $ 500.000. Hoewel dit resultaat indrukwekkend lijkt, is het minder het geval als men kijkt naar de alternatieve kosten van de investeerder. Als ze bijvoorbeeld in plaats daarvan de helft van hun geld in de aandelenmarkt hadden geïnvesteerd en een gemiddeld gemengd rendement van 5,00% hadden ontvangen, dan zou hun pensioenportefeuille meer dan $ 1 miljoen waard zijn geweest.