24 juni 2021 23:11

Rendement op investering (ROI)

Wat is rendement op investering (ROI)?

Return on investment (ROI) is een prestatiemaatstaf die wordt gebruikt om de efficiëntie of winstgevendheid van een investering te evalueren of om de efficiëntie van een aantal verschillende investeringen te vergelijken. ROI probeert het bedrag van het rendement op een bepaalde investering rechtstreeks te meten in verhouding tot de kosten van de investering.

Om de ROI te berekenen, wordt het voordeel (of rendement) van een investering gedeeld door de kosten van de investering. Het resultaat wordt uitgedrukt in een percentage of een verhouding.

Belangrijkste leerpunten

  • Return on Investment (ROI) is een populaire winstgevendheidsmaatstaf die wordt gebruikt om te evalueren hoe goed een investering heeft gepresteerd.
  • ROI wordt uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door de nettowinst (of het verlies) van een investering te delen door de initiële kosten of uitgaven.
  • ROI kan worden gebruikt om appels met appels te vergelijken en investeringen in verschillende projecten of activa te rangschikken.
  • ROI houdt geen rekening met de aanhoudingsperiode of het verstrijken van de tijd, en kan dus alternatieve kosten van elders investeren mislopen.

Hoe het rendement op investering (ROI) te berekenen

De formule voor het rendement op investering (ROI) is als volgt:

‘Huidige waarde van investering’ verwijst naar de opbrengst die wordt verkregen uit de verkoop van de investering van belang. Omdat de ROI wordt gemeten als een percentage, kan deze gemakkelijk worden vergeleken met het rendement van andere investeringen, waardoor een verscheidenheid aan soorten investeringen kan worden afgezet tegen elkaar.

Inzicht in Return on Investment (ROI)

ROI is een populaire statistiek vanwege zijn veelzijdigheid en eenvoud. In wezen kan ROI worden gebruikt als een rudimentaire graadmeter voor de winstgevendheid van een investering. Dit kan de ROI zijn op een aandeleninvestering, de ROI die een bedrijf verwacht bij het uitbreiden van een fabriek, of de ROI die wordt gegenereerd bij een onroerendgoedtransactie.

De berekening zelf is niet al te ingewikkeld en is relatief eenvoudig te interpreteren vanwege het brede scala aan toepassingen. Als de ROI van een investering netto positief is, is het waarschijnlijk de moeite waard. Maar als er andere kansen met hogere ROI’s beschikbaar zijn, kunnen deze signalen beleggers helpen de beste opties te elimineren of te selecteren. Evenzo moeten beleggers negatieve ROI’s vermijden, wat een nettoverlies inhoudt.

Stel dat Jo in 2017 $ 1.000 investeerde in Slice Pizza Corp. en de aandelen een jaar later voor in totaal $ 1.200 verkocht. Om het rendement op deze investering te berekenen, deelt u de nettowinst ($ 1.200 – $ 1.000 = $ 200) door de investeringskosten ($ 1.000), voor een ROI van $ 200 / $ 1.000, of 20%.

Met deze informatie zou men de investering in Slice Pizza kunnen vergelijken met andere projecten. Stel dat Jo in 2014 ook $ 2.000 investeerde in Big-Sale Stores Inc. en de aandelen verkocht voor een totaal van $ 2.800 in 2017. De ROI op Jo’s participaties in Big-Sale zou $ 800 / $ 2.000 of 40% zijn.

Beperkingen van Return on Investment (ROI)

Voorbeelden zoals Jo’s (hierboven) onthullen enkele beperkingen van het gebruik van ROI, vooral bij het vergelijken van investeringen. Terwijl de ROI van Jo’s tweede investering twee keer zo groot was als die van de eerste investering, was de tijd tussen de aan- en verkoop van Jo één jaar voor de eerste investering en drie jaar voor de tweede.

Jo kon de ROI van de meerjarige investering hierop aanpassen. Aangezien de totale ROI 40% was, kon Jo, om de gemiddelde jaarlijkse ROI te verkrijgen, 40% delen door 3 om 13,33% op jaarbasis op te leveren. Met deze aanpassing blijkt dat hoewel Jo’s tweede investering meer winst opleverde, de eerste investering eigenlijk de efficiëntere keuze was.

ROI kan worden gebruikt in combinatie met het rendement (RoR), dat rekening houdt met het tijdsbestek van een project. Men kan ook de netto contante waarde (NPV) gebruiken, die rekening houdt met verschillen in de waarde van geld in de loop van de tijd als gevolg van inflatie. De toepassing van NPV bij het berekenen van de RoR wordt vaak het reële rendement genoemd.

Ontwikkelingen in Return on Investment (ROI)

Onlangs hebben bepaalde investeerders en bedrijven belangstelling getoond voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm van de ROI-maatstaf, genaamd “social return on investment ” of SROI. SROI werd aanvankelijk ontwikkeld aan het eind van de jaren negentig en houdt rekening met de bredere impact van projecten met extra-financiële waarde (dwz sociale en ecologische maatstaven die momenteel niet worden weergegeven in conventionele financiële rekeningen).

SROI helpt bij het begrijpen van de waardepropositie van bepaalde ecologische, sociale en governance criteria (ESG) die worden gebruikt in praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI). Een bedrijf kan bijvoorbeeld besluiten om water in zijn fabrieken te recyclen en zijn verlichting te vervangen door alle led-lampen. Deze ondernemingen hebben directe kosten die een negatieve invloed kunnen hebben op de traditionele ROI, maar het netto voordeel voor de samenleving en het milieu zou kunnen leiden tot een positieve SROI.

Er zijn verschillende andere nieuwe smaken ROI die zijn ontwikkeld voor bepaalde doeleinden. De ROI van sociale-mediastatistieken geeft de effectiviteit van campagnes voor sociale media aan, bijvoorbeeld hoeveel klikken of likes worden gegenereerd voor een bepaalde inspanning. Evenzo probeert de ROI van marketingstatistieken het rendement te identificeren dat kan worden toegeschreven aan reclame- of marketingcampagnes.

De zogenaamde ROI voor leren heeft betrekking op de hoeveelheid informatie die wordt geleerd en bewaard als rendement op onderwijs of vaardigheidstraining. Naarmate de wereld vordert en de economie verandert, zullen in de toekomst zeker verschillende andere nichevormen van ROI worden ontwikkeld.

Veel Gestelde Vragen

Hoe berekent u het rendement op uw investering (ROI)?

Rendement op investering (ROI) wordt berekend door de winst op een investering te delen door de kosten van die investering. Een investering met een winst van $ 100 en een kostprijs van $ 100 zou bijvoorbeeld een ROI van 1 hebben, of 100% uitgedrukt als een percentage.

Hoewel ROI een snelle en gemakkelijke manier is om het succes van een investering in te schatten, heeft het enkele ernstige beperkingen. ROI weerspiegelt bijvoorbeeld niet de tijdswaarde van geld, en het kan moeilijk zijn om ROI’s zinvol te vergelijken, omdat het bij sommige investeringen langer duurt om winst te genereren dan bij andere. Om deze reden gebruiken professionele beleggers vaak andere maatstaven, zoals de netto contante waarde (NPV) of het interne rendement (IRR).

Wat is een goede ROI?

Wat kwalificeert als een ‘goede’ ROI hangt af van factoren zoals de risicotolerantie van de belegger en de tijd die de investering nodig heeft om rendement te genereren. Als de rest gelijk blijft, zullen beleggers die meer risico-avers zijn, waarschijnlijk lagere ROI’s accepteren in ruil voor minder risico. Evenzo zullen investeringen waarvan het langer duurt om hun vruchten af ​​te werpen, over het algemeen een hogere ROI vereisen om aantrekkelijk te zijn voor investeerders.

Welke industrieën hebben de hoogste ROI?

Historisch gezien was de gemiddelde ROI voor de S&P 500 ongeveer 10% per jaar. Daarbinnen kan er echter aanzienlijke variatie zijn, afhankelijk van de branche.

In 2020 genereerden technologiebedrijven zoals Apple Inc., Microsoft Corp. en Amzon.com Inc. bijvoorbeeld jaarlijkse rendementen die ruim boven deze drempel van 10% lagen. Ondertussen genereerden bedrijven in andere bedrijfstakken, zoals energiebedrijven en nutsbedrijven, veel lagere ROI’s en leden ze in sommige gevallen jaar-op-jaar verliezen.

Na verloop van tijd is het normaal dat de gemiddelde ROI van een branche verschuift als gevolg van factoren zoals toegenomen concurrentie, technologische veranderingen en verschuivingen in de voorkeuren van de consument.